Pham Do LawPham Do LawPham Do Law
(Tư vấn miễn phí 24/7)
info. phamdo@gmail.com
P. 11, quận Bình Thạnh
Pham Do LawPham Do LawPham Do Law

Dịch vụ xin cấp Giấy phép đầu tư trồng cây thuốc lá

Việc đầu tư phát triển vùng trồng cây thuốc lá phải phù hợp với quy hoạch vùng nguyên liệu thuốc lá. Để có thể đầu tư trồng cây thuốc lá, bạn cần phải có giấy phép đầu tư trồng cây thuốc lá theo quy định của Pháp luật Việt Nam. Vậy, làm cách nào để có thể xin cấp giấy phép này? Pham Do Law xin đưa ra một số tư vấn của mình để khách hàng nắm rõ hơn.

Cơ sở pháp lý

 • Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá;
 • Nghị định số 67/2013/NĐ-CP;
 • Nghị định số 106/2017/NĐ-CP;
 • Nghị định số 08/2018/NĐ-CP;
 • Thông tư số 57/2018/TT-BCT;

Khái niệm đầu tư trồng cây thuốc lá

Thế nào là đầu tư trồng cây thuốc lá?

Theo quy định tại khoản 13 Điều 3 Nghị định số 67/2013/NĐ-CP thì đầu tư trồng cây thuốc lá được định nghĩa là:

Việc doanh nghiệp bỏ vốn, kỹ thuật để trồng, chăm sóc và thu hoạch các nguyên liệu thuốc lá được gọi là “đầu tư trồng cây thuốc lá”. Hoặc doanh nghiệp trực tiếp bỏ vốn, kỹ thuật cho người trồng cây thuốc lá để tiến hành trồng, chăm sóc và thu hoạch thuốc lá.

Kiểm soát đầu tư sản xuất thuốc lá

Căn cứ theo Điều 21 Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kiểm soát đầu tư sản xuất thuốc lá. Cụ thể như sau:

1. Đầu tư trồng, chế biến và sản xuất thuốc lá phải phù hợp với quy hoạch đã được cơ quan nhà nước phê duyệt.

2. Đầu tư xây dựng mới, mở rộng và nâng cao công suất tiêu thụ không vượt quá tổng sản lượng cho phép của toàn ngành.

3. Dự án có vốn đầu tư nước ngoài với sản xuất thuốc lá phải bảo đảm các điều kiện sau:

a) Liên doanh, liên kết với doanh nghiệp đã được cấp giấy phép;

b) Nhà nước chiếm tỷ lệ chi phối trong vốn điều lệ của doanh nghiệp;

c) Đáp ứng các điều kiện sản xuất thuốc lá theo quy định của Chính phủ.

4. Hợp đồng nhượng quyền sở hữu công nghiệp sản xuất chỉ được thực hiện với doanh nghiệp đã có giấy phép, sau khi được Chính phủ đồng ý bằng văn bản.

5. Hợp đồng sản xuất, chế biến thuốc lá xuất khẩu không tính vào sản lượng thuốc lá được phép sản xuất tiêu thụ trong nước. Chỉ được thực hiện tại doanh nghiệp đã có giấy phép sản xuất sau khi được Bộ trưởng Bộ Công thương đồng ý bằng văn bản.

6. Việc đầu tư sản xuất, chế biến để xuất khẩu vượt quá sản lượng được phép phải được Bộ trưởng Bộ Công thương đồng ý bằng văn bản.

Giấy phép đầu tư trồng cây thuốc lá

Khái niệm

Đầu tư trồng cây thuốc lá là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, theo quy định tại Phụ lục IV Luật Đầu tư 2020. Vì vậy, để có thể kinh doanh mua bán nguyên liệu thuốc lá, doanh nghiệp cần có Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá.

Giấy phép đầu tư trồng cây thuốc lá được hiểu là văn bản do cơ quan nhà nước cấp cho doanh nghiệp đủ điều kiện để trồng cây thuốc lá. Đây là cơ sở để cơ quan có thể quản lý và kiểm soát hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện liên quan đến thuốc lá được quy định tại Phụ lục IV Luật Đầu tư 2020 như sau:

 • Kinh doanh sản phẩm thuốc lá, nguyên liệu thuốc lá;
 • Máy móc, thiết bị thuộc chuyên ngành thuốc lá.

Điều kiện được cấp giấy phép đầu tư trồng cây thuốc lá

Thuốc lá được xếp vào nhóm hàng hoá Nhà nước hạn chế kinh doanh. Vì vậy, cá nhân, tổ chức phải xin cấp giấy phép đầu tư trồng cây thuốc lá theo quy định.

giay-phep-dau-tu-trong-cay-thuoc-la (2)

Hồ sơ và thủ tục xin cấp giấy phép đầu tư trồng cây thuốc lá

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép đầu tư trồng cây thuốc lá

STT Tên giấy tờ Mẫu đơn Số lượng
1 Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá Phụ lục 4 Thông tư số 57/2018/TT-BCT Bản chính: 1

Bản sao: 0

2 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Bản chính: 0

Bản sao: 1

3 Hợp đồng đầu tư trồng cây thuốc lá với người trồng cây thuốc lá và bản kê tổng hợp diện tích trồng, dự kiến sản lượng nguyên liệu lá thuốc lá Phụ lục 5 Thông tư số 57/2018/TT-BCT Bản chính: 1

Bản sao: 1

4 Bản kê danh sách người trồng cây thuốc lá, địa điểm, diện tích có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã Phụ lục 6 Thông tư số 57/2018/TT-BCT Bản chính: 1

Bản sao: 1

Quy trình cấp giấy phép đầu tư trồng cây thuốc lá

 • Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận:

Cơ quan có thẩm quyền cấp, cấp lại, sửa đổi bổ sung Giấy phép đầu tư trồng cây thuốc lá là Sở Công Thương.

 • Trình tự thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá:

Cách thức nộp hồ sơ

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Mô tả
Trực tuyến 10 ngày làm việc

– Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận;

– Trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;

– 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trực tuyến 10 ngày làm việc

– Nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công tỉnh;

– 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Dịch vụ bưu chính 10 ngày làm việc

– Nộp qua bưu điện;

– 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Lập và lưu giữ giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

Giấy chứng nhận được lập thành 04 bản: 02 bản lưu tại Sở Công Thương, 01 bản gửi Bộ Công Thương, 01 bản gửi doanh nghiệp được cấp.

Thời hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá có thời hạn 05 năm.

Phí, lệ phí:

Mức phí được quy định tại Thông tư số 299/2016/TT-BTC đối với hoạt động sản xuất thuốc lá như sau:

STT Nội dung phí Mức thu (đơn vị: đồng/ lần thẩm định/ hồ sơ)
1 Phí thm định điều kiện kinh doanh để cấp mới, cấp lại, cấp sửa đổi bổ sung Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá, Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá 4.500.000 đồng/ lần thẩm định/ hồ sơ
2 Phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp mới, cấp lại, cấp sửa đổi bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá 2.000.000 đồng/ lần thẩm định/ hồ sơ

Chế độ báo cáo:

1/ Sở Công Thương có trách nhiệm báo cáo về Bộ Công Thương cấp Giấy phép đầu tư trồng cây thuốc lá của thương nhân trên địa bàn.

2/ Thương nhân đầu tư trồng nguyên liệu thuốc lá có nhiệm vụ báo cáo tình hình kinh doanh về cơ quan có thẩm quyền đã cấp giấy phép và về cơ quan Công Thương nơi thương nhân đặt trụ sở chính.

Câu hỏi thường gặp khi xin thủ tục cấp giấy phép đầu tư trồng cây thuốc lá

Câu hỏi: Trường hợp giấy tờ bị mất thì có được cấp lại giấy mới hay không?

Trả lời: Theo quy định tại khoản 2 Điều 39 Nghị định 37/2013/NĐ-CP nếu Giấy chứng nhận bị mất sẽ được cấp lại. Tổ chức, cá nhân phải soạn và nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại bao gồm:

1/ Văn bản đề nghị cấp lại;

2/ Bản sao Giấy chứng nhận đã được cấp (nếu có).

Câu hỏi: Khi nào thì giấy phép đầu tư trồng cây thuốc lá bị thu hồi?

Trải lời: Theo quy định tại Điều 43 về thu hồi Giấy phép đầu tư trồng cây thuốc lá như sau:

 • Tổ chức, cá nhân sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận nếu vi phạm điều kiện về đầu tư và vi phạm khác theo quy định của pháp luật.
 • Trong thời hạn một năm kể từ ngày cấp, nếu không đi vào hoạt động sẽ bị thu hồi giấy chứng nhận hoặc giấy phép.

Câu hỏi: Tôi có một mảnh đất trống đang có ý định trồng cây thuốc lá để tạo thu nhập kinh tế. Như vậy, tôi có được trồng cây thuốc lá hay không?

Trả lời: Để có thể trồng cây thuốc lá, bạn cần phải có giấy phép theo quy định. Cụ thể là Giấy phép đầu tư trồng cây thuốc lá theo khoản 2 Điều 4 Nghị định 67/2013/NĐ-CP.

Các dịch vụ của Pham Do Law

Khách hàng cần cung cấp

 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;
 • Bản kê danh sách người lao động, bản sao hợp đồng lao động;
 • Đối với cán bộ quản lý đầu tư, hỗ trợ kỹ thuật và thu mua nguyên liệu phải có văn bằng chứng chỉ được đào tạo về kỹ thuật nông nghiệp từ trung cấp trở lên.

Phạm vi công việc

 • Tư vấn hoàn thiện bộ hồ sơ và sơ thẩm điều kiện cấp phép của Công ty;
 • Soạn thảo và nộp văn bản đề nghị cấp Giấy phép đầu tư trồng cây thuốc lá;
 • Hỗ trợ sao y, chứng thực các tài liệu có liên quan;
 • Soạn thảo và nộp bản kê khai thiết bị kỹ thuật, máy móc chuyên ngành sản xuất thuốc lá;
 • Làm việc trực tiếp với cơ quan có thẩm quyền về hồ sơ xin cấp giấy phép;
 • Bảng kê danh sách người trồng cây thuốc lá, địa điểm, diện tích có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã;
 • Bảng kê diện tích, sơ đồ kho tàng, nhà xưởng, văn phòng làm việc và các khu phụ trợ khác;
 • Bản sao hợp đồng đầu tư trồng cây thuốc lá với người trồng cây thuốc lá;
 • Bản kê tổng hợp diện tích trồng, dự kiến sản lượng nguyên liệu lá thuốc lá.
 • Nhận kết quả và bàn giao đến khách hàng;
 • Hướng dẫn khách hàng các thủ tục cần tuân thủ sau khi được cấp giấy phép.

Trên đây là toàn bộ ý kiến tư vấn của Pham Do Law về Dịch vụ xin cấp Giấy phép đầu tư trồng cây thuốc lá. Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực vào thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác.

0901 752 679