Pham Do LawPham Do LawPham Do Law

Thủ tục xin gia hạn giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài nếu muốn thực hiện hoạt động bán lẻ tại Việt Nam cần phải có Giấy phép lập cơ sở bán lẻ. Tuy nhiên, giấy phép lập cơ sở bán lẻ có thời hạn nhất định. Do đó, trường hợp hết thời hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ thì tổ chức kinh tế đó phải tiến hành thủ tục xin gia hạn. Trình tự, thủ tục để xin gia hạn như thế nào?. Pham Do Law xin đưa ra ý kiến của mình đối với vấn đề này.

Cơ sở pháp lý

Luật Thương mại 2005;

Luật Quản lý ngoại thương 2017;

Nghị định 09/2018/NĐ-CP.

Điều kiện để được gia hạn giấy phép

Điều kiện chung: Cần đảm bảo các điều kiện chung được quy định tại Điều 22 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP;

Điều kiện riêng: Giấy phép lập cơ sở bán lẻ của doanh nghiệp sắp hết thời hạn.

Các trường hợp bị từ chối gia hạn giấy phép 

1/ Thời hạn hoạt động của dự án lập cơ sở bán lẻ đã hết hạn;

2/ Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ trong thời hạn 02 năm kể từ ngày bị thu hồi Giấy phép lập cơ sở bán lẻ theo khoản 2 Điều 43 Nghị định 09/2018/NĐ-CP.

Hồ sơ xin gia hạn giấy phép 

1/ Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (Mu số 07 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 09/2018/NĐ-CP); 

2/ Bản giải trình có nội dung về địa điểm để lập cơ sở bán lẻ; kế hoạch kinh doanh của cơ sở bán lẻ; kế hoạch tài chính cho việc lập cơ sở bán lẻ;

3/ Tài liệu của cơ quan thuế minh chứng không còn nợ thuế quá hạn;

4/ Bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án lập cơ sở bán lẻ (nếu có); Giy phép kinh doanh bán lẻ hàng hóa.

Xem thêm: https://phamdolaw.com/dich-vu-xin-cap-giay-phep-kinh-doanh-ban-le-hang-hoa/

gian-han-giay-phep-lap-co-so-ban-le

Mẫu đơn đề nghị

Quy trình gia hạn giấy phép 

Thẩm quyền

Theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị đinh 09/2018/NĐ-CP thì Sở Công thương nơi tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đặt cơ sở bán lẻ; thực hiện việc gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.

Trình tự thủ tục

Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phải nộp hồ sơ xin gia hạn tới Cơ quan cấp phép; trong thời hạn ít nhất 30 ngày trước khi Giấy phép lập cơ sở bán lẻ hết hiệu lực.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc; kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan cấp giấy phép kiểm tra và yêu cầu sửa đổi, bổ sung đối với hồ sơ chưa đầy đủ và chưa hợp lệ.

Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ; Cơ quan cấp phép sẽ cấp Giấy gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẽ.

Trường hợp từ chối sẽ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Cách thực nộp hồ sơ

1/ Nộp trực tiếp;

2/ Nộp qua đường bưu chính;

3/ Nộp trực tuyến.

Thời hạn giải quyết

Trong khoảng 05 ngày làm việc; kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Phí và lệ phí 

Không tốn phí và lệ phí.

Câu hỏi thường gặp

1/ Nếu thời hạn của giấy phép lập cơ sở bán lẻ đã hết mà Doanh nghiệp không gia hạn giấy phép sẽ dẫn đến hậu quả gì? 

Hồ sơ không hợp lệ: Nếu không đề nghị xin gia hạn trong ít nhất 30 ngày trước khi Giấy phép lập cơ sở bán lẻ hết hiệu lực. Vì căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 37 Nghị định 09/2018/NĐ-CP có quy định hồ sơ gửi trong thời hạn ít nhất 30 ngày; trước khi Giấy phép lập cơ sở bán lẻ hết hiệu lực. Như vậy, nếu không xin gia theo đúng quy định pháp luật sẽ dẫn đến hồ sơ không hợp lệ và bị từ chối gia hạn.

Không được cấp giấy gia hạn: Nếu rơi vào trường hợp quy định tại Điều 39 Nghị định 09/2018/NĐ-CP.

2/ Giấy phép lập cơ sở bán lẻ được gia hạn mấy lần?

Tại khoản 2 Điều 26 Nghị định 09/2018/NĐ-CP có quy định:

2. Thời hạn của Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

a) Giấy phép lập cơ sở bán lẻ có thời hạn tương ứng với thời hạn còn lại trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án lập cơ sở bán lẻ. Trường hợp không có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thời hạn của Giấy phép lập cơ sở bán lẻ tương ứng với thời hạn được ghi trong tài liệu về địa điểm lập cơ sở bán lẻ;

b) Thời hạn của Giấy phép lập cơ sở bán lẻ được cấp lại bằng thời hạn còn lại của Giấy phép lập cơ sở bán lẻ đã được cấp;

c) Thời hạn của Giấy phép lập cơ sở bán lẻ được gia hạn thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này.”

Như vậy, thời hạn của giấy phép được gia hạn dựa theo thời hạn còn lại trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; hoặc tài liệu về địa điểm lập cơ sở bán lẻ.

3/ Trường hợp nội dung kê khai xin gia hạn là giả mạo, doanh nghiệp sẽ bị xử lý như thế nào? Hậu quả pháp lý ra sao?

Trường hợp nội dung kê khai xin gia hạn là giả mạo thì doanh nghiệp sẽ bị thu hồi giấy phép lập cơ sở bán lẻ theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 43 Nghị định 09/2018/NĐ-CP.

Dịch vụ của xin gia hạn giấy phép lập cơ sở bán lẻ của Pham Do Law 

Khách hàng cần cung cấp

1/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án lập cơ sở bán lẻ (nếu có); Giy phép kinh doanh bán lẻ hàng hóa. 

2/ Bản giải trình có nội dung về địa điểm để lập cơ sở bán lẻ; kế hoạch kinh doanh của cơ sở bán lẻ; kế hoạch tài chính cho việc lập cơ sở bán lẻ. Tài liệu của cơ quan thuế minh chứng không còn nợ thuế quá hạn.

Phạm vi công việc

1/ Tạo hồ sơ theo đúng quy định và trình khách hàng ký trong thời gian nhanh nhất.

2/ Sau khi hồ sơ đã được hoàn thiện và được ký kết; chúng tôi sẽ gửi đến cơ quan nhà nước phù hợp.

3/ Trực tiếp theo dõi dữ liệu từ chuyên viên tiếp nhận, hoàn thành các yêu cầu của chuyên viên.

4/ Kiểm tra thông tin của đối tác và nhận kết quả.

5/ Gửi kết quả cho đối tác.

Trên đây là toàn bộ ý kiến tư vấn của Pham Do Law về Thủ tục xin gia hạn giấy phép lập cơ sở bán lẻ. Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực vào thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
0901 752 679