Pham Do LawPham Do LawPham Do Law

Thủ tục xin cấp giấy phép thành lập trung tâm tin học

Kỹ năng tin học là một yêu cầu thiết yêu của xã hội, đặc biệt là đối với bộ phận học sinh, sinh viên. Để đáp ứng nhu cầu học tin học của học sinh, sinh viên nhiều trung tâm tin học được mở ra. Vậy để có được giấy phép thành lập trung tâm tin học thì hồ sơ, trình tự thủ tục như thế nào? Pham Do Law xin đưa ra ý kiến tư vấn của chúng tôi về vấn đề trên đến quý khách.

Cơ sở pháp lý

Luật Doanh nghiệp 2020;

Nghị định 46/2017/NĐ-CP;

Nghị định 135/2018/NĐ-CP;

Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT.

Trung tâm tin học là gì?

Hiện nay, pháp luật không định nghĩa cụ thể trung tâm tin học nhưng dựa trên tính chất hoạt động của loại hình này có thể hiểu: Trung tâm tin học là cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; được thành lập bởi các tổ chức, cá nhân nhằm giảng dạy các kỹ năng  tin học và đảm bảo hoạt động theo quy định pháp luật.

Điều kiện để thành lập trung tâm tin học

Để được cấp giấy phép thành lập trung tâm tin học thì tổ chức, cá nhân phải đám ứng các điều kiện sau:

1/ Luôn đảm bảo có một lượng học viên ổn định thường xuyên;

2/ Phải có đội ngũ cán bộ và nhân viên đáp ứng các yêu cầu quản lý và đạt tiêu chuẩn theo quy định;

3/ Phải có nguồn tài chính để duy trì hoạt động của trung tâm lúc mới khởi tạo;

4/ Trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật đầy đủ; các phòng học đáp ứng yêu cầu giảng dạy các kỹ năng tin học và có đủ máy tính để học viên thực hành;

5/ Phải đáp ứng đủ các điều kiện về phòng và chữa cháy; các điều kiện về môi trường.

Nhiệm vụ, quyền hạn của trung tâm tin học

1/ Tổ chức thực hiện những chương trình đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao về kỹ năng tin học đáp ứng nhu cầu của người học.

2/ Thực hiện tuyển sinh và quản lý học viên.

3/ Tổ chức việc biên soạn; hoặc lựa chọn các tài liệu dạy học phù hợp chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với học viên.

4/ Tổ chức kiểm tra, đánh giá và cấp giấy xác nhận hoàn thành các chương trình đào tạo, bồi dưỡng các kỹ năng tin học do trung tâm tổ chức. Tổ chức thi và cấp chứng chỉ  tin học theo hệ thống giáo dục quốc dân khi học viên đã đủ Điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5/ Thực hiện các công việc có liên quan đến tin học như lập trình, cài đặt phần mềm.

6/ Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên của trung tâm.

7/ Tổ chức các hoạt động nghiên cứu phát triển trung tâm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

8/ Công khai các Điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục.

9/ Được xác định và công khai mức thu học phí theo khóa học của học viên phù hợp với chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của trung tâm.

10/ Xây dựng những nội quy, quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc trung tâm; quản lý, tuyển dụng và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên theo chiến lược phát triển của trung tâm.

11/ Quản lý tài chính và tài sản của trung tâm. Trung tâm được hưởng những chính sách hỗ trợ ưu đãi theo quy định của pháp luật.

Giấy phép thành lập trung tâm tin học

Giấy phép thành lập trung tâm tin học là giấy phép mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện thành lập trung tâm tin học theo quy định của pháp luật.

thanh-lap-trung-tam-tin-hoc

Hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập trung tâm tin học

1/ Tờ trình đề nghị thành lập trung tâm tin học;

2/ Đề án thành lập trung tâm tin học gồm: Tên trung tâm; địa chỉ đặt trung tâm; mục đích thành lập trung tâm; mục tiêu và nhiệm vụ của trung tâm; chương trình đào tạo, giảng dạy; quy mô đào tạo, cơ sở vật chất kỹ thuật của trung tâm; cơ cấu tổ chức; sơ yếu lý lịch của người được dự kiến là Giám đôc trung tâm;

3/ Dự thảo nội quy tổ chức các hoạt độnh của trung tâm tin học.

Quy trình xin cấp giấy phép 

Thẩm quyền cấp

Giám đốc Sở giáo dục và đào tạo nơi đặt trung tâm là người có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập trung tâm tin học hoạt động giáo dục theo điểm b và điểm c khoản 1 Điều 47 Nghị định 46/2017/NĐ-CP và Điều 1 Nghị định 135/2018/NĐ-CP.

Trình tự thủ tục cấp

1/ Đăng ký kinh doanh;

2/ Thành lập trung tâm tin học:

 • Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ như đã trình bày tại mục hồ sơ phía trên; đến người có thẩm quyền thành lập trung tâm tin học;
 • Trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hờ sơ hợp lệ; cơ quan có thẩm quyền thành lập trung tâm tin học thẩm định, kiểm tra theo quy định;
 • Trong 05 ngày làm việc, người có thẩm quyền quyết định thành lập cho phép thành lập trung tâm tin học nếu đủ điều kiện theo quy định. Trường hợp chưa quyết định thành lập thì sẽ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

3/ Xin cấp phép hoạt động giáo dục:

Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ đến người có thẩm quyền cho phép trung tâm tin học hoạt động giáo dục như sau:

 • Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục;
 • Quyết định thành lập trung tâm được cấp bởi người có thẩm quyền;
 • Nội quy hoạt động giáo dục của trung tâm;
 • Báo cáo về những trang thiết bị làm việc của văn phòng; lớp học, phòng thực hành, cơ sở phục vụ đào tạo. Trong đó phải có văn bản chứng minh quyền sử dụng hợp pháp đất, nhà; nguồn kinh phí để bảo đảm hoạt động của trung tâm;
 • Chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy;
 • Danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên tham gia giảng dạy;
 • Các quy định về học phí, lệ phí của trung tâm;
 • Chứng chỉ sẽ cấp cho học viên sau khi kết thúc khóa học.

Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả thẩm định trung tâm tin học đạt yêu cầu; Giám đốc Sở giáo dục và đào tạo quyết định cho phép trung tâm tin học hoạt động giáo dục.

Cách thức nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập trung tâm tin học nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện; đến Giám đốc Sở giáo dục và đào tạo nơi đặt trung tâm.

Thời gian giải quyết

Trong 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, tổ chức cá nhân sẽ nhận được giấy phép thành lập trung tâm tin học.

Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả thẩm định trung tâm tin học đạt yêu cầu; Giám đốc Sở giáo dục và đào tạo quyết định cho phép trung tâm tin học hoạt động giáo dục.

Như vậy sau khoảng 20 ngày làm việc nếu tổ chức, các nhân cung cấp đầy đủ hồ sơ hợp lệ thì sẽ nhận được giấp phép thành lập trung tâm tin học hoạt động giáo dục.

Lệ phí

Không tốn phí và lệ phí

Kết quả của quy trình 

Giấp phép thành lập trung tâm tin học

Chế độ báo cáo

Giám đốc trung tâm tin học có trách nhiệm báo cáo với hiệu trưởng nhà trường (đối với trung tâm thuộc các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm); hoặc giám đốc sở giáo dục và đào tạo (đối với các trung tâm còn lại trên địa bàn); về các chương trình, tài liệu dạy học được sử dụng tại trung tâm.

Câu hỏi thường gặp khi xin cấp giấy phép thành lập trung tâm tin học

1/ Hoạt động giáo dục của trung tâm tin học sẽ bị đình chỉ trong trường hợp nào?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 51 Nghị định 46/2017/NĐ-CP, trung tâm tin học bị đình chỉ hoạt động khi thuộc vào một trong các trường hợp sau đây:

“a) Vi phạm các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục ở mức độ phải đình chỉ;

b) Vì lý do khách quan không bảo đảm hoạt động bình thường của trung tâm;

c) Các trường hợp vi phạm pháp luật khác theo quy định của pháp luật.”

Như vậy, nếu trung tâm tin học rơi vào một trong các trường hợp nêu trên sẽ bị đình chỉ hoạt động.

2/ Trung tâm tin học phải giải thể trong trường hợp nào?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 52 Nghị định 46/2017/NĐ-CP và Điều 2 Nghị định 135/2018/NĐ-CP, trung tâm tin học bị giải thể khi thuộc vào một trong các trường hợp sau đây:

Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức và hoạt động của trung tâm tin học;

Theo đề nghị của chính tổ chức, cá nhân thành lập trung tâm tin học.

3/ Đối với yêu cầu để trở thành Giám đốc trung tâm tin học thì cần những điều kiện gì?

Căn cứ theo khoản 2 Điều 6 Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT Giám đốc trung tâm tin học cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có nhân thân tốt;
 • Có năng lực quản lý;
 • Tốt nghiệp từ đại học tin học; hoặc tốt nghiệp đại học và có các chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; hoặc tương đương theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông.

Dịch vụ xin giấy phép thành lập trung tâm tin học

Khách hàng cần cung cấp

1/ Giấy đăng ký kinh doanh;

2/ Chứng từ, tài liệu về cơ sở vật chất, trang thiết bị; chương trình đào tạo, tài liệu giảng dạy, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên.

3/ Văn bản chứng minh quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê địa điểm của trung tâm

Phạm vi công việc

1/ Nhận tài liệu quý khách cung cấp.

2/ Soạn thảo hồ sơ đầy đủ; hoàn chỉnh đúng quy định và trình khách hàng ký trong thời gian nhanh nhất.

3/ Sau khi hồ sơ đã được hoàn thiện và được ký kết; chúng tôi sẽ gửi đến cơ quan nhà nước phù hợp.

4/ Trực tiếp theo dõi các dữ liệu từ chuyên viên tiếp nhận; hoàn thành các yêu cầu của chuyên viên.

5/ Đồng hành trong quá trình thẩm định hồ sơ, thẩm định thực tế tại cơ sở cùng quý khách.

6/ Kiểm tra thông tin của quý khách và nhận kết quả.

7/ Gửi kết quả cho quý khách.

Kết thúc

Trên đây là toàn bộ ý kiến tư vấn của Pham Do Law về Thủ tục xin cấp giấy phép thành lập trung tâm tin học. Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực vào thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác.

 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
0901 752 679