Pham Do LawPham Do LawPham Do Law

Rút tiền ký quỹ hoạt động dịch vụ việc làm.

Hoạt động dịch vụ việc làm là một hoạt động khá phổ biến ở nước ta hiện nay. Trong một số trường hợp, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm có thể rút số tiền ký quỹ đã thực hiện ký quỹ khi đăng ký hoạt động. Vậy doanh nghiệp có thể rút bao nhiêu tiền ký quỹ? Rút bao nhiêu lần? Và thủ tục rút tiền ký quỹ sẽ thực hiện như thế nào? Cùng Phạm Đỗ Law giải đáp những câu hỏi này nhé.

Quy định về việc rút tiền ký quỹ của Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

Ký quỹ là yêu cầu bắt buộc công ty phải thực hiện trước khi được hoạt động dịch vụ việc làm. Tiền ký quỹ được sử dụng trong trường hợp công ty không thực hiện; hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ đối với cơ quan Nhà nước, người lao động, đối tác,…

Xem thêm: Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

 

Các trường hợp rút tiền ký quỹ hoạt động dịch vụ việc làm

Doanh nghiệp rút tiền ký quỹ trong các trường hợp sau:

 • Doanh nghiệp không được cấp giấy phép;
 • Doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép hoặc không được gia hạn, cấp lại giấy phép;
 • Doanh nghiệp đã thực hiện ký quỹ tại một ngân hàng nhận ký quỹ khác;
 • Doanh nghiệp gặp khó khăn, không đủ khả năng bồi thường cho người lao động, người sử dụng lao động do vi phạm quy định về dịch vụ việc làm.

Lưu ý: nếu như Doanh nghiệp không rơi vào các trường hợp sau sẽ không đủ điều kiện rút tiền ký quỹ.

Quy trình và thủ tục rút tiền ký quỹ

Bước 1: Nộp hồ sơ ký quỹ tại Sở Lao động Thương binh Xã hội

Thành phần hồ sơ

 • Văn bản đề nghị rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp (Pham Đỗ Law hỗ trợ soạn thảo);
 • Giấy chứng nhận tiền ký quỹ hoạt động dịch vụ việc làm
 • Và một số yêu cầu về báo cáo và phương án rút tiền mà Doanh nghiệp phải chuẩn bị

Thời gian thực hiện

7 ngày làm việc

Lệ phí Nhà nước

Không

Kết quả

Văn bản đồng ý cho phép rút tiền ký quỹ

Bước 2: Nộp hồ sơ tại ngân hàng ký quỹ

Thành phần hồ sơ:

 • Văn bản đề nghị rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp
 • Văn bản đồng ý rút tiền ký quỹ của cơ quan nhà nước (Kết quả của Bước 1)
 • Chứng từ rút tiền ký quỹ theo quy định của ngân hàng nhận ký quỹ (nếu có).

Bước 4: Thực hiện rút tiền ký quỹ

Trường hợp rút tiền ký quỹ do gặp khó khăn, doanh nghiệp phải nộp lại đủ số tiền đã rút trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày rút tiền. Nếu bổ sung không đủ hoặc không đúng thời hạn, doanh nghiệp có thể bị thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm. Việc thanh toán, bồi thường cho người lao động, người sử dụng lao động do ngân hàng nhận ký quỹ trực tiếp chi trả theo phương án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đồng ý sau khi trừ chi phí dịch vụ ngân hàng.

Một số lưu ý khi rút tiền ký quỹ

Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động có bị mất phí hay lệ phí không?

Hiện nay chưa có quy định pháp luật về phí hay lệ phí khi rút tiền ký quỹ dịch vụ việc làm. Vì thế Doanh nghiệp không bị mất phí hay lệ phí khi rút tiền ký quỹ.

Tuy nhiên Doanh nghiệp vẫn phải trả phí dịch vụ ngân hàng khi thực hiện rút tiền ký quỹ

Có thể rút bao nhiêu tiền ký quỹ?

Doanh nghiệp muốn rút bao nhiêu tiền ký quỹ thì còn phải phụ thuộc vào sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền.

Tuy nhiên Doanh nghiệp có thể đưa ra số tiền muốn rút vào phương án sử dụng tiền ký quỹ, sau đó sẽ được cơ quan có thẩm quyền xem xét, đồng ý tiền phương án rút tiền ký quỹ.

Trên đây là toàn bộ ý kiến tư vấn của Pham Do Law về rút tiền ký quỹ dịch vụ việc làm – Thủ tục đầy đủ và chi tiết. Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực vào thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
0901 752 679