Pham Do LawPham Do LawPham Do Law

Hướng dẫn thủ tục thay đổi tên công ty mới nhất 2023

Sau một thời gian thành lập và hoạt động, doanh nghiệp có sự thay đổi nên có thể sẽ thay đổi tên công ty như: chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển nhượng toàn bộ doanh nghiệp, chia tách, hợp nhất doanh nghiệp hoặc công ty muốn thay đổi thương hiệu mới. Việc thay đổi tên công ty này cũng cần những thủ tục pháp lý nhất định và bài viết dưới đây Phạm Đỗ Law sẽ hướng dẫn bạn xem những thủ tục đó.

Chế tài do không thực hiện thủ tục thay đổi tên công ty

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi tên công ty tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Nếu quá thời hạn 10 ngày thì sẽ bị phạt như sau:

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 01 đến 30 ngày.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 31 đến 90 ngày.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên.ứng nhận doanh nghiệp theo quy định.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc đăng ký thay đổi các nội dung Giấy chứng nhận.

Trình tự, thủ tục thay đổi tên công ty

Thành phần hồ sơ:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo Phụ lục II-1 Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).
 • Quyết định của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh. Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên.
 • Bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.
 • Giây ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Nộp hồ sơ thay đổi tên công ty ở đâu

 • Nộp hồ sơ trực tiếp: Hiện nay vẫn còn một số địa phương vẫn tiếp nhận hồ sơ trực tiếp. Người nộp hồ sơ có thể đưa hồ sơ đến Phòng đăng ký kinh doanh hoặc bộ phận một của của Sở Kế hoạch và đầu tư để nộp. Lệ phí nhà nước là 50.000đ và phí công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp là 100.000đ
 • Nộp hồ sơ trực tuyến: Công ty nộp hồ sơ thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử, trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Được miễn lệ phí nhà nước nếu nộp hồ sơ qua mạng, chỉ phải đóng phí công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp là 100.000đ

>> Xem thêm: Thủ tục thay đổi tên công ty qua mạng

Trình tự thực hiện thủ tục thay đổi tên công ty

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, bộ phận tiếp nhận sẽ trả biên nhân. Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, công ty sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã được điều chỉnh tên công ty mới. Sau thời hạn này, nếu hồ sơ còn sai sót cần bổ sung, chỉnh sửa thì Công ty sẽ nhận được phiếu yêu cầu bổ sung chỉnh sửa hồ sơ kèm theo hướng dẫn.

Đối với hồ sơ nộp qua mạng: Nếu hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ thì công ty nộp bản giấy hồ sơ kèm biên nhận và thông báo hồ sơ hợp lệ đến Sở Kế hoạch và Đầu tư để nhận kết quả.

Những lưu ý, thủ tục cần thực hiện sau khi đổi tên công ty

Sau khi thay đổi tên công ty, doanh nghiệp phải thay đổi con dấu.

Nội dung của con dấu thể hiện tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp. Vì vậy sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với tên mới, công ty phải thay đổi con dấu với tên mới đăng ký. Công ty được tự quyết định về hình thức, số lượng và nội dung của con dấu.

**Lưu ý: Công ty phải yêu cầu bên khắc dấu cung cấp giấy chứng nhận mẫu dấu. Giấy này sẽ cần phải cung cấp theo yêu cầu xác nhận của ngân hàng, cơ quan nhà nước, đối tác.

Xử lý hóa đơn sau khi thay đổi tên công ty

Tên của công ty là nội dung bắt buộc phải có để quyết đinh tính hiệu lực và giá trị của hóa đơn. Vì vậy khi thay đổi tên thì công ty có thể xử lý hóa đơn theo hai cách:

Cách 1: Tiếp tục sử dụng hóa đơn cũ chưa sử dụng hết:

Bước 1: Lập Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn theo mẫu TB04/AC.

Bước 2: Sau khi làm thủ tục với thuế xong, doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp hóa đơn điện tử để được hỗ trợ, cập nhật tên và địa chỉ mới trên GPSD của phần mềm.

Bước 3: Sau 02 ngày, doanh nghiệp kiểm tra xem thông báo đã được cơ quan thuế chấp nhận hay chưa tại đường dẫn: http://www.tracuuhoadon.gdt.gov.vn/. Nếu chưa được chấp nhận thì có thể liên hệ trực tiếp vơi cơ quan thuế để được hướng dẫn thủ tục.

Bước 4: Sau khi hoàn thành thủ tục với thuế, thì mới vào thông báo phát hành hóa đơn trên phần mềm, chỉnh trạng thái “Đã có hiệu lực” để phát hành được hóa đơn trên phần mềm.

Cách 2: Nếu không sử dụng hóa đơn cũ thì hủy hóa đơn cũ còn lại và phát hành hóa đơn mới.

Bước 1: Hủy các số hóa đơn mẫu cũ.

Bước 2 : Liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp hóa đơn điện tử để hỗ trợ. Cập nhật tên và địa chỉ mới trên giấy phép sử dụng (GPSD) của phần mềm. Sau khi có GPSD, thực hiện đăng ký GPSD mới vào phần mềm.

Bước 3: Lập thông báo phát hành mẫu mới.

Bước 4: Sau 2 ngày lên trang http://www.tracuuhoadon.gdt.gov.vn/ để tra cứu. xem thông báo đã được chấp nhận chưa? Nếu chưa thì liên hệ thuế để làm thủ tục.

Bước 5: Sau khi hoàn thành thủ tục với thuế, vào Thông báo phát hành hóa đơn trên phần mềm điều chỉnh trạng thái “Đã có hiệu lực” để phát hành được hóa đơn trên phần mềm.

Làm bảng hiệu với tên công ty mới và gắn tại trụ sở công ty

Sau khi thay đổi tên công ty, công ty phải treo biển mới tại trụ sở. Nếu không thực hiện, công ty sẽ bị phạt vi phạm hành chính và buộc phải đóng cửa công ty nếu có vi phạm nghiêm trọng khác.

Thông báo việc thay đổi tên đến cơ quan liên quan

 • Thông báo thay đổi cho bảo hiểm xã hội.

Công ty chuẩn bị tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (theo mẫu TK3-TS) kèm theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với tên mới. Nộp trực tiếp đến cơ quan bảo hiểm xã hội đã tham gia, qua đường bưu chính hoặc qua dịch vụ I-VAN.

 • Thông báo thay đổi cho ngân hàng: Sau khi thay đổi tên công ty, người đại diện cần thông báo đến ngân hàng mở tài khoản của doanh nghiệp, để ngân hàng thực hiện các thủ tục cập nhật và thay đổi thông tin đăng ký của công ty.
 • Thông báo thay đổi cho đối tác, khách hàng.

Việc thông báo thay đổi tên công ty cho đối tác là điều hết sức cần thiết. Điều này, giúp cho khách hàng nắm bắt được thông tin của công ty. Từ đó, thuận lợi trong việc giao dịch, thực hiện hợp đồng.

>> Xem thêm: Thủ tục thay đổi tên công ty và thủ tục với bảo hiểm xã hội

Những câu hỏi thường gặp khi thay đổi tên công ty

Cách tra cứu tên công ty để biết tên mới dự kiến có bị trùng tên không?

Để tra cứu tên doanh nghiệp, có thể truy cập vào Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Nhập tên dự kiến của công ty vào ô tìm kiếm, nếu không hiện thông tin nào thì không bị trùng.

Có cần thông báo việc thay đổi tên công ty tới cơ quan theo mẫu 08-MST?

Theo Nghị định 78/2015 NĐ – CP, sau khi thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, phòng đăng ký kinh doanh sẽ gửi thông tin cần thiết cho doanh nghiệp. Đồng thời, sẽ gửi cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan quản lý lao động và cơ quan bảo hiểm xã hội. Các cơ quan sử dụng thông tin về đăng ký doanh nghiệp do Phòng Đăng ký kinh doanh cung cấp, không được yêu cầu doanh nghiệp cung cấp thêm các thông tin khác.

Khi được cấp giấy chứng nhận kinh doanh mới, thì công ty đã hoàn thành thủ tục thay đổi. Công ty không cần báo lại với có quan thuế.

Sau khi thay đổi tên công ty có cần ký lại hợp đồng?

Theo quy định, việc thay đổi tên công ty không làm thay đổi quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp. Vì vậy, sau khi thay đổi tên công ty thì không làm thay đổi hiệu lực của hợp đồng. Nên mọi quyền và nghĩa vụ vẫn được thực hiện.

Dịch vụ đổi tên công ty của PhamDoLaw

 • Phí dịch vụ: TRỌN GÓI 1.500.000đ (bao gồm phí nhà nước, phí công bố, con dấu) và TẶNG BẢNG HIỆU công ty với tên mới.
 • Dịch vụ làm bao lâu: Trong vòng 2 tiếng kể từ khi ký hợp đồng và cung cấp đủ thông tin, chúng tôi sẽ cung cấp bộ hồ sơ và trình ký tận nơi cho khách hàng. Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, khách hàng sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Thanh toán như thế nào: Thanh toán trước 50% trước khi Luật Phạm Đỗ bắt đầu công việc. Sau khi có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sẽ thanh toán phần còn lại.
 • Luật Phạm Đỗ sẽ thực hiện những gì:
  • Tra cứu tên công ty mới trên hệ thống riêng để biết chính xác có bị trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên đã đăng ký hay không.
  • Soạn thảo hồ sơ.
  • Trình ký và nhận hồ sơ tận nơi, khách hàng không phải đi lại.
  • Nộp hồ sơ và nhận kết quả.
  • Khắc con dấu.
  • Bàn giao toàn bộ hồ sơ, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và con dấu.
  • Hỗ trợ khách hàng chỉnh sửa điều lệ công ty.

>> Xem thêm: Thủ tục thay đổi tên công ty cổ phần

>> Xem thêm: Thủ tục thay đổi tên công ty TNHH

Luật Phạm Đỗ luôn tự hào là công ty cung cấp dịch vụ tư vấn giải pháp pháp lý cho doanh nghiệp. Với kinh nghiệm đó, chúng tôi tự tin cung cấp dịch vụ thay đổi tên công ty.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
0901 752 679