Sở hữu trí tuệ

Thực trạng nhượng quyền thượng mại tại Việt Nam

Thực trạng nhượng quyền thương mại tại Việt Nam

Nhượng quyền thương mại (‘NQTM”) đang là xu thế hiện nay tại Việt Nam, không chỉ NQTM quốc tế vào Việt Nam, mà cả NQTM Việt Nam ra nước ngoài và nhượng quyền thương mại trong nước. Đứng ở góc độ pháp lý thì thực trạng nhượng quyền thương mại tại Việt Nam vẫn đang tiềm […]
Đọc Tiếp
0972 599 340