Pham Do LawPham Do LawPham Do Law

Thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần như thế nào?

Trong suốt thời gian hoạt động, việc thay đổi cổ đông sáng lập là điều thường gặp ở các CTCP. PhamDoLaw hướng dẫn thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần như sau:

Các trường hợp thay đổi cổ đông sáng lập công ty

 • Trường hợp thay đổi thông tin cổ đông sáng lập do cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán được một phần số cổ phần đã đăng ký mua.
 • Trường hợp thay đổi thông tin cổ đông sáng lập do cổ đông sáng lập chuyển nhượng cổ phần.
 • Trường hợp cổ đông sáng lập là tổ chức đã bị sáp nhập, bị tách hoặc hợp nhất vào doanh nghiệp khác.
 • Trường hợp tặng cho, thừa kế cổ phần.

Thủ tục thông báo thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần

Danh mục hồ sơ

Trường Hợp 1: Đối với trường hợp thay đổi thông tin do cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán được một phần số cổ phần đã đăng ký mua

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);
 • Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp quy định tại Phụ lục II-18 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT.

Trường Hợp 2: Trường hợp thay đổi thông tin do cổ đông sáng lập công ty cổ phần chuyển nhượng vốn với cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);
 • Danh sách các cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài khi đã thay đổi;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp;
 • Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng;
 • Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư;
 • Bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông;
 • Quyết định của ĐHĐCĐ;
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực còn hiệu lực của cổ đông sáng lập mới
 • Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp quy định tại Phụ lục II-18 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT.

Cách thức nộp hồ sơ 

Cơ quan tiếp nhận và xử lý

Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Quy trình giải quyết thủ tục tay đổi hồ sơ sáng lập công ty cổ phần

 • Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thay đổi thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.
 • Trường hợp hồ sơ thông báo thay đổi thông tin không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc.

Thời hạn giải quyết

Thời gian giải quyết thủ tục và hồ sơ thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần thường chỉ trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Lệ phí

 • Miễn phí nếu hộp hồ sơ trực tuyến.
 • 100.000 đồng/ Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Lưu ý khi thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần

Điều kiện chuyển nhượng cổ phần

Đặc điểm của CTCP là cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác. Tuy nhiên đối với cổ đông sáng lập, có một số điều kiện khi chuyển nhượng cổ phần như sau:

Trong thời hạn 3 năm kể từ ngày công ty có GCNĐKKD, các cổ đông sáng lập của công ty có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần cho nhau. Tuy nhiên, đối với người không phải cổ đông sáng lập của công ty chỉ chuyển nhượng được nếu ĐHĐCĐ đồng ý.

Các hạn chế đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập được bãi bỏ sau thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp GCNĐKDN.

Thông báo về việc thay đổi 

Việc thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập chỉ áp dụng đối với CTCP chưa niêm yết.

NĐ 108/2018/NĐ- CP đã giới hạn lại việc đăng ký thay đổi thông tin cổ đông trong CTCP tại Phòng đăng ký kinh doanh.

Doanh nghiệp chỉ thực hiện đăng ký thay đổi thông tin cổ đông sáng lập CTCP với Phòng đăng ký kinh doanh trong hai trường hợp:

 • Cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua; Cổ đông sáng lập chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua sẽ đương nhiên không còn là cổ đông công và bị xóa tên khỏi Danh sách cổ đông sáng lập của công ty.
 • Thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

Trong trường hợp các cổ đông sáng lập chuyển nhượng cổ phần cho nhau thì không phải thông báo. Theo đó, chỉ cần thực hiện:

 • Chuyển nhượng nội bộ lưu lại văn phòng công ty.
 • thay đổi thông tin cổ đông trong sổ cổ đông.
 • Thực hiện khai và nộp thuế thu nhập cá nhân do chuyển nhượng cổ phần.

Dịch vụ thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập của PhamDoLaw

 • Thay đổi tên công ty.
 • Thay đổi ngành nghề kinh doanh.
 • Thay đổi người đại diện theo pháp luật.
 • Thay đổi thành viên/ cổ đông.
 • Thay đổi vốn điều lệ.
 • Thay đổi chủ sở hữu công ty.
 • Thay đổi địa chỉ công ty khác tỉnh.
 • Thay đổi địa chỉ công ty cùng tỉnh cùng huyện.
 • Thay đổi địa chỉ công ty cùng tỉnh khác huyện.
 • Thay đổi chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh.

PhamDoLaw luôn tự hào là công ty cung cấp dịch vụ tư vấn giải pháp pháp lý cho doanh nghiệp. Với kinh nghiệm đó, chúng tôi tự tin là đơn vị cung cấp dịch vụ thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần nhanh chóng, chính xác và tin cậy nhất dành cho khách hàng.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
0901 752 679