Pham Do LawPham Do LawPham Do Law
(Tư vấn miễn phí 24/7)
info. phamdo@gmail.com
P. 11, quận Bình Thạnh
Pham Do LawPham Do LawPham Do Law

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuê đất không? Hồ sơ và thủ tục

Việt Nam là một quốc gia có nền kinh tế đang phát triển và có sức hấp dẫn to lớn trên thế giới. Với vị trí đắc địa, thị trường tiêu thụ rộng lớn, nguồn lao động đông và chất lượng lao động ngày càng tăng lên rõ rệt. Các yếu tố đó đã thu hút “ánh mắt” của các nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, để thành lập và hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, các nhà đầu tư phải tuân thủ luật pháp Việt Nam. Câu hỏi đặt ra là các nhà đầu tư nước ngoài sẽ hoạt động tại Việt Nam bằng hình thức nào? Và theo pháp luật Việt nam thì các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có được thuê đất không? Đối với câu hỏi này, Pham Do Law xin đưa ra ý kiến của mình như sau.

Cơ sở pháp lý

 1. Luật Đất đai 2013
 2. Thông tư số 30/2014/TT-BTNM

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có được thuê đất không?

Theo quy định khoản 7 Điều 5 của Luật Đất đai năm 2013 thì:

Người sử dụng đất được Nhà nước cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai 2013 có bao gồm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Cụ thể gồm các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài; doanh nghiệp liên doanh; doanh nghiệp Việt Nam mà các nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần; sáp nhập hoặc mua lại theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Như vậy, ở Việt nam, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sẽ được Nhà nước cho thuê đất bằng nhiều hình thức; và đất cho thuê được sử dụng dựa trên các mục đích được pháp luật quy định.

Các hình thức thuê đất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được Nhà nước Việt Nam cho thuê đất dưới nhiều hình thức như sau:

Giao đất có thu tiền sử dụng đất:

Tại khoản 3 Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có quy định, Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất có bao gồm trường hợp sau đây:

 • Đối với người Việt Nam định cư tại nước ngoài được giao đất để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán; hoặc để vừa bán vừa kết hợp cho thuê;
 • Đối với các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài được giao đất để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán; hoặc để vừa bán vừa kết hợp cho thuê.

Như vậy, Nhà nước Việt Nam cho phép các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuê dưới hình thức giao đất mà có thu tiền sử dụng đất.

Cho thuê đất:

Căn cứ vào điểm đ, điểm e Điều 56 của Luật Đất đai năm 2013 quy định thì:

– Nhà nước Việt Nam cho phép các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuê đất để:

+ Thực hiện dự án đầu tư sản xuất đối với các lĩnh vực:

 • Nông nghiệp;
 • Lâm nghiệp;
 • Nuôi trồng thủy sản;
 • Làm muối;

+ Sản xuất và hoạt động kinh doanh phi nông nghiệp;

+ Xây dựng các công trình công cộng mà có mục đích kinh doanh;

+ Thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê;

 + Xây dựng những công trình sự nghiệp.

Như vậy, Nhà nước cũng cho phép doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuê đất nếu mục đích sử dụng của doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật.

Nhận quyền sử dụng đất:

Theo điểm g, h, k khoản 1 Điều 169 của Luật Đất đai năm 2013 quy định; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhận quyền sử dụng đất thông qua:

 • Việc Nhà nước giao đất để thực hiện những dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán; hoặc để kết hợp vừa bán vừa cho thuê;
 • Việc Nhà nước cho thuê đất;
 • Kết quả hòa giải các tranh chấp đất đai mà Ủy ban nhân dân các cấp có thẩm quyền công nhận;
 • Các thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp để xử lý nợ;
 • Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; các quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân; các quyết định cơ quan thi hành án đã được thi hành;
 • Các văn bản công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất là phù hợp với pháp luật;
 • Các văn bản chia tách quyền sử dụng đất mà phù hợp với pháp luật đối với hộ gia đình; hoặc nhóm người có quyền sử dụng đất chung;

Như vậy, các doanh nghiệp nước ngoài được Nhà nước cho thuê đất dựa trên các quyết định, văn bản và kết quả hợp lệ.

Hồ sơ xin thuê đất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Căn cứ theo điểm c, d khoản 1 Điều 59 và khoản 1 Điều 105 Luật Đất đai năm 2013 và khoản 1 Điều 3 Thông tư số 30/2014/TT-BTNM quy định thì hồ sơ gồm:

Một (01) bộ hồ sơ để trình cho cơ quan nhà nước xét duyệt; hoặc cấp giấy chứng nhận đầu tư gồm:

– Đơn xin thuê đất;

– Bản sao giấy chứng nhận đầu tư; hoặc văn bản chấp thuận đầu tư kèm bản thuyết minh dự án.

 • Nếu sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh thì nộp bản sao quyết định đầu tư xây dựng công trình quốc phòng, an ninh.
 • Nếu sử dụng đất cho hoạt động khoáng sản thì nộp giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Văn bản thẩm định các nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện để giao đất, cho thuê đất theo quy định đã lập khi cấp giấy chứng nhận đầu tư; hoặc thẩm định dự án đầu tư; hoặc xét duyệt dự án;

– Trích lục bản đồ địa chính của thửa đất; hoặc trích đo địa chính thửa đất.

doanh-nghieo-co-von-dau-tu-nuoc-ngoai-co-duoc-thue-dat-khong

Quy trình, thủ tục xin thuê đất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Cơ quan tài nguyên và môi trường cấp tỉnh được uỷ quyền.

Trình tự thực hiện

 • Bước 1: Doanh nghiệp nước ngoài nộp đơn xin thuê đất.
 • Bước 2: Cơ quan quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND cấp tỉnh tiếp nhận hồ sơ.
 • Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường trình; UBND cấp tỉnh ban hành các quyết định cho doanh nghiệp thuê đất.
 • Bước 4: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiếp nhận kết quả.
 • Bước 5: Tiến hành bàn giao đất cho thuê trên thực tế.
 • Bước 6: Thông báo cho Cơ quan Thuế để ban hành Thông báo đơn giá thuê đất.
 • Bước 7: Ký kết hợp đồng thuê đất.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Thời hạn giải quyết

Trong vòng 10 ngày làm việc.

Kết quả

Trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuê đất.

Câu hỏi pháp lý thường gặp

1. Cá nhân có thể cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thuê đất không?

Tại Luật Đất đai năm 2013 không có ghi nhận việc cho phép cá nhân có thể cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuê đất. Mà Luật quy định, Nhà nước mới có thẩm quyền cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuê đất.

2. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất?

Tại Điều 191 của Luật Đất đai 2013 quy định thì: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được phép nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; đối với trường hợp mà pháp luật không cho phép chuyển nhượng. Tuy nhiên, pháp luật đất đai Việt Nam chưa có quy định cụ thể trường hợp nào cho phép cho doanh nghiệp nước ngoài được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Như vậy, có thể hiểu rằng, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Dịch vụ pháp lý của Pham Do Law

Khách hàng cần cung cấp

 • Đơn xin thuê đất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có nhu cầu;
 • Thông tin của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài có như cầu;
 • Hồ sơ liên quan để thực hiện theo thủ tục;
 • Thông tin về các dự án, hoạt động của doanh nghiệp nước ngoài;
 • Các thông tin liên quan khác cho các trường hợp cần thiết.

Phạm vi công việc

 • Tư vấn các vấn đề liên quan đến thủ tục xin thuê đất đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Nhận tài liệu từ các quý khách hàng;
 • Soạn thảo hồ sơ đầy đủ, nhanh chóng, đúng quy định;
 • Trực tiếp nộp hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Tư vấn, chuẩn bị các điều kiện để được tiếp nhận thông báo;
 • Tham gia trong quá trình thẩm định hồ sơ, thẩm định thực tế tại cơ sở;
 • Kiểm tra thông tin và nhận kết quả; gửi giấy phép theo đúng thỏa thuận.

Trên đây là toàn bộ ý kiến tư vấn của Pham Do Law về Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có được thuê đất không? Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực vào thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác.

Xem thêm:

0901 752 679