Pham Do LawPham Do LawPham Do Law

Bài viết

Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là thủ tục bắt buộc phải thực hiện khi có sự thay đổi của dự án, thay đổi nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Thủ tục này có nhiều trường hợp sẽ rất phức tạp nhưng cũng nhiều trường hợp sẽ […]
Đọc Tiếp

Thành lập công ty liên doanh với nước ngoài

Hình thức liên doanh là hình thức giúp các nhà đầu tư Việt Nam có thể giao lưu và học hỏi được từ các nhà đầu tư nước ngoài. Trong bối cảnh kinh tế hội nhập, Việt Nam luôn khuyến khích thành lập công ty liên doanh với nước ngoài. Đặc thù có một số […]
Đọc Tiếp

Rút tiền ký quỹ hoạt động dịch vụ việc làm.

Hoạt động dịch vụ việc làm là một hoạt động khá phổ biến ở nước ta hiện nay. Trong một số trường hợp, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm có thể rút số tiền ký quỹ đã thực hiện ký quỹ khi đăng ký hoạt động. Vậy doanh nghiệp có thể rút bao […]
Đọc Tiếp

Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

Để có thể hoạt động cơ sở cứu trợ nạn nhân một cách hợp pháp và tránh các rủi ro pháp lý thì cá nhân hoặc tổ chức cần có Giấy phép Thành lập cơ sở cứu trợ nạn nhân. Nhưng trình tự, thủ tục để xin giấy phép ra sao? Cần lưu ý gì […]
Đọc Tiếp

Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện

Ma túy là chất gây nghiện, gây ra rất nhiều tác hại và hậu quả nghiêm trọng đối với người nghiện. Theo quy định pháp luật hiện hành; ngoài các cơ sở cai nghiện công lập, người nghiện ma túy có thể cai nghiện tại gia đình, cộng đồng hoặc các cơ sở tư nhân. […]
Đọc Tiếp
0901 752 679