Pham Do LawPham Do LawPham Do Law

Hướng dẫn thủ tục tạm ngừng kinh doanh

Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh để chờ đợi cơ hội mới tốt hơn. PhamDoLaw hướng dẫn thủ tục tạm ngừng kinh doanh như sau:

Trình tự, thủ tục thông báo tạm ngừng kinh doanh

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký tạm ngừng kinh doanh

Hồ sơ bao gồm:

 • Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh (Phụ lục II-21, Thông tư số 02/2019​​​​​​​/TT-BKHĐT);
 • Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp quy định tại Phụ lục II-18 Thông tư số 02/2019​​​​​​​/TT-BKHĐT;
 • Quyết định về việc tạm ngừng kinh doanh;
 • Biên bản họp của HĐTV với công ty TNHH hai thành viên trở lên, của HĐQT đối với CTCP, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Bước 2: Nộp hồ sơ

Nơi tiếp nhận và giải quyết: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư nơi Công ty đặt trụ sở.

Cách thức nộp hồ sơ:

 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở địa điểm kinh doanh.
 • Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

Bước 3: Tiếp nhận và xử lý

Trình tự giải quyết

 • Phòng đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận hồ sơ cho doanh nghiệp sau khi tiếp nhận thông báo.
 • Phòng Đăng ký kinh doanh thụ lý hồ sơ, xin ý kiến của các cơ quan liên quan (nếu cần) trong quá trình giải quyết và hoàn tất kết quả giải quyết hồ sơ và cập nhật tình trạng hồ sơ trên cơ sở dữ liệu trực tuyến để doanh nghiệp cập nhật được tình trạng hồ sơ

Kết quả giải quyết

 • Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động nếu hồ sơ hợp lệ;
 • Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa hợp lệ.

Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc

Lệ phí: không

Lưu ý khi tạm ngừng kinh doanh

Thời hạn thông báo tạm ngừng kinh doanh

Công ty có quyền tạm dừng hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên phải thông báo bằng văn bản đến CQNN có thẩm quyền. Thời gian thông báo chậm nhất là 15 ngày trước trước khi tạm ngừng.

Thời hạn tạm ngừng hoạt động

Thời hạn không được quá 01 năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho Phòng Đăng ký kinh doanh, tổng thời gian liên tiếp không được quá 02 năm.

Trường hợp doanh nghiệp ngừng hoạt động kinh doanh 01 năm mà không thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế có thể bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh.

Các vấn đề về thuế khi tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp

Trong thời gian tạm ngừng hoạt động, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ. Bên cạnh đó, tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

 • Về thuế môn bài:

Trong trường hợp tạm ngừng hoạt động tròn 01 năm, công ty không cần phải nộp tiền thuế môn bài, tờ khai thuế môn bài.

Trường hợp tạm ngừng hoạt động không tròn năm thì vẫn phải thực hiện nộp tiền thuế và tờ khai đầy đủ theo quy định.

 • Về tờ khai thuế GTGT, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn:

Doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế GTGT, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn từ thời điểm được Phòng đăng ký kinh doanh xác nhận doanh nghiệp đang tạm ngừng.

 • Về báo cáo tài chính:

Doanh nghiệp tạm ngừng tròn năm không phải thực hiện nộp báo cáo tài chính. Trường hợp tạm ngừng không tròn năm vẫn phải nộp BCTC cho phần thời gian doanh nghiệp chưa đăng ký tạm ngừng.

Dịch vụ thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh của PhamDoLaw

 • Tạm ngưng hoạt động doanh nghiệp.
 • Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.
 • Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp.
 • Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ.
 • Chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh.
 • Giải thể công ty TNHH một thành viên.
 • Giải thể công ty TNHH hai thành viên trở lên.
 • Giải thể công ty cổ phần.
 • Giải thể công ty hợp danh.
 • Giải thể doanh nghiệp tư nhân.

>> Xem thêm: Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp của PhamDoLaw

PhamDoLaw luôn tự hào là công ty cung cấp dịch vụ tư vấn giải pháp pháp lý cho doanh nghiệp. Với kinh nghiệm đó, chúng tôi tự tin cung cấp dịch vụ tạm ngừng kinh doanh.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
0901 752 679