Pham Do LawPham Do LawPham Do Law

Bảng giá

Bảng giá

Hãy chọn gói phù hợp nhất với doanh nghiệp của bạn

Dịch vụ thành lập công ty Các dịch vụ đăng ký doanh nghiệp khác

Gói cơ bản
 • MIỄN PHÍ tư vấn
 • Soạn hồ sơ thành lập doanh nghiệp
 • Sao y/chứng thực các tài liệu
 • Nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp
 • Nhận kết quả
 • Làm con dấu
 • Thông báo sử dụng mẫu dấu
 • Công bố thành lập
 • Mở tài khoản ngân hàng
 • Thông báo số tài khoản ngân hàng
 • Chữ ký số (3 năm)
 • Khai lệ phí và nộp tiền lệ phí môn bài
 • Soạn hồ sơ thuế ban đầu
 • Nộp phương pháp khấu hao tài sản
 • Đăng ký hóa đơn điện tử (300 số)
 • Thông báo phát hành hóa đơn
 • Lập sổ cổ đông/thành viên
 • Lập chứng nhận góp vốn/cổ phần
 • Tặng bảng hiệu tiêu chuẩn

Tên dịch vụ

Cụ thể

Phí dich vụ

Phí nhà nước + chi phí khác *

Tộng cộng

Diễn giải *

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Thay đổi tên công ty

           1,000,000

                 500,000

            1,500,000

Phí công bố: 100.000đ
Phí con dấu: 400.000đ

Thay đổi ngành nghề

           1,000,000

                 100,000

            1,100,000

Phí công bố: 100.000đ

Thay đổi người đại diện theo pháp luật

           1,000,000

                 100,000

            1,100,000

Phí công bố: 100.000đ

Thay đổi thành viên/cổ đông

           1,000,000

                 100,000

            1,100,000

Phí công bố: 100.000đ

Thay đổi vốn điều lệ

           1,000,000

                 100,000

            1,100,000

Phí công bố: 100.000đ

Thay đổi chủ sở hữu

           1,000,000

                 100,000

            1,100,000

Phí công bố: 100.000đ

Thay đổi địa chỉ khác tỉnh (Kkhông bao gồm xử lý quyết toán thuế)

           2,000,000

                 500,000

            2,500,000

Phí công bố: 100.000đ
Phí con dấu: 400.000đ

Thay đổi địa chỉ khác tỉnh (Bao gồm xử lý quyết toán thuế)

           3,000,000

                 500,000

            3,500,000

Phí công bố: 100.000đ

Thay đổi địa chỉ cùng tỉnh cùng quận

           1,000,000

                 100,000

            1,100,000

Phí công bố: 100.000đ

Thay đổi địa chỉ cùng tỉnh khác quận

           1,500,000

                 100,000

            1,600,000

Phí công bố: 100.000đ

Thay đổi chi nhánh/VPDD/DDKD

           1,000,000

 

            1,000,000

 

Làm nhanh (thêm vào)

           2,000,000

 

            2,000,000

 

Tạm ngưng hoạt động/ hoạt động trước thời hạn

Tạm ngưng hoạt động tại Hà Nội và HCM

               500,000

 

               500,000

 

Tạm ngưng hoạt động tại các tỉnh khác

           1,000,000

 

            1,000,000

 

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

           2,000,000

                 500,000

            2,500,000

Phí công bố: 100.000đ
Phí con dấu: 400.000đ

Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp

Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp (đã bao gồm xử lý với thuế)

           4,000,000

                 500,000

            4,500,000

Phí công bố: 100.000đ
Phí con dấu: 400.000đ

Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ

Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ

           2,000,000

 

            2,000,000

 

Giải thể

Chấm dứt hoạt động chi nhánh/VPDD/DDKD (bao gồm thuế, hải quan, dấu bên công an)

           2,000,000

 

            2,000,000

 

Giải thể doanh nghiệp (bao gồm thuế, hải quan, dấu bên công an)

           3,000,000

 

            3,000,000

 

0901 752 679