Pham Do LawPham Do LawPham Do Law
0

Thủ tục giải thể trường mầm non

Theo quy định pháp luật hiện hành, trường mầm non có thể bị giải thể do vi phạm quy định pháp luật hoặc theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường. Cho dù giải thể vì lý do gì thì trường mầm non cũng phải thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định. Để giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về các thủ tục pháp lý có liên quan, Pham Do Law xin chia sẻ về Thủ tục giải thể trường mầm non.

Cơ sở pháp lý

 • Luật Giáo dục số 43/2019/QH14
 • Nghị định số 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Trường mầm non là gì?

Theo quy định tại khoản 3 Điều 26 Luật Giáo dục 2019; trường mầm non là cơ sở giáo dục nhận trẻ em từ 03 tháng tuổi đến 06 tuổi. Đây là cơ sở giáo dục kết hợp nhà trẻ và mẫu giáo, nhận trẻ.

giai-the-truong-mam-non

Trường mầm non phải giải thể trong trường hợp nào?

Khoản Điều 8 Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về các trường hợp giải thể trường mầm non. Theo đó, trường mầm non bị giải thể trong các trường hợp:

 1. Vi phạm nghiêm trọng các quy định về tổ chức, hoạt động của trường mầm non;
 2. Hết thời gian đình chỉ hoạt động giáo dục ghi trong quyết định đình chỉ hoạt động mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ;
 3. Mục tiêu và nội dung hoạt động trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường mầm non không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội;

Ngoài ra, trường mầm non còn có thể được giải thể theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân thành lập trường.

Thủ tục giải thể trường mầm non

Cơ quan có thẩm quyền

Cơ quan có thẩm quyền ra quyết định giải thể trường mầm non là Chủ tịch UBND cấp huyện.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Gửi hồ sơ đề nghị giải thể

 • Trường hợp trường mầm non tự yêu cầu giải thể: tổ chức, cá nhân đã đề nghị thành lập trường mầm non nộp 01 bộ hồ sơ đến UBND cấp huyện.
 • Trường hợp trường mầm non bị giải thể do vi phạm quy định pháp luật: trong vòng 20 ngày làm việc; Phòng Giáo dục và Đào tạo kết hợp với các phòng có liên quan tiến hành kiểm tra xác minh và lập hồ sơ giải thể; sau đó thông báo cho trường mầm non và báo cáo UBND cấp huyện. Trong hồ sơ giải thể phải nêu rõ lý do giải thể.

Bước 2: Xem xét quyết định giải thể trường mầm non

Trong vòng 10 ngày làm việc (tính từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị giải thể); cơ quan có thẩm quyền xem xét có quyết định giải thể trường mẫu giáo hay không.

Bước 3: Ra quyết định giải thể trường mầm non

Quyết định giải thể trường mầm non phải được công khai trên các phương tiện truyền thông đại chúng; đồng thời đảm bảo các nội dung:

 • Lý do giải thể;
 • Biện pháp bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em, giáo viên, cán bộ và nhân viên trong trường;
 • Phương án giải quyết các tài sản của trường.

Hồ sơ cần chuẩn bị

Trường hợp giải thể do sai phạm:

 1. Quyết định thành lập đoàn kiểm tra của UBND cấp huyện;
 2. Biên bản kiểm tra;
 3. Tờ trình đề nghị giải thể trường mầm non của Phòng Giáo dục và Đào tạo
 4. Phương án giải quyết các tài sản của trường.

Trường hợp tự yêu cầu giải thể:

 1. Tờ trình đề nghị giải thể của tổ chức, cá nhân thành lập trường mầm non;
 2. Phương án giải quyết các tài sản của trường.

Cách thức nộp hồ sơ

Trường hợp trường mầm non tự yêu cầu giải thể; tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ theo 02 cách:

 • Trực tiếp
 • Thông qua dịch vụ bưu chính

Thời hạn giải quyết

 • Trường hợp trường mầm non bị buộc giải thể do sai phạm: 30 ngày làm việc;
 • Trường hợp trường mầm non tự yêu cầu giải thể: 10 ngày làm việc.

Phí và lệ phí

Thủ tục này không yêu cầu đóng phí.

Lưu ý khi giải thể trường mầm non

Khi thực hiện giải thể trường mầm non; tổ chức, cá nhân cần lưu ý đảm bảo đầy đủ các thủ tục sau:

 • Thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ của trường mầm non (nếu có);
 • Hoàn tất các thủ thục cần thiết với cơ quan thuế;
 • Giải quyết các chế độ cho giáo viên và nhân viên (tiền lương, bảo hiểm xã hội,…);
 • Đảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em đang theo học tại trường.

Trên đây là toàn bộ ý kiến tư vấn của Pham Do Law về Thủ tục giải thể trường mầm non. Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực vào thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

0972599340