Pham Do LawPham Do LawPham Do Law

Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện

Ma túy là chất gây nghiện, gây ra rất nhiều tác hại và hậu quả nghiêm trọng đối với người nghiện. Theo quy định pháp luật hiện hành; ngoài các cơ sở cai nghiện công lập, người nghiện ma túy có thể cai nghiện tại gia đình, cộng đồng hoặc các cơ sở tư nhân. Nhà nước cho phép cá nhân, tổ chức kinh doanh dịch vụ cai nghiện ma túy thông qua việc thành lập cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện. Qua bài viết này, Pham Do Law xin chia sẻ với quý khách hàng thủ tục xin cấp Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện và các vấn đề cần lưu ý.

Cơ sở pháp lý

Luật Phòng, chống ma túy số 73/2021/QH14

Nghị định số 116/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy

Thế nào là cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện

Khái niệm

Khoản 14 Điều 2 Luật phòng chống ma túy 2021 đã định nghĩa:

“Cơ sở cai nghiện ma túy là cơ sở được thành lập để thực hiện đầy đủ quy trình cai nghiện theo quy định của Luật này, bao gồm cơ sở cai nghiện ma túy công lập và cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện.”

Theo đó, cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện là cơ sở cai nghiện ma túy do cá nhân, tổ chức kinh doanh dịch vụ cai nghiện ma túy thành lập theo quy định pháp luật.

Sự khác nhau giữa cơ sở cai nghiện ma túy công lập và cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện

Sự khác nhau cơ bản giữa hai loại cơ sở này là người có thẩm quyền thành lập:

 • Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện: do cá nhân, tổ chức kinh doanh dịch vụ cai nghiện ma túy thành lập;
 • Cơ sở cai nghiện ma túy công lập: do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định thành lập.

Lưu ý:

 • Trường hợp người nghiện ma túy thực hiện cai nghiện ma túy tự nguyện: có thể lựa chọn cai nghiện tại gia đình, cộng đồng; tại cơ sở công lập hoặc cơ sở tự nguyện;
 • Trường hợp người nghiện ma túy bị bắt buộc cai nghiện ma túy: chỉ có thể thực hiện tại cơ sở công lập.

giay-phep-hoat-dong-cai-nghien-ma-tuy-tu-nguyen

Điều kiện để được cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện

Để được cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện; cơ sở cần đáp ứng các điều kiện sau:

Điều kiện về việc thành lập, tổ chức, hoạt động

1. Được thành lập, tổ chức, hoạt động theo quy định của pháp luật;

2. Có phương án tài chính bảo đảm duy trì các hoạt động cai nghiện ma túy của cơ sở cai nghiện.

Điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị

1. Có địa điểm thuận tiện; có điện, nước sạch phục vụ cho sinh hoạt; có tường bao, biển tên cơ sở;

2. Đảm bảo diện tích:

 • Diện tích đất tự nhiên cho 01 đối tượng: 80 m2/đối tượng ở khu vực thành thị; 100 m2/đối tượng ở khu vực nông thôn; 120 m2/đối tượng ở khu vực miền núi;
 • Diện tích phòng ở bình quân 06 m2/đối tượng; đối với đối tượng phải chăm sóc 24/24 giờ một ngày, diện tích phòng ở bình quân 08 m2/đối tượng.

3. Các công trình xây dựng và trang thiết bị phải đảm bảo cho đối tượng cai nghiện là người khuyết tật và người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi sử dụng thuận tiện và an toàn; đáp ứng các điều kiện về môi trường, phòng cháy, chữa cháy theo quy định pháp luật;

4. Bảo đảm các tiêu chuẩn về y tế, vệ sinh, quần áo và dinh dưỡng; bảo đảm đối tượng cai nghiện được tiếp cận về văn hóa, thể dục, thể thao và giải trí phù hợp;

5. Có các phòng hoặc khu riêng để tiếp nhận các đối tượng: người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi; người mắc bệnh truyền nhiễm; nữ giới;

6. Có trang thiết bị, phương tiện tối thiểu theo quy định pháp luật.

Điều kiện về nhân sự

1. Viên chức của cơ sở cai nghiện phải có chuyên ngành đào tạo: y, dược, công tác xã hội, tâm lý, sư phạm, luật, kinh tế hoặc các ngành nghề phù hợp khác. Trong đó:

 • Có ít nhất một người chịu trách nhiệm, phụ trách một giai đoạn của quy trình cai nghiện; có trình độ chuyên môn phù hợp;
 • Người phụ trách y tế là y sĩ, bác sĩ, đã được đào tạo, tập huấn về xác định tình trạng nghiện, điều trị và cai nghiện ma túy.

2. Người đứng đầu hoặc người đại diện theo pháp luật của cơ sở cai nghiện:

 • Phải có trình độ từ đại học trở lên;
 • Đã được đào tạo, tập huấn về điều trị, cai nghiện ma túy; hoặc có thời gian làm công tác từ 02 năm trở lên.

Trình tự cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện

Bước 1: Thành lập doanh nghiệp

1. Cơ sở chuẩn bị hồ sơ và nộp cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết là Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Hồ sơ được nộp trực tuyến tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;

Lưu ý: Cần đăng ký đúng mã ngành được quy định tại Quyết định 27/2018/QĐ-TTg

87202: Hoạt động chăm sóc sức khoẻ, cai nghiện phục hồi người nghiện

2. Cơ quan có thẩm quyền thẩm định hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong vòng 03 ngày làm việc; (tính từ ngày nhận hồ sơ).

Để biết thêm chi tiết quy trình thành lập công ty theo đúng quy định pháp luật; quý khách hàng tham khảo bài viết Thủ tục thành lập công ty – Nhanh và dễ dàng của Pham Do Law.

Bước 2: Xin cấp Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện

Thẩm quyền

Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện trong địa bàn quản lý.

Hồ sơ

1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện; (Mẫu số 01 Phụ lục II Nghị định 116/2021/NĐ-CP);

2. Quyết định thành lập, cho phép thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao);

3. Văn bản chấp thuận đặt trụ sở cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện của Chủ tịch UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở;

4. Tài liệu chứng minh bảo đảm đủ các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị;

5. Danh sách nhân viên kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ; bản lý lịch tóm tắt của người đứng đầu hoặc người đại diện theo pháp luật; bản sao giấy xác nhận đã được đào tạo, tập huấn về điều trị, cai nghiện ma túy; hoặc giấy xác nhận thời gian làm việc tại cơ sở cai nghiện ma túy của người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật của cơ sở;

6. Phương án tài chính của cơ sở.

Trình tự

Bước 1: Cơ sở nộp một bộ hồ sơ đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Bước 2: Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức thẩm định hồ sơ, các điều kiện hoạt động và quyết định cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy trong vòng 15 ngày làm việc (tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc (tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).

Lệ phí Nhà nước

Thủ tục này không yêu cầu đóng phí.

Kết quả

Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy đối với cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện.

Một số lưu ý khi hoạt động cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện

Niêm yết chi phí cai nghiện

Theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 36 Luật Phòng chống ma túy 2021; người đứng đầu cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện phải niêm yết công khai chi phí liên quan đến cai nghiện ma túy tại cơ sở theo quy định của pháp luật.

Thông báo về người cai nghiện ma túy được tiếp nhận

Cơ sở phải thông báo cho UBND cấp xã trong vòng 05 ngày làm việc trong các trường hợp sau:

 • Tiếp nhận người cai nghiện ma túy;
 • Người cai nghiện ma túy chấm dứt sử dụng dịch vụ cai nghiện;
 • Người cai nghiện ma túy hoàn thành quy trình cai nghiện.

Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện bị mất thì có được cấp lại không?

Căn cứ theo điểm a khoản 1 Điều 12 Nghị định 116/2021/NĐ-CP; cơ sở được cấp lại Giấy phép hoạt động nếu giấy phép bị mất hoặc bị hỏng. Ngoài ra, cơ sở có thể đề nghị cấp lại Giấy phép trong những trường hợp sau đây:

 • Thay đổi người đứng đầu hoặc người đại diện theo pháp luật;
 • Thay đổi địa điểm trụ sở của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện;
 • Hết thời hạn đình chỉ hoạt động.

Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện bao gồm:

 1. Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép;
 2. Một trong các loại giấy tờ sau:
 • Biên bản xác nhận giấy phép bị mất, hỏng (đối với trường hợp Giấy phép bị mất, hỏng);
 • Lý lịch tóm tắt của người đứng đầu hoặc người đại diện theo pháp luật; kèm theo các văn bằng, chứng chỉ (đối với trường hợp thay đổi người đứng đầu hoặc người đại diện theo pháp luật);
 • Tài liệu chứng minh bảo đảm đủ các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị tại trụ sở mới (đối với trường hợp thay đổi địa điểm trụ sở)
 • Báo cáo kết quả khắc phục việc đình chỉ hoạt động (đối với trường hợp hết thời hạn đình chỉ hoạt động).

Những trường hợp bị đình chỉ hoạt động

Theo khoản 1 Điều 13 Nghị định 116/2021/NĐ-CP; cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện bị đình chỉ từ 03 đến 06 tháng trong những trường hợp sau:

 • Không đảm bảo các điều kiện hoạt động;
 • Không thực hiện cung cấp dịch vụ sau 03 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép hoạt động;
 • Có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về cai nghiện ma túy;
 • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Những trường hợp bị thu hồi giấy phép

Khoản 1 Điều 14 Nghị định 116/2021/NĐ-CP quy định những trường hợp thu hồi giấy phép như sau:

 • Có văn bản đề nghị dừng hoạt động cai nghiện ma túy;
 • Không có biện pháp khắc phục khi bị đình chỉ hoạt động;
 • Thực hiện không đầy đủ trách nhiệm theo quy định pháp luật; gây thiệt hại nghiêm trọng về vật chất và tinh thần đối với người cai nghiện;
 • Cơ sở không hoạt động cai nghiện sau 06 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép; ngừng hoạt động 06 tháng liên tiếp không có lý do trừ trường hợp tạm ngừng hoạt động do sự kiện bất khả kháng;
 • Cơ sở bị giải thể hoặc vi phạm các nghĩa vụ theo quy định pháp luật.

Trên đây là toàn bộ ý kiến tư vấn của Pham Do Law về Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện. Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực vào thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác.

 

0901 752 679