Pham Do LawPham Do LawPham Do Law
(Tư vấn miễn phí 24/7)
info. phamdo@gmail.com
P. 11, quận Bình Thạnh
Pham Do LawPham Do LawPham Do Law

Hướng dẫn điền mẫu đơn xin ngừng kinh doanh nhà thuốc

Thủ tục ngừng kinh doanh nhà thuốc là thủ tục không quá phức tạp. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều HKD chưa biết điền hồ sơ và thủ tục như thế nào theo đúng quy định. Bài viết hôm nay sẽ hướng dẫn điền mẫu đơn xin ngừng kinh doanh nhà thuốc. Hi vọng các HKD sẽ hiểu rõ thêm về thủ tục này.

Cơ sở pháp lý

 • Luật Dược 2016
 • Nghị định số 54/2017/NĐ-CP
 • Thông tư 105/2020/TT-BTC
 • Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT

Rút giấy phép kinh doanh nhà thuốc hộ kinh doanh cá thể trong trường hợp nào?

Điều 40 Luật Dược 2016 quy định các trường hợp thu hồi Giấy phép kinh doanh (GPKD)

 1. Chấm dứt hoạt động kinh doanh dược.
 2. Không đáp ứng một trong các Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược quy định tại Điều 33 và Điều 34 của Luật này.
 3. Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược được cấp nhưng không đúng thẩm quyền hoặc có nội dung trái pháp luật.
 4. Không hoạt động trong thời gian 12 tháng liên tục mà không thông báo với cơ quan quản lý nhà nước về dược.

Thủ tục thu hồi GCN Đủ điều kiện kinh doanh Dược quy định ở đâu?

Thủ tục thu hồi GCN Đủ điều kiện kinh doanh Dược được quy định tại Điều 35 NĐ54/2017/NĐ-CP:

Điều 35. Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết luận thanh tra, kiểm tra trong đó có kiến nghị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoặc khi phát hiện các trường hợp quy định tại Điều 40 của Luật dược, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược phải thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền quản lý; trường hợp không thu hồi phải có văn bản trả lời cho cơ quan kiến nghị thu hồi và nêu rõ lý do;

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, cơ quan ban hành quyết định thu hồi có trách nhiệm:

a) Đăng tải quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị và gửi quyết định này đến Bộ Y tế và các Sở Y tế khác trên phạm vi toàn quốc;

b) Cập nhật thông tin thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị.

3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, Bộ Y tế và các Sở Y tế có trách nhiệm đăng tải quyết định này trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị.

Mẫu đơn xin ngừng kinh doanh nhà thuốc

Mẫu đơn xin ngừng kinh doanh nhà thuốc

Hướng dẫn điền mẫu đơn xin ngừng kinh doanh nhà thuốc

Hộ kinh doanh cần lấy đúng mẫu đơn xin ngừng kinh doanh nhà thuốc. Theo đó, cần lưu ý những điểm sau đây để điền mẫu đơn đúng.

 • Tên Hộ kinh doanh (HKD): phải viết bằng chữ in hoa. Phải viết đúng tên theo giấy phép HKD đã được cấp.
 • Số GPKD, ngày cấp lần đầu, thay đổi lần cuối: viết như trong giấy phép HKD đã được nhà nước cấp.
 • Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh: viết rõ số nhà, tên đường, xã/phường, quận/huyện, tỉnh/thành phố.
 • Số điện thoại: điền số điện thoại của chủ hộ kinh doanh thường xuyên sử dụng. Để các trường hợp nhà nước cần liên hệ sẽ có thể liên lạc được với chủ HKD.
 • Fax, email, website: nếu HKD có thì điền hoặc ghi không hoặc để trống.
 • Thời gian tạm ngừng: chủ HKD tự điền nhưng không vượt quá 01 năm.
 • Lý do tạm ngừng: HKD điền rõ lý do tạm ngừng kinh doanh.
 • Sau khi hoàn tất điền đơn, chủ HKD ký và ghi rõ họ và tên.

Câu hỏi pháp lý thường gặp

Hồ sơ xin ngừng kinh doanh nhà thuốc gồm những gì?

Hồ sơ xin ngừng kinh doanh cần chuẩn bị những tài liệu sau:

+ Thông báo ngưng hoạt động kinh doanh của HKD (theo mẫu)

+ Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (GPKD).

Nộp hồ sơ xin ngừng kinh doanh nhà thuốc ở đâu?

HKD nộp hồ sơ đến UBND quận/huyện nơi HKD đăng ký kinh doanh.

Thủ tục tiến hành xin ngừng kinh doanh nhà thuốc như sau:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận UBND quận/huyện.

Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ. Đối chiếu với bản chính CMND/CCCD:

 • Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì ghi biên nhận. Thu lệ phí ĐKKD theo quy định cho người nộp.
 • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Nhận kết quả tại UBND quận/huyện.

Thời gian giải quyết đối với hoạt động ngừng kinh doanh nhà thuốc là bao lâu?

Cơ quan nhà nước giải quyết trong vòng 05 ngày làm việc. Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Dịch vụ pháp lý của Pham Do Law

 • Tư vấn về pháp luật trong lĩnh vực Dược;
 • Tư vấn pháp luật ngừng kinh doanh nhà thuốc;
 • Soạn thảo hồ sơ xin ngừng kinh doanh nhà thuốc;
 • Trực tiếp làm việc với cơ quan nhà nước để hoàn tất thủ tục ngừng kinh doanh;
 • Hoàn thành và bàn giao kết quả cho khách hàng nhanh chóng.

Trên đây là toàn bộ ý kiến tư vấn của Pham Do Law về Hướng dẫn điền mẫu đơn xin ngừng kinh doanh nhà thuốc. Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực vào thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác.

0901 752 679