Pham Do LawPham Do LawPham Do Law

Dịch vụ xin giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

Theo quy định của Pháp luật đầu tư hiện nay, rượu thuộc mặt hàng kinh doanh có điều kiện. Do đó, khi một tổ chức cá nhân muốn sản xuất, kinh doanh rượu thì phải xin giấy phép. Đối mặt vấn đề trên, nhiều doanh nghiệp gặp phải vướng mắt về các thủ tục hành chính. Câu hỏi về quy trình, thẩm quyền, thời hạn cấp phép đang là các vấn đề được quan tâm. Hiểu được vấn đề trên, Phạm Đỗ Law xin được chia sẻ đến quý khách hàng về thủ tục xin giấy phép sản xuất rượu công nghiệp.

giay-phep-san-xuat-ruou-cong-nghiep.

Cơ sở pháp lý

Luật đầu tư 2020;

Luật An toàn thực phẩm 2010;

Luật phòng chống tác hại rượu, bia 2019;

Nghị định 105/2017/NĐ-CP Về kinh doanh rượu;

Nghị định 17/2020/NĐ- CP sửa đổi bổ sung một số Điều tại Nghị định 105/2017/NĐ-CP.

Một số khái niệm về sản xuất rượu công nghiệp

Khái niệm về rượu

Tại khoản 1 Điều 2 Luật phòng chống tác hại rượu, bia 2019 đã định nghĩa về rượu. Theo Nghị định này, rượu được hiểu là đồ uống có cồn hoặc cồn thực phẩm. Đồ uống này được sản xuất thông qua quá trình lên men (có thể kèm chưng cất). Về nguyên liệu, rượu có nguyên liệu chủ yếu gồm tinh bột của ngũ cốc, dịch đường của cây, hoa, củ, quả hoặc là đồ uống được pha chế từ cồn thực phẩm. Cần lưu ý phân biệt giữa khái niệm rượu và bia.

Thế nào là sản xuất rượu công nghiệp?

Theo định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 105/2017/NĐ-CP có định nghĩa về sản xuất rượu công nghiệp. Theo đó, đây là hoạt động sản xuất rượu có sự can thiệp của dây chuyền máy móc, thiết bị công nghiệp. Cần phân biệt giữa hoạt động sản xuất rượu công nghiệp và rượu thủ công công. Hoạt động sản xuất rượu thủ công chỉ sản xuất bằng dụng cụ truyền thống. Trong quá trình sản xuất không áp dụng dây chuyền máy móc, thiết bị công nghệ.

Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

Vì sao phải cần giấy phép sản xuất rượu công nghiệp?

Đối với hoạt động sản xuất rượu công nghiệp, đây là hoạt động kinh doanh có điều kiện. Quy định này được ban hành tại phụ lục IV, Luật Đầu tư 2020. Do đó, khi thương nhân muốn sản xuất kinh doanh rượu, cần phải được cấp giấy phép. Đây là yêu cầu bắt buộc đối với sản xuất rượu công nghiệp.

Điều kiện để được sản xuất rượu công nghiệp

Theo quy định của nghị định 105/2017 NĐ-CP, khi sản xuất rượu công nghiệp cần đáp ứng các điều kiện sau:

1/ Doanh nghiệp sản xuất phải là doanh nghiệp được thành lập theo quy định pháp luật;

2/ Với từng loại quy mô dự kiến sản xuất, doanh nghiệp phải có dây chuyền, quy trình, thiết bị sản xuất phù hợp. Nghĩa là doanh nghiệp phải đáp ứng được với quy mô dự kiến;

3/ Doanh nghiệp cần bảo đảm an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường theo quy định;

4/ Doanh nghiệp phải đáp ứng các quy định về ghi nhãn hàng hóa rượu;

5/ Về nhân sự, doanh nghiệp phải đảm bảo có cán bộ đáp có chuyên môn, trình độ. Và các vấn đề về chuyên môn, trình độ phải phù hợp với ngành nghề sản xuất rượu.

Thủ tục và quy trình cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

Hồ sơ xin cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

Đối với hoạt động sản xuất rượu công nghiệp, doanh nghiệp phải xin giấy phép. Trong quá trình xin cấp phép, doanh nghiệp cần phải chuẩn bị các loại hồ sơ sau:

1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp theo mẫu đơn tại Nghị định 105/2017/NĐ-CP;

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Nếu chưa có giấy đăng ký doanh nghiệp có thể thay thế bằng giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.

3. Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy. Đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật, doanh nghiệp cung cấp Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm; bản sao Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

4. Bản sao Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

5. Bản danh mục tên hàng hóa rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa rượu mà doanh nghiệp sản xuất hoặc dự kiến sản xuất.

6. Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận chuyên môn và quyết định tuyn dụng hoặc hợp đng lao động của cán bộ kỹ thuật.

Thẩm quyền cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

Khi sản xuất rượu công nghiệp, doanh nghiệp cần phải lưu ý đến quy mô sản xuất. Quy mô sản xuất liên quan đến thẩm quyền cấp giấy phép. Khoản 1 Điều 25 Nghị định 105/2017/NĐ-CP quy định về thẩm quyền như sau:

1/ Đối với hoạt động sản xuất rượu công nghiệp có quy mô từ 03 triệu lít/năm trở lên. Giấy phép sản rượu công nghiệp thuộc thẩm quyền cấp của Bộ Công Thương;

2/ Đối với hoạt động sản xuất rượu công nghiệp có quy mô dưới 03 triệu lít/năm.  Sở Công thuơng là cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép sản xuất rượu.

Cơ quan nào có thẩm quyền cấp giấy phép cho hoạt động sản xuất rượu công nghiệp thì cơ quan đó có thẩm quyền cấp lại và cấp sửa đổi bổ sung cho giấy phép đó.

Trình tự xin cấp giấy phép

Về trình tự, Phạm Đỗ Law sẽ chia trình tự thành 3 bước:

Bước 1. Thương nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp cho Sở Công Thương tỉnh nơi sản xuất.

Bước 2. Sở Công thương có thẩm quyền tiếp nhận kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa hoàn thiện, công chức sẽ yêu cầu hoàn người nộp hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì người tiếp nhận viết phiếu tiếp nhận hồ sơ. Trong phiếu tiếp nhận hồ sơ có ghi rõ ngày trả kết quả, thu lệ phí theo quy định. Tiếp đến hồ sơ được chuyển đến Phòng chuyên môn để giải quyết.

Nếu chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu bổ sung.

Bước 3. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Phòng chuyên môn tham mưu Lãnh đạo Sở xem xét và cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp. Phải có văn bản từ chối và nếu rõ lý do trong trường hợp từ chối cấp giấy phép.

Cách thức nộp hồ sơ

Về cách thức nộp hồ sơ, Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ theo hình thức sau đây:

Thứ nhất: Nộp trực tiếp. Doanh nghiệp nộp trực tiếp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền;

Thứ hai: Qua đường bưu điện. Doanh nghiệp gửi hồ sơ xin cấp phép qua đường bưu điện đến cơ quan có thẩm quyền.

Thời hạn của giấy phép

Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp có thời hạn là 15 năm

Chế độ báo cáo

Trước ngày 20/01 hằng năm, thương nhân sản xuất rượu công nghiệp đối với rượu cồn 5,5 độ trở lên phải gửi báo cáo. Trong báo cáo phải ghi nhận tình hình sản xuất, kinh doanh của đơn vị. Thương nhân phải gửi báo cáo đến cơ quan có thẩm quyền. Báo cáo phải ghi theo mẫu số 08 và số 09 mục II tại Phụ lục ban hành kèm Nghị định 17/2020/NĐ-CP.

Một số câu hỏi thường gặp

Trường hợp nào thì giấy phép sản xuất rượu công nghiệp bị thu hồi?

Trả lời: Theo quy định tại khoản 1 và 2 Điều 33 của Nghị định 105/2017 có quy định:

1. Giấy phép bị thu hồi trong các trường hợp:

a) Giả mạo hồ sơ đề nghị cấp;

b) Không còn đáp ứng đủ hoặc không thực hiện đúng các điều kiện quy định;

c) Chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh;

d) Giấy phép được cấp không đúng thẩm quyền;

đ) Thương nhân đã được cấp giấy phép nhưng không hoạt động trong thời gian 12 tháng liên tục.

e) Vi phạm các quy định tại Điều 7 của Nghị định này.

2. Cơ quan nhà nước cấp giấy phép có thẩm quyền thu hồi giấy phép đã cấp.

Sau khi nhận được quyết định thu hồi từ cơ quan có thẩm quyền. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, thương nhân bắt buộc phải nộp lại bản gốc của giấy phép cho cơ quan có thẩm quyền. Cơ quan này sẽ đăng thông tin về việc thu hồi trên cổng hoặc trang thông tin của mình.

Trường hợp nào được cấp lại giấy phép trên?

Theo Điều 27 Nghị định 105/2017/NĐ-CP, Có hai trường hợp được cấp lại. Thứ nhất: Giấy phép sản xuất hết thời hạn hiệu lực. Thứ hai, giấy phép sản xuất bị mất hoặc bị hỏng.

Trình tự cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu công nghiệp được tiến hành như thế nào?

Về điều kiện:

– Trường hợp giấy phép có thay đổi các nội dung. Thương nhân phải gửi hồ sơ đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung về cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Về hồ sơ đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép. Doanh nghiệp sản xuất rượu công nghiệp cần chuẩn bị các hồ sơ sau:

1/ Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 105/2017/NĐ-CP

2/ Bản sao giấy phép đã được cấp;

3/ Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung đối với sản xuất rượu công nghiệp

Về thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép:

1/ Thương nhân nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép;

2/ Cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét và cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép trong thời hạn 7 ngày làm việc. Thời hạn tính từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Đối với từ chối cấp sửa đổi bổ sung, cơ quan nhà nước phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

3/ Đối với hồ sơ cần bổ sung, cơ quan phải có giấy phép yêu cầu bổ sung trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

>> Xem thêm: Các mẫu giấy liên quan đến sản xuất rượu công nghiệp. Mẫu số 02, 03, 05, 06, 07 và 08 phụ lục ban hành kèm thông Nghị định 105/2017/NĐ-CP

Dịch vụ xin giấy phép sản xuất rượu công nghiệp của Pham Do Law

Khách hàng cần cung cấp

 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Nếu chưa có giấy đăng ký doanh nghiệp có thể thay thế bằng giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.
 • Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận chuyên môn và quyết định tuyn dụng hoặc hợp đng lao động của cán bộ kỹ thuật.

Phạm vi công việc của Pham Do Law

 • Tư vấn hoàn thiện bộ hồ sơ và sơ thẩm điều kiện cấp phép của Doanh nghiệp
 • Soạn thảo đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp;
 • Soạn thảo và nộp giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy.
 • Soạn thảo và nộp bản Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.
 • Soạn thảo và nộp giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp.
 • Soạn thảo bản liệt kê tên hàng hóa rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa rượu mà doanh nghiệp sản xuất hoặc dự kiến sản xuất.
 • Nhận kết quả và bàn giao cho khách hàng;
 • Hướng dẫn khách hàng các thủ tục cần tuân thủ sau khi được cấp giấy phép.

Trên đây là toàn bộ ý kiến tư vấn của Pham Do Law về Dịch vụ xin cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp. Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực vào thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
0901 752 679