Pham Do LawPham Do LawPham Do Law
(Tư vấn miễn phí 24/7)
info. phamdo@gmail.com
P. 11, quận Bình Thạnh
Pham Do LawPham Do LawPham Do Law

Thủ tục xin giấy công bố chất lượng sản phẩm

Trong thị trường cạnh tranh, chất lượng sản phẩm là một trong những nhân tố quan trọng tạo nên niềm tin đối với khách hàng. Sản phẩm khi được lưu hành trên thị trường cần đảm bảo về mặt chất lượng và phù hợp với quy định pháp luật. Trong một số trường hợp, khi kinh doanh những sản phẩm phải công bố chất lượng sản phẩm thì tổ chức, cá nhân phải thực hiện thủ tục công bố chất lượng sản phẩm theo quy định pháp luật. Hồ sơ và thủ tục công bố chất lượng sản phẩm như thế nào? Pham Do Law xin đưa ra ý kiến của mình về vấn đề trên.

Cơ sở pháp lý Quy định về công bố chất lượng sản phẩm

 • Luật An toàn vệ sinh thực phẩm 2010;
 • Nghị định 15/2018/NĐ-CP;

Các trường hợp phải xin giấy công bố chất lượng sản phẩm

Có 02 nhóm sản phẩm phải xin giấy công bố chất lượng sản phẩm.

Tự công bố chất lượng sản phẩm

Tổ chức, cá nhân kinh doanh các sản phẩm quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 15/2018/NĐ-CP cần xin giấy tự công bố trước khi đưa sản phẩm ra lưu hành trên thị trường.

 • Những loại thực phẩm đã được chế biến bao gói sẵn
 • Các loại phụ gia thực phẩm
 • Các chất hỗ trợ dùng để chế biến thực phẩm
 • Những dụng cụ sử dụng chứa đựng thực phẩm
 • Những vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

Đăng ký bản tiếp nhận công bố sản phẩm

Đối với các sản phẩm tại Điều 6 Nghị định 15/2018/NĐ-CP; không được tự công bố mà bắt buộc phải đăng ký bản tiếp nhận công bố chất lượng sản phẩm và được cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.

– Những loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe; thực phẩm dinh dưỡng y học; thực phẩm dùng cho các chế độ ăn đặc biệt.

– Các sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.

– Những loại phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới; phụ gia thực phẩm không nằm trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm; hoặc không đúng đối tượng sử dụng do Bộ Y tế quy định.

Hồ sơ xin giấy công bố chất lượng sản phẩm

Hồ sơ tự công bố chất lượng sản phẩm

1/ Bản tự công bố sản phẩm theo mẫu pháp luật quy định;

2/ Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm còn trong thời hạn 12 tháng; thời gian tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định; hoặc được cấp bởi phòng kiểm nghiệm đã được công nhận phù hợp ISO 17025.

>>Xem thêm: Thủ tục tự công bố an toàn vệ sinh thực phẩm.

Hồ sơ đăng ký bản tiếp nhận công bố sản phẩm

Đối với sản phẩm phải đăng ký bản tiếp nhận công bố sản phẩm được sản xuất trong nước, hồ sơ gồm:

1/ Bản công bố sản phẩm (theo mẫu);

2/ Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm còn trong thời hạn 12 tháng; thời gian tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định; hoặc được cấp bởi phòng kiểm nghiệm đã được công nhận phù hợp ISO 17025;

3/ Bằng chứng khoa học chứng minh công dụng của sản phẩm hoặc thành phần đã tạo nên các chức năng của thực phẩm công bố;

4/ Giấy chứng nhận cơ sở có đủ điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với trường hợp phải được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm;

Trường hợp cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe thì phải có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP).

Đối với sản phẩm phải đăng ký bản tiếp nhận công bố sản phẩm nhập khẩu, hồ sơ gồm:

1/ Bản công bố sản phẩm (theo mẫu);

2/ Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm còn trong thời hạn 12 tháng; thời gian tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định; hoặc được cấp bởi phòng kiểm nghiệm đã được công nhận phù hợp ISO 17025;

3/ Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS); hoặc Giấy chứng nhận xuất khẩu; hoặc Giấy chứng nhận y tế được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu; có nội dung bảo đảm an toàn cho người sử dụng hoặc được bán tự do tại thị trường của nước xuất khẩu (hợp pháp hóa lãnh sự);

4/ Bằng chứng khoa học chứng minh công dụng của sản phẩm hoặc thành phần đã tạo nên các chức năng của thực phẩm công bố;

Trường hợp sản phẩm nhập khẩu là thực phẩm bảo vệ sức khỏe thì phải có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) hoặc tương đương.

giay-cong-bo-chat-luong-san-pham (2)

Trình tự xin giấy công bố chất lượng sản phẩm

Thẩm quyền cấp

Tự công bố chất lượng sản phẩm: Cơ quan có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định.

Đăng ký bản công bố tiếp nhận sản phẩm:

– Đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe, phụ gia thực phẩm có công dụng mới: Bộ Y tế.

– Đối với thực phm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi, thực phẩm dinh dưỡng y học: Cơ quan có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định.

Cách thức nộp hồ sơ

Tự công bố chất lượng sản phẩm: nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến cơ quan có thẩm quyền do ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định.

Đăng ký bản công bố tiếp nhận sản phẩm: nộp trực tuyến qua hện thống dịch vụ công; hoặc đường bưu điện; hoặc nộp trực tiếp.

Trình tự thực hiện

Tự công bố chất lượng sản phẩm:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ tự công bố vệ sinh an toàn thực phẩm; (bản tự công bố và phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm) đúng theo quy định đã trình bày phía trên.

Bước 2: Doanh nghiệp tự công bố sản phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng; hoặc trên trang thông tin điện tử của mình hoặc niêm yết công khai tại trụ sở của doanh nghiệp. Nộp 01 bản tự công bố qua đường bưu điện; hoặc trực tiếp đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định.

Bước 3: Ngay sau khi thực hiện tự công bố sản phẩm; doanh nghiệp được quyền sản xuất, kinh doanh sản phẩm và phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về an toàn của sản phẩm đó. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được chỉ định; sẽ tiếp nhận bản tự công bố của doanh nghiệp để lưu trữ hồ sơ; và đăng tải tên doanh nghiệp và tên các sản phẩm tự công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận.

Đăng ký bản công bố tiếp nhận sản phẩm:

Bước 1: Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ; đến cơ quan có thẩm quyền nơi đặt cơ sở.

Bước 2: Sau 07 hoặc 21 ngày làm việc; kể từ ngày nộp hồ sơ (tùy thuộc vào loại sản phẩm kinh doanh) cơ quan nhà nước có trách nhiệm thẩm định; và tổ chức, cá nhân sẽ được cấp giấy tiếp nhận đăng ký công bố sản phẩm. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc chưa đủ; cơ quan có thẩm quyền sẽ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

>>Xem thêm: Mẫu giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.

Những lưu ý xin giấy công bố chất lượng sản phẩm nhập khẩu

Cần lưu ý ngôn ngữ trong hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định 15/2018/NĐ-CP.

Các tài liệu trong hồ sơ tự công bố phải thể hiện bằng tiếng Việt. Đối với trường hợp có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch sang tiếng Việt và được công chứng.

Như vậy, các hồ sơ công bố phải dùng ngôn ngữ tiếng Việt, nếu là tài liệu tiếng nước ngoài phải dịch qua tiếng Việt và được công chứng.

Dịch vụ xin giấy công bố chất lượng sản phẩm của Pham Do Law

Khách hàng cần cung cấp

 1. Giấy đăng ký kinh doanh.
 2. Mẫu sản phẩm.
 3. Giấy chứng nhận lưu hành tự do (sản phẩm nhập khẩu).

Phạm vi công việc

 1. Nhận tài liệu quý khách cung cấp.
 2. Đưa mẫu sản phẩm đến phòng kiểm nghiệm; lấy kết quả.
 3. Lập hồ sơ tự công bố sản phẩm hoàn chỉnh đúng quy định; trình khách hàng ký trong thời gian nhanh nhất.
 4. Sau khi hồ sơ đã được hoàn thiện; chúng tôi sẽ gửi đến cơ quan nhà nước phù hợp.
 5. Gửi kết quả cho quý khách.

Trên đây là toàn bộ ý kiến tư vấn của Pham Do Law về Xin giấy công bố chất lượng sản phẩm. Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực vào thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác.

0901 752 679