Pham Do LawPham Do LawPham Do Law

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐÀO TẠO WE STAR

Khách hàng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐÀO TẠO WE STAR

cong-ty-tnhh-thuong-mai-va-dao-tao-we-star

Giới thiệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐÀO TẠO WE STAR là một doanh nghiệp trẻ trong lĩnh vực bán lẻ mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và đào tạo kỹ năng bán hàng, chăm sóc da.

PhamDoLaw đã cung cấp các dịch vụ sau cho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐÀO TẠO WE STAR:

  1. Thành lập doanh nghiệp;
  2. Thuế – kế toán;
  3. Lao động: Khai trình lao động, BHXH;
  • Doanh nghiệp; thuế - kế toán; lao động
  • CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐÀO TẠO WE STAR
  • 07/05/2020
0901 752 679