Pham Do LawPham Do LawPham Do Law

Tính mới của kiểu dáng công nghiệp được quy định như thế nào?

Bạn đã biết gì về tính mới của kiểu dáng công nghiệp? Tính mới này được quy định như thế nào theo Luật sở hữu trí tuệ? Hãy cùng PHAMDOLAW tìm hiểu cụ thể hơn qua bài viết dưới đây.

Kiểu dáng công nghiệp là gì? 

Trước khi tìm hiểu về các tính mới của kiểu dáng công nghiệp được quy định thế nào, hãy cùng Phamdolaw làm rõ về khái niệm của kiểu dáng công nghiệp như sau.

Kiểu dáng công nghiệp được hiểu là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối với đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này. Sản phẩm được hiểu là đồ vật, dụng cụ, thiết bị, phương tiện, hoặc bộ phận dùng để lắp ráp, hợp thành các sản phẩm,… được sản xuất bằng phương pháp công nghiệp hoặc thủ công nghiệp, có kết cấu và chức năng rõ ràng, được lưu thông độc lập.

Điều kiện để bảo hộ kiểu dáng công nghiệp là gì?

Nếu như bạn muốn bảo hộ kiểu dáng công nghiệp thì phải đáp ứng đủ các điều kiện cơ bản sau đây:

tính mới của kiểu dáng công nghiệp

1. Kiểu dáng công nghệ có tính mới

Kiểu dáng công nghiệp được coi là có tính mới là khi kiểu dáng công nghiệp đó có sự khác biệt đáng kể so với những kiểu dáng công nghiệp đã bị bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng; mô tả bằng văn bản hoặc dưới bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài.

Những kiểu dáng công nghiệp có tính mới này cần đáp ứng trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên nếu như đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được hưởng quyền ưu tiên.

2. Kiểu dáng công nghệ có tính sáng tạo

Kiểu dáng công nghiệp được có tính sáng tạo được hiểu là căn cứ dựa vào các kiểu dáng công nghiệp đã được bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên của đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp.

Trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên mà kiểu dáng công nghiệp đó không thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực tương ứng.

3. Kiểu dáng công nghiệp có khả năng áp dụng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp được coi là có khả năng áp dụng công nghiệp nếu có thể dùng chính kiểu dáng công nghệ đó làm mẫu, chế tạo hàng loạt sản phẩm có hình dáng bên ngoài là kiểu dáng công nghiệp đó bằng phương pháp công nghiệp hoặc thủ công nghiệp.

Trong trường hợp có nhiều đơn đăng ký các kiểu dáng công nghiệp trùng hoặc không khác biệt đáng kể với nhau thì văn bằng bảo hộ chỉ được cấp cho kiểu dáng công nghiệp trong đơn hợp lệ có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất trong số những đơn đáp ứng các điều kiện để được cấp văn bằng bảo hộ.

Trong trường hợp có nhiều đơn đăng ký các kiểu dáng công nghiệp trùng hoặc không khác biệt đáng kể với nhau, cùng đáp ứng các điều kiện để được cấp văn bằng bảo hộ và cùng có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất. Trong trường hợp này, văn bằng bảo hộ chỉ được cấp cho đối tượng của một đơn duy nhất trong số các đơn đó theo thoả thuận của tất cả những người nộp đơn; nếu không thoả thuận được thì các đối tượng tương ứng của các đơn đó bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ.

Tính mới của kiểu dáng công nghiệp được quy định như thế nào?

Căn cứ vào Điều 65 Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH 2019 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 quy định về tính mới của kiểu dáng công nghiệp, cụ thể:

tính mới của kiểu dáng công nghiệp

“1. Kiểu dáng công nghiệp được coi là có tính mới nếu kiểu dáng công nghiệp đó khác biệt đáng kể với những kiểu dáng công nghiệp đã bị bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên nếu đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được hưởng quyền ưu tiên.

2. Hai kiểu dáng công nghiệp không được coi là khác biệt đáng kể với nhau nếu chỉ khác biệt về những đặc điểm tạo dáng không dễ dàng nhận biết, ghi nhớ và không thể dùng để phân biệt tổng thể hai kiểu dáng công nghiệp đó.

3. Kiểu dáng công nghiệp được coi là chưa bị bộc lộ công khai nếu chỉ có một số người có hạn được biết và có nghĩa vụ giữ bí mật về kiểu dáng công nghiệp đó.

4. Kiểu dáng công nghiệp không bị coi là mất tính mới nếu được công bố trong các trường hợp sau đây với điều kiện đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được nộp trong thời hạn sáu tháng kể từ ngày công bố:

a) Kiểu dáng công nghiệp bị người khác công bố nhưng không được phép của người có quyền đăng ký quy định tại Điều 86 của Luật này;

b) Kiểu dáng công nghiệp được người có quyền đăng ký quy định tại Điều 86 của Luật này công bố dưới dạng báo cáo khoa học;

c) Kiểu dáng công nghiệp được người có quyền đăng ký quy định tại Điều 86 của Luật này trưng bày tại cuộc triển lãm quốc gia của Việt Nam hoặc tại cuộc triển lãm quốc tế chính thức hoặc được thừa nhận là chính thức.”

Tầm quan trọng của việc bảo vệ tính mới của kiểu dáng công nghiệp

Khi tổ chức, cá nhân muốn đăng ký kiểu dáng tính mới công nghiệp; việc giữ bí mật sản phẩm là cần thiết, vô cùng quan trọng. Kiểu dáng công nghiệp yêu cầu bảo hộ cần phải chưa bị bộc lộ, công khai sản phẩm hay ở dưới bất kỳ hình thức nào tính đến ngày nộp đơn.

tầm quan trọng của việc bảo vệ các quy định

Kiểu dáng công nghiệp có thể bị bộc lộ bằng các cách thức cơ bản: kiểu dáng công nghiệp này đã được đưa vào sử dụng; bản mô tả bằng văn bản: quảng cáo trên Catalogue, sản phẩm được tiếp thị của công ty hay phát hành các ấn phẩm, trưng bày ở các cuộc thi, triển lãm hay bài học… thông qua bất kỳ hình thức nào trước ngày nộp đơn xin được yêu cầu bảo hộ.

Không những thế, kiểu dáng công nghiệp được coi là chưa bị lộ, công khai nếu chỉ có một số người có hạn được biết. Cùng với đó họ cũng có nghĩa vụ phải giữ bí mật về kiểu dáng đó. Chính vì thế nếu như sản phẩm bị bộc lộ ra ngoài cho người khác biết trước kiểu dáng được bảo hộ, bạn nên có một bản hợp đồng bằng văn bản về việc giữ bí mật kiểu dáng công nghiệp, cần quy định rõ ràng kiểu dáng cần được giữ bí mật là gì. Nếu như kiểu dáng công nghiệp không may bị lộ ra và mất đi tính mới trước khi đăng ký bảo hộ, kiểu dáng đó sẽ trở thành một bộ phận của sở hữu cộng đồng, từ đó chúng ta không được bảo hộ.

PHAMDOLAW đã giúp bạn cập nhật những thông tin cơ bản về tính mới của kiểu dáng công nghiệp – cụ thể về định nghĩa, điều kiện bảo hộ cũng như quy định của pháp luật về kiểu dáng công nghiệp.

  • 1
0901 752 679