Pham Do LawPham Do LawPham Do Law
(Tư vấn miễn phí 24/7)
info. phamdo@gmail.com
P. 11, quận Bình Thạnh
Pham Do LawPham Do LawPham Do Law

Thủ tục xin cấp phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Công bố sản phẩm mỹ phẩm là thủ tục bắt buộc cho nhà sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm. Thủ tục bắt buộc bởi vì đây là sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người. Tuy nhiên, thực tế không phải tổ chức, cá nhân nào cũng biết về thủ tục này. Vì vậy, Pham Do Law sẽ giới thiệu thủ tục xin cấp phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm trong bài viết dưới đây.

Cơ sở pháp lý quy định về quản lý mỹ phẩm

 • Nghị định 155/2018/NĐ-CP
 • Thông tư 06/2011/TT-BYT quy định về quản lý mỹ phẩm

Khái niệm về phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Vai trò của việc công bố mỹ phẩm

Công bố là việc đơn vị sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh mỹ phẩm làm thủ tục xin cấp Số phiếu công bố mỹ phẩm.

Đây là nghĩa vụ và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm.

Các tổ chức, cá nhân phải tuân thủ quy định công bố trước khi đưa sản phẩm ra lưu thông.

Bên cạnh đó, công bố sẽ mang lại nhiều lợi ích cho đơn vị như:

 • Khẳng định chất lượng của sản phẩm mỹ phẩm;
 • Tăng tính cạnh tranh trên thị trường;
 • Công bố mỹ phẩm là điều kiện để trưng bày sản phẩm mỹ phẩm trong cửa hàng;
 • Tăng doanh số bán hàng, xây dựng thương hiệu trên thị trường;
 • Đảm bảo tính an toàn cho Khách hàng khi sử dụng sản phẩm mỹ phẩm của đơn vị;
 • Ngăn chặn việc làm giả, làm nhái sản phẩm;
 • Hỗ trợ cơ quan nhà nước trong việc quản lý chất lượng mỹ phẩm.

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm là gì?

Phiếu công bố là phiếu tổ chức, cá nhân nộp đến cơ quan thẩm quyền để xin cấp số tiếp nhận công bố.

Số tiếp nhận của Phiếu công bố  được quy định tại khoản 4 Điều 2 TT06/2011/TT-BYT.

Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm là số do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp khi tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm. Số tiếp nhận Phiếu công bố có giá trị chứng nhận sản phẩm mỹ phẩm đã được tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường khai báo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về việc mỹ phẩm sẽ được lưu thông trên thị trường mà không có giá trị chứng nhận sản phẩm đó đảm bảo tính an toàn, hiệu quả, đáp ứng tất cả các yêu cầu của Hiệp định mỹ phẩm ASEAN và các phụ lục (Annexes) kèm theo.

Tìm kiếm mẫu phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm ở đâu?

Khoản 1 Điều 51 TT06/2011/TT-BYT có quy định mẫu phiếu công bố.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tải phiếu công bố có thể tải từ văn bản này.

Mẫu phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm nằm ở Phụ lục số 01 – MP.

Ngoài ra, chỉ cần gõ mẫu phiếu công bố mỹ phẩm lên google thì tổ chức, cá nhân sẽ thấy được link tải mẫu phiếu này.

Hồ sơ xin cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị bộ hồ sơ xin cấp số tiếp nhận công bố mỹ phẩm gồm có:

 1. 02 bản phiếu công bố theo mẫu số 01 – MP;
 2. Dữ liệu công bố (bản mềm);
 3. Giấy ủy quyền của nhà sản xuất/chủ sở hữu cho tổ chức, cá nhân.

  Giấy ủy quyền là bản chính hoặc bản sao có chứng thực hợp lệ.

 1. Đối với sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu cần thêm giấy CFS. CFS là giấy chứng nhận lưu hành tự do.

CFS là bản chính hoặc bản sao chứng thực hợp lệ. Còn thời hạn cho đến khi nộp hồ sơ. Trườn hợp hết hạn thì CFS là bản được cấp trong vòng 24 tháng, kể từ ngày cấp. Theo quy định pháp luật, CFS phải được hợp pháp hóa lãnh sự.

Thủ tục xin cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Cơ quan giải quyết

04 cơ quan có thẩm quyền sau sẽ giải quyết hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm.

 1. Cục Quản lý dược – Bộ Y tế: mỹ phẩm nhập khẩu;
 2. Sở Y tế nơi đặt nhà máy sản xuất: mỹ phẩm sản xuất trong nước;
 3. Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài: mỹ phẩm kinh doanh trong khu thương mại công nghiệp, thuộc cửa khẩu Mộc Bài;
 4. Ban quản lý Khu kinh tế Quảng Trị: mỹ phẩm kinh doanh trong Khu kinh tế – thương mại đặc biệt Lao Bảo.

Cách thức nộp hồ sơ

Hồ sơ xin cấp phiếu công bố  mỹ phẩm được nộp qua 02 cách thức:

– Nộp trực tiếp đến 01 trong 04 cơ quan có thẩm quyền trên;

– Nộp qua đườn bưu điện tới cơ quan có thẩm quyền.

Thời gian giải quyết

Hồ sơ hợp lệ và đóng đủ lệ phí: trong vòng 03 ngày làm việc, cơ quan thẩm quyền cấp số tiếp nhận.

Hồ sơ chưa hợp lệ: trong vòng 05 ngày làm việc, ra văn bản thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Hồ sơ đã được bổ sung hợp lệ: trong vòng 05 ngày làm việc, cơ quan thẩm quyền cấp số tiếp nhận.

Hồ sơ không được bổ sung hợp lệ: trong vòng 05 ngày làm việc, cơ quan thẩm quyền không cấp số tiếp nhận. Cơ quan thẩm quyền ra thông báo bằng văn bản về việc không cấp số tiếp nhận cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ.

Khi được yêu cầu bổ sung hồ sơ mà trong vòng 03 tháng tổ chức, cá nhân không bổ sung thì hồ sơ không còn giá trị.

Tổ chức, cá nhân muốn thực hiện thủ tục công bố thì phải nộp lại hồ sơ và lệ phí.

Phí và lệ phí

Lệ phí công bố sản phẩm mỹ phẩm: 500.000 đồng/mặt hàng.

Một số lưu ý khi lập phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

 • Phiếu phải được lập đúng mẫu tại Phụ lục 01.
 • Phiếu phải được người đại diện pháp luật ký, đóng dấu giáp lai hợp lệ.
 • Cách điền phiếu, tham khảo Phụ lục 02 để xem hướng dẫn.
 • Sản phẩm được sản xuất hoàn chỉnh tại mỗi công ty khác nhau thì làm công bố khác riêng.
 • Hơn 01 công ty tham gia vào công đoạn sản xuất mỹ phẩm, thì lập chung 01 phiếu và ghi rõ từng công ty.
 • Tham khảo cách điền công thức có trong mỹ phẩm tại điểm c khoản 1 Điều 5 TT06/2011/TT-BYT.
 • Ngôn ngữ sử dụng trong tài liệu của bộ hồ sơ là tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Câu hỏi pháp lý thường gặp

Số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm có thời hạn bao lâu? Trong trường hợp số tiếp nhận của phiếu hết hạn thì cá nhân, tổ chức cần lưu ý những gì?

Phiếu công bố mỹ phẩm có thời hạn 05 năm, kể từ ngày cấp.

Trong trường hợp số tiếp nhận của phiếu hết hạn, tổ chức, cá nhân cần thực hiện công bố lại.

Thực hiện công bố lại trước khi phiếu công bố mỹ phẩm hết hạn. Tổ chức, cá nhân nộp lệ phí theo quy định khi thực hiện công bố lại sản phẩm mỹ phẩm.

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm có được cấp lại hay không và được cấp lại trong trường hợp nào?

Phiếu công bố mỹ phẩm có thể được cấp lại.

Điều 9 TT06/2011/TT-BYT quy định về thay đổi nội dung đã công bố như sau:

Đối với các sản phẩm mỹ phẩm đã công bố và được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, khi có thay đổi các nội dung quy định tại Phụ lục số 05-MP, tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường phải có văn bản đề nghị bổ sung (đối với các nội dung không phải công bố mới) kèm theo tài liệu có liên quan đến nội dung bổ sung và phải được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc thực hiện công bố mới theo quy định (đối với các nội dung phải công bố mới).”

Như vậy, khi thay đổi nội dung tại PL05-MP mà không phải là công bố mới thì được cấp lại Phiếu công bố  mỹ phẩm.

Dịch vụ pháp lý của Pham Do Law

Pham Do Law là đơn vị uy tín tư vấn về công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Pham Do Law cung cấp các dịch vụ sau:

 • Tư vấn pháp luật cấp phiếu công bố mỹ phẩm;
 • Soạn thảo, nộp hồ sơ làm thủ tục xin cấp phiếu công bố tại cơ quan nhà nước;
 • Làm việc trực tiếp, giải quyết các yêu cầu bổ sung, sửa đổi khi cơ quan nhà nước yêu cầu;
 • Tư vấn hậu mãi sau khi được cấp số tiếp nhận công bố;
 • Hỗ trợ thủ tục cấp lại, thủ tục công bố mới khi tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

Trên đây là toàn bộ ý kiến tư vấn của Pham Do Law về Thủ tục xin cấp phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực vào thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác.

0901 752 679