Pham Do LawPham Do LawPham Do Law
(Tư vấn miễn phí 24/7)
info. phamdo@gmail.com
P. 11, quận Bình Thạnh
Pham Do LawPham Do LawPham Do Law

Thủ tục xin cấp giấy phép tổ chức hội thảo quốc tế

Theo quy định của pháp luật Việt Nam thì trước khi tiến hành bất kỳ hội thảo, hội nghị nào cũng cần được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền. Việc tổ chức hội nghị, hội thảo có yếu tố nước ngoài (người tổ chức, khách mời, nhà tài trợ có quốc tịch nước ngoài) thì phải xin giấy phép tổ chức hội thảo quốc tế. Pham Do Law sẽ giúp bạn dễ dàng xin giấy phép này với các nội dung tư vấn sau:

Cơ sở pháp lý

Quyết định 06/2020/QĐ-TTg do Chính Phủ ban hành ngày 21/02/2020 về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam;

Thế nào là hội thảo, hội nghị quốc tế

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 2 Quyết định 06/2020/QĐ-TTg thì:

Hội nghị, hội thảo quốc tế là hội nghị, hội thảo có yếu tố nước ngoài, được tổ chức theo hình thức gặp gỡ trực tiếp trên lãnh thổ Việt Nam, hoặc theo hình thức trực tuyến với ít nhất một đầu cầu thuộc lãnh thổ Việt Nam, bao gồm:

a) Hội nghị, hội thảo do các cơ quan, tổ chức Việt Nam tổ chức có sự tham gia hoặc có nhận tài trợ của nước ngoài;

b) Hội nghị, hội thảo do các tổ chức nước ngoài tổ chức.

Tổ chức hội thảo có cần xin giấy phép không

Hội thảo, hội nghị là nơi tập trung đông người. Do đó, nội dung được cung cấp trong buổi hội thảo, hội nghị này ảnh hưởng đến rất nhiều người. Xét thấy cần thiết phải kiểm soát nội dung, nên chính phủ đã quy định phải xin giấy phép tổ chức hội nghị, hội thảo trước khi tiến hành.

Trường hợp không xin giấy phép hoặc bị từ chối cấp giấy phép mà vẫn tổ chức hội thảo thì sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Đồng thời đơn vị cho thuê địa điểm tổ chức hội nghị, hội thảo hoặc công ty tổ chức sự kiện có khả năng cũng sẽ bị phạt tiền, thu hồi giấy phép hoạt động nếu cho phép tổ chức hội thảo tại địa chỉ của mình mà không có giấy phép.

Quy định về tổ chức hội thảo quốc tế

Nội dung của hội thảo, hội nghị:

 • Không vi phạm các quy định cấm của Luật báo chí về cung cấp thông tin;
 • Nội dung họp giới thiệu dự án thì phải có phê duyệt dự án;
 • Nội dung họp giới thiệu về các sản phẩm, dịch vụ có điều kiện thì phải có giấy phép kèm theo (Ví dụ: hội thảo tư vấn du học thì phải có giấy phép hoạt động tư vấn du học, hội thảo giới thiệu dược phẩm phải có phiếu công bố dược.

Hình thức tổ chức

 • Tổ chức gặp gỡ trực tiếp;
 • Tổ chức online trực tuyến.

Thủ tục xin giấy phép tổ chức hội thảo quốc tế

Hồ sơ xin giấy phép tổ chức hội thảo quốc tế bao gồm:

– Công văn xin phép tổ chức;

– Đề án tổ chức theo Mẫu 01 ban hành kèm theo Quyết định 06/2020/QĐ-TTg;

– Văn bản có ý kiến của các cơ quan liên quan (nếu có);

– Văn bản đồng ý chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế (nếu có).

Nội dung công văn xin phép tổ chức hội thảo:

+ Tên, địa chỉ, mã số doanh nghiệp/giấy chứng nhận thành lập của công ty tổ chức hội thảo;

+ Lý do tổ chức, mục đích của hội nghị, hội thảo;

+ Thời gian và địa điểm tổ chức hội nghị, hội thảo; địa điểm tham quan, khảo sát (nếu có);

+ Hình thức và công nghệ tổ chức (gặp gỡ trực tiếp, hội thảo trực tuyến);

+ Nội dung, chương trình làm việc và các hoạt động bên lề hội nghị, hội thảo;

+ Thành phần tham gia tổ chức: đơn vị phía Việt Nam, đơn vị phía nước ngoài, đơn vị tài trợ (nếu có);

+ Thành phần tham dự: số lượng và cơ cấu thành phần đại biểu, bao gồm cả đại biểu Việt Nam và đại biểu có quốc tịch nước ngoài;

+ Nguồn kinh phí (trừ trường hợp do tổ chức nước ngoài tổ chức);

Xin giấy phép tổ chức hội thảo quốc tế ở đâu?

Thủ tướng Chính phủ:

– Trường hợp có thành viên tham dự là người đứng đầu hoặc quan chức cấp Bộ trưởng hoặc tương đương trở lên của các nước, các vùng lãnh thổ, các tổ chức quốc tế;

– Trường hợp có chủ đề, nội dung liên quan đến các vấn đề về chủ quyền quốc gia, an ninh, quốc phòng, dân tộc, tôn giáo, quyền con người hoặc thuộc phạm vi bí mật nhà nước theo quy định pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực hoạt động của hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện theo danh sách do Bộ Nội: Hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Sở Thông tin và truyền thông: Đối với các trường hợp còn lại.

Lưu ý:

 • Cơ quan cấp phép sẽ có văn bản hỏi ý kiến của các cơ quan chuyên ngành nếu nội dung hội nghị, hội thảo liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ, dự án thuộc lĩnh vực có điều kiện (Ví dụ: hội thảo về thực phẩm chức năng thì sẽ hỏi ý kiến của sở y tế).
 • Trường hợp tổ chức hội thảo, hội nghị ở 2 hay nhiều tỉnh trở lên thì phải xin giấy phép tổ chức hội thảo ở từng cơ quan cấp phép của từng địa phương.

Thời điểm nộp hồ sơ:

Trước ít nhất 40 ngày đối với hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

Và trước ít nhất 30 ngày đối với hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền quyết định của các cơ quan còn lại.

Cách thức nộp hồ sơ

 • Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền;
 • Nộp qua hệ thống bưu chính;
 • Nộp trực tuyến. Đối với Hồ Chí Minh nộp tại đây.

Thời gian

Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan cấp phép sẽ phát văn bản hỏi ý kiến của các cơ quan chuyên ngành, địa phương. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản hỏi, các cơ quan chuyên ngành, địa phương sẽ có văn bản phản hồi.

Sau khi nhận được ý kiến từ các cơ quan chuyên ngành, địa phương, trong thời gian 02 ngày làm việc, cơ quan cấp phép thẩm định và trả lời bằng văn bản.

Thời gian thực tế khoảng: 15 ngày làm việc

Phí, lệ phí nhà nước

Thủ tục này không có phí, lệ phí nhà nước.

Lưu ý sau khi được cấp giấy phép tổ chức hội thảo

 • Tổ chức hội nghị, hội thảo theo đúng nội dung đã đề nghị cấp phép;
 • Báo cáo kết quả hội nghị, hội thảo theo mẫu số 03 Quyết định 06/2020/QĐ-TTg sau khi kết thúc.

Dịch vụ xin cấp giấy phép tổ chức hội thảo quốc tế của Pham Do Law

Khách hàng cần cung cấp

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép thành lập của đơn vị tổ chức;
 • Cung cấp thông tin về nội dung, địa điểm thời gian tổ chức;
 • Cung cấp thông tin về người tham dự.

Phạm vi dịch vụ

 • Kiểm tra tính hợp pháp của nội dung hội nghị, hội thảo;
 • Soạn thảo bộ hồ sơ hợp lệ;
 • Nộp hồ sơ và nhận kết quả;
 • Bàn giao kết quả và bộ hồ sơ gốc;
 • Đảm báo đúng thời gian để khách hàng tổ chức được thuận lợi.

Trên đây là toàn bộ ý kiến tư vấn của Pham Do Law về giấy phép tổ chức hội thảo quốc tế. Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực vào thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác.

0901 752 679