Pham Do LawPham Do LawPham Do Law
(Tư vấn miễn phí 24/7)
info. phamdo@gmail.com
P. 11, quận Bình Thạnh
Pham Do LawPham Do LawPham Do Law

Kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật cần đăng ký gì?

Để đáp ứng nhu cầu của những người nông dân về bảo vệ, tăng năng suất mùa vụ. Nhiều doanh nghiệp đã kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật đã ra đời. Tuy nhiên, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Do đó, tất cả các cá nhân, tổ chức đều phải tuân theo những heo quy định của pháp luật. Vậy Kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật cần đăng ký gì? Qua vấn đề trên Pham Do Law xin đưa ra ý kiến của mình đối với vấn đề này.

Cơ sở pháp lý

 • Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật 2013
 • Nghị định 123/2018/NĐ-CP 
 • Thông tư Số: 21/2015/TT-BNNPTNT 

Hoạt động kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật là hoạt động gì?

Hoạt động kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật là hoạt động mua bán chất hoặc hỗn hợp các chất hoặc chế phẩm vi sinh vật. Có tác dụng phòng ngừa, ngăn chặn, xua đuổi, dẫn dụ, tiêu diệt hoặc kiểm soát sinh vật gây hại thực vật; điều hòa sinh trưởng thực vật hoặc côn trùng; bảo quản thực vật; làm tăng độ an toàn, hiệu quả khi sử dụng thuốc nhằm mục đích sinh lợi.

Điều kiện để được kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật

Điều kiện về nhân sự

– Chủ cơ sở buôn bán thuốc và người trực tiếp bán thuốc bảo vệ thực vật phải có trình độ trung cấp trở lên. Và thuộc chuyên ngành bảo vệ thực vật, trồng trọt, sinh học, hóa học;

– Người trực tiếp quản lý và người trực tiếp bán thuốc phải có giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật.

Điều kiện về địa điểm kinh doanh

– Có địa điểm hợp pháp, bảo đảm về diện tích, khoảng cách an toàn cho người, vật nuôi và môi trường theo đúng quy định;

– Địa điểm cửa hàng buôn bán thuốc bảo vệ thực vật tách biệt với khu vực dịch vụ ăn uống, trường học, bệnh viện;

– Khi xây dựng phải cách nguồn nước (sông, hồ, kênh, rạch, giếng nước) tối thiểu 20 m.

Điều kiện về kho bãi

– Có kho thuốc đúng quy định; trang thiết bị phù hợp để bảo quản; xử lý thuốc bảo vệ thực vật khi xảy ra sự cố;

– Đối với cơ sở bán buôn, kho thuốc bảo vệ thực vật phải đảm bảo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5507:2002 Hóa chất nguy him – Quy phạm an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyn;

Đối với cơ sở bán lẻ, kho thuốc bảo vệ thực vật phải xây dựng cách nguồn nước (sông, hồ, kênh, rạch, giếng nước) ti thiu 20m và có kệ kê hàng cao tối thiểu 10cm so với mặt sàn; cách tường ti thiu 20cm.”

Mã ngành nghề kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật

Căn cứ theo Quyết định số 27/2018-QĐ/Ttg; hiện nay mã ngành, nghề thuộc lĩnh vực kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật được quy định như sau:

 • Mã 20: Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất;
 • Mã 201: Sản xuất hoá chất cơ bản, phân bón và hợp chất ni tơ; sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh;
 • Mã 2011: Sản xuất hoá chất cơ bản;
 • Mã 20113: Sản xuất hóa chất vô cơ cơ bản khác;
 • Mã 20114: Sản xuất hoá chất hữu cơ cơ bản khác;
 • Mã 20119: Sản xuất hóa chất cơ bản khác;
 • Mã 2012 và Mã 20120: Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ;
 • Mã 202: Sản xuất sản phẩm hoá chất khác;
 • Mã 2021 và Mã 20210: Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp;

Hồ sơ xin cấp phép kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật cần chuẩn bị gì?

1/ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật;

Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật

2/ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

3/ Bản thuyết minh về cơ sở vật chất – kỹ thuật, nhân lực, trình độ chuyên môn bảo đảm điều kiện sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật;

4/ Giấy chứng nhận về trình độ chuyên môn; giấy chứng nhận bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về thuốc bảo vệ thực vật của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật;

5/ Giấy chứng nhận sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật;

6/ Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

Quy trình cấp phép kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật

Thẩm quyền cấp phép

1/ Cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật ở trung ương;

2/ Cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật ở địa phương.

Trình tự thủ tục cấp

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ;

Bước 2: Cơ sở buôn bán nộp hồ sơ trực tiếp; hoặc gửi qua đường bưu điện; hoặc nộp trực tuyến đến cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật;

Bước 3: Cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật kiểm tra và xem xét hồ sơ;

Trường hợp đủ điều kiện thì trong thời hạn 15 ngày phải cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật;

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì cơ quan phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 4: Nhận kết quả.

Cách thức nộp hồ sơ

Có 03 cách thức nộp:

1/ Nộp trực tiếp tại cơ quan chuyên ngành;

2/ Nộp qua đường bưu điện;

3/ Nộp trực tuyến (nộp online).

Thời gian giải quyết

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên ngành tiến hành kiểm tra thực tế. Nếu đủ điều kiện thì trong thời hạn 15 ngày. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.

Lệ phí 

Theo Khoản 7 Điều 3 Thông tư 85/2019/TT-BTC; thì lệ phí đăng ký kinh doanh là khoản lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Theo đó tại Điểm g Khoản 2 Điều 5 Thông tư này quy định về căn cứ xác định mức thu phí; lệ phí như sau:

“Căn cứ điều kiện kinh tế – xã hội tại địa phương nơi phát sinh hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí, lệ phí, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định mức thu phí, lệ phí phù hợp.” 

Như vậy, tùy vào điều kiện kinh tế – xã hội ở địa phương nơi có cơ sở kinh doanh, thì sẽ có mức thu lệ phí khác nhau.

Câu hỏi pháp lý thường gặp

Bản thuyết minh về điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật lấy ở đâu?

Bản thuyết minh về điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật có thể lấy tại đây:

1/ Bản thuyết minh điều kiện buôn bán bảo vệ thực vật.gov.vn 

2/ Lấy tại trang web csdl.dichvucong.gov.vn

Những nội dung cơ bản của bản thuyết minh

 • Thông tin về doanh nghiệp: Tại phần này điền tất cả các thông tin của doanh nghiệp vào như đơn vị chủ quản; tên cơ sở; loại hình hoạt động; địa chỉ; số cấp chứng nhận đăng ký doanh nghiệp,…
 • Thông tin về hiện trạng điều kiện cơ sở buôn bán như: cửa hàng; nhân lực; nơi chứa thuốc bảo vệ thực vật,…
 • Phần người đại diện ký tên, đóng dấu.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật khi có thay đổi chủ sở hữu cần thực hiện thủ tục gì?

Căn cứ quy định tại Điều 16 Thông tư 21/2015/TT-BNNPTNT; thì khi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật có thay đổi chủ sở hữu cần thực hiện thủ tục thẩm định và cấp lại giấy chứng nhận.

“Cục Bảo vệ thực vật thẩm định hồ sơ trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định tại khoản 2 Điều này:

Trường hợp hồ sơ hợp lệ; Cục Bảo vệ thực vật trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa vào Danh mục theo quy định tại khoản 3, Điều 13 của Thông tư này;

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ; chưa đáp ứng được quy định của Thông tư này, Cục Bảo vệ thực vật thông báo cho tổ chức, cá nhân những nội dung cần bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định;

b) Trường hợp không cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật, Cục Bảo vệ thực vật thông báo cho tổ chức, cá nhân bằng văn bản và nêu rõ lý do.” 

Dịch vụ tư vấn kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật của Pham Do Law

Khách hàng cần cung cấp

 1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 2. Giấy chứng nhận về trình độ chuyên môn; giấy chứng nhận bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về thuốc bảo vệ thực vật của chủ cơ sở; và người trực tiếp sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật;
 3. Giấy chứng nhận sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.

Phạm vi công việc

 1. Tư vấn tất cả các vấn đề liên quan đến việc đăng ký kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật;
 2. Nhận tài liệu từ quý khách hàng;
 3. Soạn thảo hồ sơ đầy đủ và hoàn chỉnh;
 4. Trực tiếp nộp hồ sơ và làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 5. Tư vấn, chuẩn bị các điều kiện để được cấp Giấy phép;
 6. Tham gia trong quá trình thẩm định hồ sơ, thẩm định thực tế tại cơ sở;
 7. Kiểm tra thông tin của quý khách;
 8. Nhận kết quả và bàn giao giấy phép theo đúng thỏa thuận.

Trên đây là toàn bộ ý kiến tư vấn của Pham Do Law về Kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật cần đăng ký gì? Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực vào thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác.

0901 752 679