Pham Do LawPham Do LawPham Do Law

Bố cáo thành lập doanh nghiệp là gì? Cách đăng ký bố cáo thành lập doanh nghiệp

Sau khi một doanh nghiệp được thành lập. Việc thông báo ra công chúng là một vấn đề vô cùng quan trọng. Đây được xem là một hình thức giới thiệu về hoạt động của doanh nghiệp ra công chúng. Việc thông báo như vậy còn được gọi là bố cáo thành lập doanh nghiệp. Vậy, bố cáo có hình thức ra sao? Gồm những nội dung gì? Pham Do Law xin được gửi đến quý khách một số thông tin về bố cáo để doanh nghiệp nắm rõ hơn.

Cơ sở pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp 2020
 • Luật Đầu tư 2020

Bố cáo thành lập doanh nghiệp là gì?

Trước hết, doanh nghiệp cần phải hiểu rõ bố cáo là gì? Bố cáo là những công bố, những thông báo liên quan đến các hoạt động của doanh nghiệp. Các hoạt động khi có sự thành lập, thay đổi, bổ sung hoặc chấm dứt của công ty đều phải được công bố. Nói cách khác, bố cáo là thông báo, công bố liên quan đến doanh nghiệp. Mà việc thông báo công bố này dựa trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Như vậy, bố cáo thành lập doanh nghiệp là việc thông báo ra công chúng về việc doanh nghiệp đã đi vào hoạt động. Và đây là một thủ tục bắt buộc. Việc này còn giúp giới thiệu rộng rãi đến tất cả mọi người về doanh nghiệp của mình. Có thể thấy, bố cáo thành lập doanh nghiệp có vai trò rất quan trọng. Vì vậy, doanh nghiệp mới thành lập cần nên quan tâm đến vấn đề này.

Mẫu bố cáo thành lập doanh nghiệp

Quy định của pháp luật về bố cáo thành lập doanh nghiệp?

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020. Sau khi doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Thời hạn trong vòng 30 ngày. Và giấy chứng nhận được cơ quan có thẩm quyền cấp hợp lệ. Thì doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thông báo công khai các thông tin về doanh nghiệp. Tất cả thông tin đều sẽ đăng tải trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia. Cổng thông tin này trực thuộc cơ quan quản lý về Đăng ký kinh doanh.

Các trường hợp doanh nghiệp phải tiến hành đăng bố cáo

Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp phải tiến hành đăng tải bố cáo nếu thuộc một trong những trường hợp sau:

 1. Thời điểm ngay sau khi doanh nghiệp mới được thành lập;
 2. Thời điểm ngay sau khi nội dung trên giấy đăng ký kinh doanh có sự thay đổi;
 3. Thời điểm ngay sau khi quyết định giải thể của doanh nghiệp được thông qua và có hiệu lực
 4. Tại thời điểm khi có thông báo từ doanh nghiệp về việc phát hành các cổ phiếu phổ thông; mà theo tỷ lệ cổ phần đang có cho các cổ đông phổ thông của doanh nghiệp.

Lưu ý: Các thông tin trên bố cáo mà doanh nghiệp đăng tải phải trùng khớp với nội dung trên giấy đăng ký kinh doanh.

Nội dung của bố cáo thành lập doanh nghiệp

Các nội dung của bố cáo thành lập doanh nghiệp phải có những thông tin cơ bản sau:

1: Tên doanh nghiệp;

2: Thông tin địa chỉ trụ sở chính của công ty, văn phòng đại diện, chi nhánh;

3.

 • Trường hợp là công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn thì bố cáo phải có thông tin về số vốn điều lệ;
 • Trường hợp doanh nghiệp tư nhân thì bố cáo phải có vốn đầu tư ban đầu
 • Trường hợp doanh nghiệp là công ty cổ phần thì cần cung bố thông tin về giá trị vốn cổ phần, số cổ phần đã góp và số cổ phần được phép phát hành.
 • Đối với những doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh có vốn pháp định theo quy định của pháp luật. Trong bố cáo thành lập doanh nghiệp cũng cần có phần nội dung này.

4: Thông tin của người đại diện doanh nghiệp theo pháp luật. Gồm các thông tin về họ tên; địa chỉ thường trú; quốc tịch; số giấy tờ pháp lý cá nhân (số chứng minh nhân dân; số căn cước công dân; hoặc số hộ chiếu)

5: Thông tin về thành viên, cổ đông sáng lập hoặc chủ sở hữu doanh nghiệp.

6: Thông tin về địa điểm, nơi đăng ký kinh doanh

Phí đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp là bao nhiêu?

Theo Thông tư số 215/2016/TT-BTC do bộ tài chính ban hành, phí đăng ký bố cáo thành lập doanh nghiệp là: 300.000 đồng/hồ sơ. Và doanh nghiệp phải đóng ngay tại thời điểm đề nghị công bố.

Ngoài ra, doanh nghiệp được miễn phí đăng ký bố cáo trong các trường hợp sau:

 1. Trường hợp công bố mẫu con dấu;
 2. Công bố thông tin giải thể về giải thể doanh nghiệp;
 3. Doanh nghiệp có sự bổ sung, thay đổi thông tin do thay đổi địa giới hành chính;
 4. Doanh nghiệp chỉ thực hiện cập nhật, bổ sung các thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mà không làm thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quy định tại các Điều gồm Điều 49, Điều 51, Điều 52 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP;
 5. Các thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân theo quy định tại Điều 50 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP;
 6. Các thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế theo quy định tại Điều 53 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP;
 7. Các thông báo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp, thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ, thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân, thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền theo quy định tại Điều 54 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP;

Cách đăng ký bố cáo thành lập công ty

Bước 1: Truy cập vào trang web dangkykinhdoanh.gov.vn

Sau khi đã truy cập, tìm đến mục “Bố cáo điện tử”. Doanh nghiệp cần đăng nhập tài khoản đã đăng ký trên hệ thống (nếu chưa có tài khoản thì tiến hành đăng ký tạo mới)

Bước 2: Tạo bố cáo

Tại mục “Chức năng”, bạn chọn “Bố cáo điện tử”, tiếp đó sẽ chọn “Tạo bố cáo”
Doanh nghiệp cần nhập mã số doanh nghiệp hoặc là mã số nội bộ để tìm kiếm doanh nghiệp

Chọn “Tìm kiếm”, lúc này trên màn hình sẽ hiển thị thông tin doanh nghiệp.

Bước 3: Bắt đầu đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp

– Tại trường thông tin “Loại công bố”, chọn mục “Đăng ký thành lập mới doanh nghiệp”

– Nhấn nút chọn phần “Thêm vào đơn hàng” để thêm bố cáo cho đơn hàng;

– Nhấn nút “Xem giỏ hàng” để mở đơn hàng,

Màn hình sẽ hiển thị thông tin đơn hàng

– Nhập họ và tên, email (bắt buộc) và các thông tin khác

Tiếp tục Nhấn nút “Tiếp theo” để chuyển tiếp tới phần xác nhận đơn hàng

– Bấm chọn “Điều khoản và điều kiện sử dụng”, rồi nhấn “Xác nhận và thanh toán” để xác nhận và thanh toán đơn hàng điện tử.

– Sau khi đã thanh toán thành công, sẽ hiển thị “Đã hoàn thành” đơn hàng

Lúc này trên hệ thống Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, bố cáo thành lập doanh nghiệp sẽ được đăng lên.

Trên đây là toàn bộ ý kiến tư vấn của Pham Do Law về Bố cáo thành lập doanh nghiệp. Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực vào thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
0901 752 679