Pham Do LawPham Do LawPham Do Law

Thủ tục gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (giấy phép ICP) có thời hạn 10 năm kể từ ngày cấp, hết thời gian này thì tổ chức, doanh nghiệp phải xin gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp. Pham Do Law xin hướng dẫn thủ tục gia hạn như sau:

Cơ sở pháp lý

 • Nghị định 72/2013/NĐ-CP;
 • Thông tư 09/2014/TT-CP;
 • Nghị định 27/2018/NĐ-CP;
 • Nghị định 150/2018/NĐ-CP.

Thời hạn của giấy phép ICP

Theo quy định tại Khoản 6, Điều 23 Nghị định 72/2013/NĐ-CP thì Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp có thời hạn theo đề nghị của tổ chức, doanh nghiệp nhưng tối đa không quá 10 năm.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay có nhiều cơ quan cấp phép sẽ dựa vào điều kiện hoạt động của từng website để cấp giấy phép với số năm phù hợp, nên thời gian thực tế được cấp phép có thể sẽ ngắn hơn.

Tại sao phải gia hạn giấy phép ICP

Nếu hết thời hạn của Giấy phép ICP mà tổ chức, doanh nghiệp không thực hiện thủ tục gia hạn thì sẽ không được phép hoạt động. Trường hợp vẫn tiếp tục hoạt động trang website đó thì sẽ bị phạt từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng (Khoản 5 Điều 20 Nghị định 119/2020/NĐ-CP).

Sau đó, để có thể hoạt động lại trang ICP thì bạn phải nội hồ sơ xin cấp mới giấy phép ICP và phải nộp nhiều giấy tờ, giải trình nhiều vấn đề hơn.

>> Xem thêm: Thủ tục xin cấp giấy phép ICP

Thời điểm nộp hồ sơ gia hạn

Chậm nhất 30 ngày trước khi hết hạn, tổ chức, doanh nghiệp muốn tiếp tục hoạt động trang ICP thì phải làm thủ tục gia hạn giấy phép đã được cấp. Trường hợp nộp trễ hơn thời gian này thì sẽ phải nộp hồ sơ xin cấp mới giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp.

Hồ sơ gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

 • Văn bản đề nghị gia hạn (nêu rõ thời gian gia hạn);
 • Bản chính giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên mạng đã được cấp;
 • Bản sao có chứng thực quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thẩm quyền

–  Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh cấp giấy phép ICP cho các đối tượng sau:

 • Tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan quản lý nhà nước của địa phương cấp quyết định thành lập, cấp phép hoạt động hoặc cấp đăng ký hoạt động;
 • Hệ thống tổ chức (theo ngành dọc) của các tổ chức trực thuộc ở Trung ương tại địa phương (bao gồm các tổ chức trong hệ thống nhà nước, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, doanh nghiệp nhà nước);
 • Các đại học, trường đại học, học viện, cao đẳng, cơ sở giáo dục, cơ sở dạy nghề có trụ sở chính tại địa phương;
 • Các doanh nghiệp do cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương cấp phép hoạt động có trụ sở chính tại địa phương;
 • Đơn vị trực thuộc các tập đoàn có trụ sở chính tại địa phương.

– Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thong cấp giấy phép ICP cho các đối tượng sau:

 • Cơ quan báo chí;
 • Cơ quan ngoại giao và lãnh sự; tổ chức trực thuộc ở Trung ương (trừ các trường hợp do Sở Thông tin và Truyền thông cấp);
 • Tổ chức tôn giáo hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
 • Tổ chức Chính phủ và phi Chính phủ nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
 • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Cách thức nộp hồ sơ

Thời gian

Trong 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm định, cấp gia hạn giấy phép. Trường hợp từ chối có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Lưu ý sau khi được gia hạn giấy phép ICP

Giấy phép ICP được gia hạn không quá 02 lần; mỗi lần gia hạn không quá 02 năm. Trường hợp đã gia hạn lần 3 mà vẫn có nhu cầu hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp thì phải nộp hồ sơ xin cấp mới lại.

Tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ, các quy định cần tuân thủ và báo cáo định kỳ đầy đủ.

Các câu hỏi thường gặp

Câu hỏi 1: Có cần nộp đề án thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp khi gia hạn không?

Pham Do Law: Hồ sơ gia hạn chỉ yêu cầu nộp văn bản đề nghị gia hạn giấy phép. Do đó, tổ chức, doanh nghiệp không cần lập đề án như hồ sơ xin cấp mới.

Câu hỏi 2: Giấy phép ICP của chúng tôi hết hạn, đồng thời chúng tôi muốn thay đổi người chịu trách nhiệm quản lý nội dung thì có thể nộp hồ sơ cùng lúc được không?

Pham Do Law: Khi gia hạn giấy phép ICP mà bạn có nhu cầu muốn thay đổi bất kỳ thông tin nào (Thay đổi tên của tổ chức, doanh nghiệp; thay đổi địa điểm đặt máy chủ tại Việt Nam; thay đổi nhân sự chịu trách nhiệm; thay đổi, bổ sung nội dung thông tin, phạm vi cung cấp thông tin (tên miền khi cung cấp trên trang thông tin điện tử, hệ thống phân phối ứng dụng khi cung cấp cho các thiết bị di động) đối với trang thông tin điện tử tổng hợp; thay đổi loại hình dịch vụ, phạm vi cung cấp dịch vụ (tên miền khi cung cấp trên trang thông tin điện tử)) trên giấy phép thì sẽ nộp thêm hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép. Hồ sơ này có thể nộp cùng lúc với hồ sơ gia hạn.

Câu hỏi 3: Lấy mẫu văn bản đề nghị gia hạn giấy phép ICP ở đâu?

Pham Do Law: Hiện nay luật không có ban hàng mẫu văn bản đề nghị gia hạn giấy phép ICP. Chỉ yêu cầu nội dung bắt buộc phải có là thời gian gia hạn. Nên bạn có thể soạn văn bản đề nghị gồm các nội dung sau: Tên, địa chỉ của doanh nghiệp; số, nơi cấp, ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; số, ngày cấp, ngày hiệu lực của giấy phép đã được cấp; lý do đề nghị gia hạn giấy phép; cam kết của doanh nghiệp về các nội dung kê khai trong đơn đề nghị;

Dịch vụ gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Khách hàng chỉ cần cung cấp bản chính giấy phép ICP, còn lại sẽ là công việc của chúng tôi:

 • Soạn thảo văn bản đề nghị xin gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp.
 • Nộp hồ sơ, trao đổi với chuyên viên để sửa đổi, bổ sung nội dung vào hồ sơ nếu cần.
 • Đại diện quý khách nhận kế quả và bàn giao cho khách hàng.

Trên đây là toàn bộ ý kiến tư vấn của Pham Do Law về thủ tục gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (Giấy phép ICP). Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực vào thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
0901 752 679