Pham Do LawPham Do LawPham Do Law

Thủ tục công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước

Mỹ phẩm là một sản phẩm không thể thiếu đối với phái nữ ngày nay. Để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sắc đẹp, ngành công nghiệp sản xuất mỹ phẩm đang rất phát triển. Vì mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người nên nhà nước quản lý rất chặt chẽ ngành này. Bởi lẽ đó, công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước là quy định bắt buộc. Vậy mỹ phẩm sản xuất trong nước bị kiểm soát chặt chẽ như thế nào? Tầm quan trọng công bố mỹ phẩm ra sao? Trình tự thủ tục như thế nào? Pham Do Law xin được chia sẻ những kinh nghiệm của mình qua bài viết dưới đây.

Cơ sở pháp lý Quy định về đăng kỹ mỹ phẩm

 • Nghị định 155/2018/NĐ-CP.
 • Thông tư 06/2011/TT-BYT quy định về quản lý mỹ phẩm;

Vì sao phải công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước?

Quy định công bố này áp dụng cho các sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước. Các sản phẩm này sẽ lưu thông trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

Áp dụng cho tổ chức, cá nhân tiến hành các hoạt động liên quan đến công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước.

Thủ tục công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước là quy định bắt buộc của pháp luật. Để đưa sản phẩm mỹ phẩm được ra thị trường thì phải làm thủ tục công bố.

Khi công bố, mỹ phẩm đã được kiểm nghiệm chất lưởng bởi cơ quan nhà nước. Vì vậy, người tiêu dùng sẽ tin tưởng khi mua và sử dụng sản phẩm.

Sản phẩm chất lượng sẽ đảm bảo sức khỏe của con người. Đặc biệt, là mỹ phẩm sử dụng trực tiếp lên bộ phận hoặc đưa vào cơ thể con người.

Sản phẩm chất lượng, được khách hàng tin dùng sẽ nâng cao thương hiệu của tổ chức, cá nhân.

Về mặt quản lý nhà nước, góp phần hạn chế hàng giả, hàng nhái trên thị trường.

Hồ sơ công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước

Khi công bố mỹ phẩm, hồ sơ bao gồm những loại giấy tờ sau:

– 02 bản Phiếu công bố điền đúng thông tin yêu cầu:

+ Tham khảo mẫu tại Phụ lục số 01 – MP để lập Phiếu công bố;

+ Phiếu phải được người đại diện theo pháp luật ký và đóng dấu hợp lệ;

+ Cách điền phiếu công bố, tham khảo Phụ lục số 02 – MP.

+ Mỗi sản phẩm công bố trong 01 Phiếu công bố

– Dữ liệu công bố.

Tổ chức, cá nhân làm bản mềm (dữ liệu công bố) bằng 01 trong 02 cách sau:

+ Khai báo trực tiếp. Truy cập vào cơ sở dữ liệu về quản lý mỹ phẩm, khai báo trực tiếp trên đó. Tổ chức, cá nhân gửi văn bản đến Cục Quản lý dược – Bộ Y tế để được cấp tài khoản truy cập.

+ Vào trang Cục Quản lý dược, điền đầy đủ thông tin vào Phiếu công bố. Sao lưu phiếu đã điền vào phương tiện lưu giữ điện tử (USB, CD-ROM, …).

Lưu ý trường hợp, tổ chức, cá nhân không phải là nhà sản xuất

Ngoài các hồ sơ theo yêu cầu, thì tổ chức, cá nhân không phải là nhà sản xuất  cần phải có:

+ Giấy ủy quyền của NSX;

+  Hoặc chủ sở hữu ủy quyền;

+ Giấy ủy quyền là bản chính hoặc bản sao có công chứng, chứng thực.

+ Nội dung Giấy ủy quyền phải đáp ứng yêu cầu tại Điều 6 TT06/2011/TT-BYT:

“1. Ngôn ngữ trình bày là tiếng Việt, tiếng Anh hoặc song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh.

2. Giấy uỷ quyền phải có đầy đủ các nội dung sau:

a) Tên, địa chỉ của nhà sản xuất; trường hợp bên uỷ quyền là chủ sở hữu sản phẩm thì cần nêu rõ tên, địa chỉ của chủ sở hữu sản phẩm và tên, địa chỉ của nhà sản xuất;

b) Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân được ủy quyền;

c) Phạm vi ủy quyền (đứng tên công bố và phân phối sản phẩm mỹ phẩm tại Việt Nam);

d) Nhãn hàng hoặc tên sản phẩm được ủy quyền;

đ) Thời hạn ủy quyền;

e) Cam kết của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm cung cấp đầy đủ Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) cho tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường tại Việt Nam;

g) Tên, chức danh, chữ ký của người đại diện cho bên uỷ quyền.”

Quy trình đăng ký công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết

Mỹ phẩm sản xuất trong nước: nộp hồ sơ tại Sở Y tế nơi đặt nhà máy sản xuất mỹ phẩm.

Mỹ phẩm kinh doanh trong phạm vi Khu thương mại công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh: Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài.

Mỹ phẩm kinh doanh trong phạm vi Khu kinh tế – thương mại đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị thực hiện công bố tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị.

Nếu sản phẩm mỹ phẩm đưa từ 02 Khu kinh tế ra thị trường nội địa, cần đáp ứng điều kiện sau:

“Việc đ­ưa mỹ phẩm từ Khu thương mại công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh vào các khu chức năng khác trong Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh hoặc đưa vào thị trường nội địa để kinh doanh; đưa mỹ phẩm từ Khu Kinh tế – Thương mại đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị vào thị trường nội địa để kinh doanh phải thực hiện công bố tại Cục Quản lý dược – Bộ Y tế theo quy định của Thông tư này (tổ chức, cá nhân đứng tên công bố sản phẩm mỹ phẩm phải có chức năng kinh doanh mỹ phẩm tại Việt Nam và nằm ngoài 2 khu này).”

Quy định này được ghi nhận tại điểm c khoản 1 Điều 7 TT06/2011/TT-BYT.

Trình tự thực hiện

Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ hợp lệ, đầy đủ tài liệu yêu cầu.

Chuẩn bị hồ sơ công bố mỹ phẩm trong nước kỹ càng là điều kiện quan trọng của thủ tục công bố. Tránh trường hợp bị bổ sung, trả hồ sơ. Dẫn đến không được cấp Phiếu công bố.

Lựa chọn nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan có thẩm quyền.

Thời gian thực hiện công bố

Cơ quan quản lý nhà nước (CQQLNN) thực hiện giải quyết hồ sơ công bố theo Luật định.

– Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ công bố hợp lệ và đóng đầy đủ lệ phí:

+ Giải quyết trong 03 ngày làm việc, nếu đáp ứng điều kiện trên.

+ Kết quả trả: ban hành số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm trong nước.

– Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ chưa hợp lệ:

+ Thông báo bổ sung hồ sơ trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận. Thông báo phải bằng văn bản, nêu cụ thể nội dung cần sửa đổi;

+ Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ được bổ sung, tiếp nhận giải quyết hồ sơ. Nếu hợp lệ, ban hành số tiếp nhận Phiếu công bố.

+ Nếu hồ sơ bổ sung không hợp lệ: CQQLNN không cấp số tiếp nhận Phiếu công bố. Thông báo không cấp số phải lập thành văn bản gửi đến tổ chức, cá nhân.

Tài liệu yêu cầu bổ sung trong trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ

– Văn bản giải trình nội dung CQQLNN yêu cầu;

– Phiếu công bố kèm theo dữ liệu công bố (bản mềm của Phiếu công bố)

– Hoặc tài liệu khác được yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

– Tổ chức, cá nhân không nộp hồ sơ bổ sung theo yêu cầu:

+ Sau 03 tháng mà CQQLNN không nhận được hồ sơ bổ sung thì hồ sơ không còn giá trị. Tính từ thời điểm CQQLNN ra thông báo văn bản bổ sung hồ sơ.

+ Nếu muốn tiếp tục làm thủ tục công bố, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và đóng lệ phí mới từ đầu.

Lệ phí công bố sản phẩm mỹ phẩm: 500.000 đồng/mặt hàng.

Biểu phí thu trong lĩnh vực mỹ phẩm quy định tại TT277/2016/TT-BTC.

Phiếu công bố sản phẩm là điều kiện bắt buộc khi đưa mỹ phẩm ra lưu thông.

Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính an toàn, chất lượng, hiệu quả của sản phẩm.

CQQLNN sẽ kiểm tra hậu mãi sau khi sản phẩm mỹ phẩm đưa ra thị trường.

Thủ tục công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước

Thủ tục công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước

Dịch vụ pháp lý của Pham Do Law

Vì tính quan trọng của Phiếu công bố, cần thực hiện nhanh chóng thủ tục công bố để đưa sản phẩm ra thị trường. Pham Do Law là đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn công bố mỹ phẩm uy tín.

Pham Do Law cung cấp các dịch vụ pháp lý sau:

– Tiếp nhận yêu cầu của khách hàng có nhu cầu làm thủ tục công bố mỹ phẩm.

– Nghiên cứu pháp luật, tư vấn cho Khách hàng hồ sơ cần cung cấp.

– Soạn hồ sơ, tiến hành nộp cho CQQLNN.

– Làm việc trực tiếp với cơ quan nhà nước.

– Hỗ trợ, trực tiếp bổ sung các giấy tờ bổ sung CQQLNN yêu cầu.

– Theo dõi, trả kết quả cho khách hàng. Hoàn thành dịch vụ thủ tục công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước.

Trên đây là toàn bộ ý kiến tư vấn của Pham Do Law về Thủ tục công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước. Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực vào thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
0901 752 679