Pham Do LawPham Do LawPham Do Law

Thành lập công ty môi trường

Ô nhiễm môi trường đang trở thành một vấn đề gây nhức nhối. Không chỉ đối với riêng chính phủ Việt Nam mà đó còn là vấn đề chung trên thế giới. Do đó nhà nước ta đã ban hành những quy định, tiêu chuẩn kiểm soát các vấn đề ô nhiễm ngày càng nghiêm ngặt hơn. Song song với đó, các công ty môi trường cũng đã ra đời nhằm hạn chế; ngăn ngừa; xử lý các tác nhân gây ô nhiễm. Vậy, thành lập công ty môi trường như thế nào? Điều kiện gồm có những gì? Hãy cùng PHAM DO LAW tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Như thế nào là công ty môi trường?

Hiện nay, quy định của pháp luật không có định nghĩa về công ty môi trường. Tuy nhiên có thể hiểu rằng, công ty môi trường là doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật về doanh nghiệp. Công ty môi trường không bị giới hạn về loại hình doanh nghiệp. Chuyên môn hoạt động của các công ty này là lĩnh vực về môi trường. Ví dụ như: thu gom xử lý rác thải; tư vấn và thi công các hệ thống xử lý chất thải; thu mua, thu gom chất các loại chất thải; tiêu huỷ hàng hoá; đánh giá tác động môi trường (ĐTM)… Chính vì thế, mục đích hoạt động của công ty môi trường không chỉ dừng laị ở việc xử lý rác thải. Mà còn giúp các doanh nghiệp khác đánh giá các tác động môi trường, hạn chế ô nhiễm.

Công ty môi trường có thể là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Hiện nay, pháp luật cho phép nhà đầu tư nước ngoài được tiếp cận thi trường Việt Nam trong lĩnh vực thu gom chất thải; và quan trắc môi trường. Gồm 3 loại dịch vụ chính bao gồm: Dịch vụ xử lý nước thải; Dịch vụ xử lý chất thải; Dịch vụ quan trắc môi trường. Tuy nhiên các loại hình dịch vụ này bị giới hạn trong hoạt động theo các cam kết WTO. Và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Một số mã ngành nghề công ty môi trường và điều kiện hoạt động

Tên ngành Mã ngành Điều kiện

Dịch vụ thu gom và xử lý rác thải độc hại

3812

3822

Doanh nghiệp thực hiện dịch vụ phải có giấy phép xử lý chất thải nguy hại (CTNH). Để được cấp phép doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Đảm bảo phù hợp Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia . Hoặc quy hoạch có nội dung về xử lý chất thải nguy hại;

2. Đảm bảo các khoảng cách an toàn theo quy định;

3. Có thẩm định hoặc có ý kiến về việc chuyển giao công nghê đối với công nghệ xử lý CTNH;

4. Có giấy phép về môi trường;

5. Nhân sự được đào tạo chuyên môn về môi trường hoặc lĩnh vực phù hợp;

6. Có kế hoạch quản lý môi trường với nội dung theo quy định tại Luật Bảo vệ Môi trường 2020

7.  Ký quỹ bảo vệ môi trường theo quy định tại Điều 137 Luật Bảo vệ Môi trường 2020. Đối với các lĩnh vực như: Khai thác khoáng sản; Chôn lấp chất thải; Nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.

Dịch vụ thu gom rác thải không độc hại

3811

3821

Doanh nghiệp không có vốn FDI thì không có điều kiện bắt buộc.

Doanh nghiệp có vốn FDI bị hoạt động hạn chế. Doanh nghiệp này không được thu gom rác trực tiếp tại các hộ gia đình; chỉ được cung cấp dịch vụ thu gom rác theo chỉ định của chính quyền địa phương cấp tỉnh (Thành phố thuộc TW)

Quan trắc môi trường tại hiện trường

7490 Để thực hiện quan trắc môi trường, doanh nghiệp cần đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau:

1. Có một trong các loại giấy tờ: Quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; giấy chứng nhận hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ;

2. Đáp ứng đầy đủ các điều kiện về nhân sự sau đây:

– Chủ doanh nghiệp phải có trình độ đào tạo đại học trở lên;

– Đáp ứng đầy đủ số lượng nhân sự thực hiện quan trắc môi trường;

– Người phụ trách trực tiếp đội quan trắc tại hiện trường phải có trình độ đào tạo chuyên ngành về môi trường; hoặc các ngành liên quan khác; và phải có kinh nghiệm ít nhất là 24 tháng trong lĩnh vực quan trắc môi trường.

– Người thực hiện quan trắc trực tiếp phải có trình độ sơ cấp; tương đương ngạch quan trắc viên sơ cấp TNMT. Người có có trình độ sơ cấp không được chiếm 30% đội ngũ quan trắc;

3. Đảm bảo điều kiện về các trang thiết bị kỹ thuật:

– Phải có đầy đủ các trang thiết bị quan trắc theo quy định;

– Có quy trình bảo quản; hiệu chuẩn; bảo dưỡng; hiệu chuẩn theo quy định;

– Có quy trình vận hành, sử dụng theo quy định;

– Có trụ sở làm việc với diện tích đặc thù để đảm bảo chất lượng quan trắc và quản lý số liệu quan trắc.

4. Được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

Quan trắc môi trường lĩnh vực phân tích môi trường 

7490 Để thực hiện quan trắc môi trường, doanh nghiệp cần đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau:

1. Có một trong các loại giấy tờ: Quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; giấy chứng nhận hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ; Giấy chứng nhận đầu tư có hoạt động quan trắc môi trường

2. Đáp ứng đầy đủ các điều kiện về nhân sự sau đây:

– Chủ doanh nghiệp phải có trình độ đào tạo đại học trở lên;

– Đáp ứng đầy đủ số lượng nhân sự thực hiện quan trắc môi trường;

– Người quản lý phòng thí nghiệm phải có trình độ đại học trở lên chuyên ngành về môi trường; hoặc lĩnh vực liên quan và có kinh nghiệm 04 năm trở lên đối với trình độ đại học; 03 năm đối với trình độ Thạc sỹ; và 01 năm với trình độ Tiến sỹ;

– Trưởng nhóm phân tích môi trường phải có trình độ đại học trở lên chuyên ngành về môi trường; hoặc lĩnh vực liên quan và có kinh nghiệm tối thiểu 18 tháng trong lĩnh vực phân tích môi trường; hoặc có khả năng sử dụng thành thạo 01 thiết bị chuyên sâu trong phòng thí nghiệm;

– Người phụ trách đảm bảo, kiểm tra chất lượng phải có trình độ đại học trở lên chuyên ngành về môi trường; hoặc lĩnh vực liên quan và có kinh nghiệm 03 năm trong lĩnh vực phân tích môi trường;

– Người thực hiện phân tích phải có trình độ trung cấp trở lên trong lĩnh vực phân tích môi trường.

3. Đảm bảo điều kiện về các trang thiết bị kỹ thuật:

– Phải có đầy đủ các trang thiết bị quan trắc theo quy định;

– Có đầy đủ trang thiết bị bảo hộ an toàn lao động cho người thực hiện phân tích;

– Có quy trình bảo quản; hiệu chuẩn; bảo dưỡng; hiệu chuẩn theo quy định;

– Có quy trình vận hành, sử dụng theo quy định;

– Có trụ sở làm việc với diện tích đặc thù để đảm bảo chất lượng quan trắc và quản lý số liệu quan trắc.

– Các biện pháp đảm bảo an toàn khác.

4. Được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

Tư vấn đánh giá tác động môi trường (ĐTM); Tư vấn về môi trường

7490 Không cần điều kiện

Vệ sinh chung nhà cửa

8121 Không cần điều kiện

Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác

8129 Không cần điều kiện

Chăm sóc và duy trì cảnh quan

8130 Không cần điều kiện

Quy trình thành lập công ty môi trường

Thành lập công ty môi trường tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

Công ty môi trường kiểm tra ngành nghề đăng ký, vốn điều lệ; tên công ty và trụ sở. Sau đó tiến hành nộp hồ sơ đăng ký tại Sở Kế hoạch và Đầu tư; nơi đặt trụ sở. Hiện nay, việc nộp hồ sơ được tiến hành theo hình thức trực tuyến. Doanh nghiệp cần truy cập vào Cổng thông tin điện tử Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Tuỳ thuộc loại hình doanh nghiệp mà người nộp sẽ tải các files hồ sơ tương ứng. Sau khi đã nộp hồ sơ thành công, trong vòng 3 ngày làm việc; Cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét và cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp. Trường hợp từ chối, doanh nghiệp sẽ nhận được thư điện tử trả lời và nêu rõ lý do từ chối. Để biết thêm chi tiết về cách nộp và hồ sơ cần chuẩn bị. Khách hàng vui lòng tham khảo thêm bài viết: Thủ tục thành lập công ty – Nhanh và dễ dàng, Video hướng dẫn chi tiết

Sau khi thành lập xong, công ty môi trường kiểm tra xem ngành nghề mà đăng ký có cần xin các giấy phép con hay không. Nếu có, doanh nghiệp phải xin cấp giấy phép để được tiến hành hoạt động. Sau đây là các loại giấy phép trong một số lĩnh vực có môi trường có điều kiện:

Cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại

Cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài Nguyên Môi trường. Doanh nghiệp cần chuẩn bị các hồ sơ theo quy định và nộp cho cơ quan cấp phép. Trình tự và thủ tục được tiến hành theo quy định tại Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT.

Để biết thêm chi tiết về hồ sơ và thủ tục cũng như quy trình. Doanh nghiệp vui lòng tham khảo tại bài viết Thành lập công ty xử lý rác thải.

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

Thẩm quyền giải quyết

Hiện nay thẩm quyền giải quyết việc cấp giấy phép quan trắc môi trường thuộc về các cơ quan sau:

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ TNMT;

– Cơ quan trực tiếp thực hiện: Cơ quan được giao thực hiện thuộc BTNMT.

Trình tự thực hiện 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ và nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Bước 2: Cơ quan cấp phép sẽ kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ nộp. Trong trường hợp có yêu cầu bổ sung, cơ quan cấp phép sẽ tiến hành thông báo bằng văn bản.

Bước 3: Cơ quan cấp phép tiến hành thẩm định hồ sơ theo các bước sau

1/ Xem xét hồ sơ đề nghị chứng nhận của tổ chức;

2/ Đánh giá, kiểm tra thực tế tại tổ chức;

4/ Tổ chức Hội đồng thẩm định.

Bước 4. Sau khi đã thẩm định xong, cơ quan cấp phép sẽ tiến hành cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường. Trường hợp từ chối sẽ có văn bản trả lời nêu rõ lý do từ chối.

Thời gian giải quyết

Thời hạn giải quyết là 48 ngày bao gồm:

Thời gian kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ là 03 ngày làm việc.

Thời hạn thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép là 45 ngày làm việc.

Hồ sơ cần nộp

Doanh nghiệp chuẩn bị 02 bộ hồ sơ gồm:

– Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường. Theo mẫu được quy định tại Phụ lục XXV tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. Số lượng 01 bản chính mỗi bộ.

– Hồ sơ năng lực của tổ chức. Theo mẫu quy định tại Phụ lục XXVI tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. Số lượng 01 bản chính mỗi bộ.

Cách thức nộp hồ sơ

– Doanh nghiệp nộp hồ sơ theo 03 cách thức sau đây:

1/ Nộp trực tiếp đến Bộ tài nguyên và Môi trường, số 10, đường Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

2/ Nộp đường bưu điện hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích: Địa chỉ như trên.

3/ Nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Phí và lệ phí

Chi phí thẩm định và cấp phép quan trắc môi trường được quy định tại Thông tư số 185/2016/TT-BTCThông tư số 55/2018/TT-BTC

Thời hạn

Giấy phép chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường là 36 tháng. Thời hạn tính từ ngày cấp và được gia hạn nhiều lần. Tuy nhiên mỗi lần không được quá 36 tháng.

Chế độ báo cáo định kỳ

Hiện nay, đối với ngành nghề kinh doanh lĩnh vực môi trường không quy định về chế độ báo cáo định kỳ. Do đó, công ty môi trường chỉ thực hiện các báo cáo định kỳ như doanh nghiệp thông thường. Sau đây là một số báo cáo định kỳ mà công ty môi trường phải thực hiện.

Ngoài các báo thông thường trên. Đối với công ty có kinh doanh dịch vụ xử lý CTNH phải thực hiện lập báo cáo. Và gửi đến sở Tài Nguyên và Môi trường. Nơi công ty đó đặt trụ sở. Báo cáo này được quy định tại Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT. Để biết thêm nội dung chi tiết; và thời hạn thực hiện báo cáo, quý khách hàng có thể tham khảo tại bài viết: Thành lập công ty xử lý rác thải.

Trên đây là toàn bộ ý kiến tư vấn của Pham Do Law về Thành lập công ty môi trường. Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực vào thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
0901 752 679