Pham Do LawPham Do LawPham Do Law
(Tư vấn miễn phí 24/7)
info. phamdo@gmail.com
P. 11, quận Bình Thạnh
Pham Do LawPham Do LawPham Do Law

Thủ tục cấp giấy xác nhận kiến thức về bán hàng đa cấp

Cấp giấy xác nhận kiến thức về bán hàng đa cấp là một trong những thủ tục hành chính phát sinh trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Pham Do Law sẽ hướng dẫn thủ tục chi tiết với nội dung dưới đây.

Bán hàng đa cấp là gì?

Căn cứ quy định tại Điều 3, Nghị định số 40/2018/NĐ-CP thì:

“Kinh doanh theo phương thức đa cấp là hoạt động kinh doanh sử dụng mạng lưới người tham gia gồm nhiều cấp, nhiều nhánh, trong đó, người tham gia được hưởng hoa hồng, tiền thưởng và lợi ích kinh tế khác từ kết quả kinh doanh của mình và của người khác trong mạng lưới.”

Bán hàng đa cấp được hiểu là hình thức bán hàng đưa sản phẩm trực tiếp đến người tiêu dùng. Thông qua tổ chức kinh doanh gồm nhiều cấp, nhiều nhánh khác nhau. Trong đó người tham gia sẽ được hưởng tiền hoa hồng, tiền thưởng và lợi ích kinh tế khác. Từ kết quả kinh doanh của mình và những người nằm trong mạng lưới do mình tạo ra. Người vào sau sẽ giới thiệu những người khác tham gia vào và được chia lợi nhuận. Những người được giới thiệu vào được xem như là cấp dưới của người đã giới thiệu. Chu kỳ như vậy cứ lặp đi lặp lại. 

Tại sao phải xin giấy xác nhận kiến thức về bán hàng đa cấp?

Người bán hàng đa cấp là cá nhân giao kết hợp đồng bán hàng với doanh nghiệp bán hàng đa cấp. Để được cấp thẻ thành viên thì người tham gia bán hàng đa cấp bắt buộc phải hoàn thành chương trình đào tạo cơ bản dành cho người bán hàng đa cấp. Chương trình đào tạo sẽ do doanh nghiệp bán hàng đa cấp tổ chức, người đào tạo gọi là Đào tạo viên.

Những Đào tạo viên này bắt buộc phải có giấy xác nhận kiến thức về bán hàng đa cấp. Vì vậy có thể hiểu thủ tục cấp giấy xác nhận là điều không thể thiếu ở bất kỳ doanh nghiệp bán hàng đa cấp nào. 

Đơn thuần mà nói thì nếu doanh nghiệp không có giấy xác nhận. Thì doanh nghiệp đó sẽ không có Đào tạo viên. Doanh nghiệp không có Đào tạo viên sẽ không thể thực hiện quá trình đào tạo cơ bản cho người tham gia bán hàng. Người tham gia bán hàng sẽ không được cấp thẻ thành viên, nếu không hoàn thành quá trình đào tạo. Không có thẻ thành viên người tham gia hoạt động bán hàng hoàn toàn không thể thực hiện các hoạt động liên quan đến bán hàng đa cấp của công ty. Vậy thì doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp không thể hoạt động.

Doanh nghiệp bán hàng đa cấp phải lập danh sách, lưu trữ hồ sơ và công bố danh sách Đào tạo viên trên trang thông tin điện tử và thông báo với Bộ Công thương. Đồng thời doanh nghiệp cũng phải cập nhật lại danh sách Đào tạo viên trên trang thông tin điện tử và thông báo với Bộ Công thương, nếu có sự thay đổi. Thời gian thực hiện là trong vòng 10 ngày, kể từ ngày có sự thay đổi. Căn quy định tại khoản 6, Điều 73 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP. Nếu doanh nghiêp làm trái các quy định nêu trên sẽ bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

Đối tượng được cấp giấy xác nhận kiến thức về bán hàng đa cấp

Phải là người có ký kết hợp đồng lao động hoặc đào tạo với doanh nghiệp bán đa cấp. Thì mới được cấp giấy xác nhận. Do đó giấy xác nhận kiến thức về bán hàng đa cấp buộc phải bị thu hồi lại. Khi người được cấp chấm dứt hợp đồng hợp đồng lao động hoặc đào tạo với doanh nghiệp bán hàng đa cấp.

Căn cứ theo quy định tại khoản 2, Điều 28 Nghị định 40/2018/NĐ-CP. Những đối tượng sau sẽ không được cấp giấy xác nhận:

a) Người đang chấp hành hình phạt tù hoặc có tiền án về các tội sản xuất, buôn bán hàng giả, sản xuất, buôn bán hàng cấm, quảng cáo gian dối, lừa dối khách hàng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, chiếm giữ trái phép tài sản, tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp;

b) Người nước ngoài không có giấy phép lao động tại Việt Nam do cơ quan có thẩm quyền cấp trừ trường hợp được miễn theo quy định của pháp luật;

c) Người tham gia bán hàng đa cấp đã từng bị xử phạt do vi phạm các quy định tại khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 5 Nghị định này mà chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính;

d) Cá nhân quy định tại điểm c khoản 1 Điều 7 Nghị định này;

đ) Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.”

Điều kiện được cấp

Căn cứ theo quy định tại Điều 38, Nghị định số 40/2018/NĐ-CP. Đối tượng được cấp giấy xác nhận phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

– Là người đã hoàn thành khóa đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp.

– Được doanh nghiệp bán hàng đa cấp đăng ký kiểm tra kiến thức pháp luật bán hàng đa cấp của Bộ Công thương.

– Phải đạt kết quả trong kỳ kiểm tra pháp luật về bán hàng đa cấp do Bộ Công thương tổ chức. Tức là bài kiểm tra không được dưới 90 điểm đối với hình thức trắc nghiệm; và không được dưới 75 điểm với hình thức tự luận.

>> Xem thêm: Thủ tục cấp giấy phép bán hàng đa cấp

Thủ tục xin cấp giấy xác nhận kiến thức về bán hàng đa cấp

Vì tính chất quan trọng của giấy xác nhận kiến thức về bán hàng đa cấp. Để nhanh chóng được bán hàng theo hình thức đa cấp một cách hợp pháp. Doanh nghiệp bán hàng đa cấp nên chú ý các vấn đề thủ tục như sau:

Thành phần hồ sơ

– Đơn đề nghị kiểm tra, xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp; (Theo mẫu Phụ lục 2 Thông tư số 10/2018/TT-BCT

– Danh sách những người được đề nghị kiểm tra, xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp;

– 02 ảnh kích thước 3×4 của những người có tên trong danh sách đề nghị; 

– Bản sao chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Cơ quan có thẩm quyền cấp

Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng thuộc Bộ Công thương sẽ cấp giấy xác nhận cho những đối tượng đáp ứng đủ các điều kiện đã nêu trên.

Cách thức nộp hồ sơ

Hồ sơ được gửi đến Bộ Công thương có thể gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Thời gian thực hiện

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày kiểm tra kiến thức về bán hàng đa cấp. Nếu đạt kết quả, Bộ Công thương sẽ cấp xác nhận kiến thức bán hàng đa cấp.

Mẫu giấy xác nhận kiến thức về bán hàng đa cấp
Mẫu giấy xác nhận kiến thức về bán hàng đa cấp

Những lưu ý sau khi được cấp giấy xác nhận kiến thức về bán hàng đa cấp

Giấy xác nhận được cấp sẽ có thời hạn trong vòng 03 năm kể từ ngày ký. Vì vậy sau 03 năm nếu muốn được cấp giấy xác nhận thì sẽ phải nộp hồ sơ lại và kiểm tra lại. 

Giấy xác nhận cũng có thể được cấp lại khi bị mất, bị rách hoặc bị tiêu huỷ. Việc cấp lại không cần phải hoàn thành lại khoá đào tạo kiến thức pháp luật bán hàng đa cấp.

Căn cứ theo quy định tại khoản 1, Điều 8 Nghị định số 10/2018/TT-BCT. Giấy xác nhận kiến thức về bán hàng đa cấp khi rơi vào những trường hợp sau:

– Phát hiện hồ sơ đăng ký kiểm tra của người được cấp có thông tin gian dối;

– Doanh nghiệp bán hàng đa cấp chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp;

– Người được cấp giấy chấm dứt hợp đồng lao động hoặc đào tạo với doanh nghiệp bán hàng đa cấp.

Nếu bị thu hồi, Cục Cạnh trang và Bảo vệ người tiêu dùng sẽ công bố về việc thu hồi. Thông tin được công bố trên trang thông tin điện tử của Cục Cạnh trang và Bảo vệ người tiêu dùng và Bộ Công thương.

Trên đây là toàn bộ ý kiến tư vấn của Pham Do Law về Thủ tục cấp giấy xác nhận kiến thức về bán hàng đa cấp. Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực vào thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác.

0901 752 679