Pham Do LawPham Do LawPham Do Law
(Tư vấn miễn phí 24/7)
info. phamdo@gmail.com
P. 11, quận Bình Thạnh
Pham Do LawPham Do LawPham Do Law

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh đồng thời giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Giấy phép kinh doanh bán lẻ hàng hóa là giấy tờ quan trọng để đảm bảo cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động bán lẻ hàng hóa. Khi tổ chức kinh tế có vố đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào Việt Nam thực hiện bán lẻ hàng hóa thì cần phải xin Giấy phép kinh doanh và sau đó là Giấp phép lập cơ sở bán lẻ hàng hóa. Tuy nhiên, để tiết kiệm thời gian, trong trường hợp địa điểm lập cơ sở bán lẻ thứ nhất cùng tỉnh/ thành phố với trụ trở chính thì doanh nghiệp có thể xin cấp Giấy phép kinh doanh đồng thời với Giấy phép lập cơ sở bán lẻ. Vậy hồ sơ và thủ tục như thế nào? Pham Do Law xin đưa ra ý kiến của mình về vấn đề trên.

Cơ sở pháp lý

Luật Thương mại 2005;

Nghị định 09/2018/NĐ-CP;

Thông tư 34/2013/TT-BTC.

Vì sao nên cấp giấy phép kinh doanh đồng thời giấy phép lập cơ sở bán lẻ 

Thứ nhất, trong kinh doanh, có thể nói thời gian đối với doanh nghiệp là vô cùng quan trọng; tiết kiệm được thời gian và có thể nhanh chóng thực hiện kinh doanh; là một lợi thế của doanh nghiệp so với các doanh nghiệp khác. Vì vậy, việc xin giấy phép kinh doanh đồng thời là giấy phép lập cơ sở bán lẻ; sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian hơn so với việc xin cấp riêng hai loại giấy phép.

Thứ hai, giá trị pháp lý của Giấy phép kinh doanh đồng thời là giấy phép lập cơ sở bán lẻ hàng hóa có giá trị như nhau với hai loại giấy phép là Giấy phép kinh doanh và Giấy phép lập cơ sở bán lẻ hàng hóa.

Điều kiện để được cấp giấy phép kinh doanh đồng thời giấy phép lập cơ sở bán lẻ 

Căn cứ theo khoản 4 Điều 5 Nghị định 09/2018/NĐ-CP; điều kiện để được cấp là doanh nghiệp có địa điểm lập cơ sở bán lẻ thứ nhất phải cùng tỉnh/thành phố với trụ sở chính của doanh nghiệp.

giay-phep-kinh-doanh-dong-thoi-giay-phep-lap-co-so-ban-le

Hồ sơ xin cấp  

1/ Đơn đề nghị xin cấp Giấy phép kinh doanh;

2/ Bản giải trình về các điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh; kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp; kế hoạch tài chính của doanh nghiệp; tình hình hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp; tình hình tài chính của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài;

3/ Đơn đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ;

4/ Bản giải trình có nội dung về địa điểm lập cơ sở bán lẻ và kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp, kế hoạch tài chính của cơ sở bán lẻ;

5/ Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn.

6/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao); Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp của doanh nghiệp (nếu có);

7/ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án lập cơ sở bán lẻ hàng hóa (nếu có).

Thủ tục xin cấp

Thẩm quyền

Sở Công thương tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương nơi đặt cơ sở.

Trình tự thủ tục

Tổ chức kinh tế nộp 02 bộ hồ sơ tại Sở Công thương tỉnh nơi đặt cơ sở.

Trường hợp hồ sơ nộp đầy đủ, hợp lệ, Sở Công Thương; gửi hồ sơ kèm văn bản lấy ý kiến của Bộ Công Thương. Trong 07 ngày làm việc, Bộ có văn bản đồng ý; Sở Công Thương cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, Sở Công Thương thông báo cho doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung lại hồ sơ. Thời hạn sửa đổi, bổ sung hồ sơ không được tính vào thời gian cấp giấy phép kinh doanh. Trường hợp bị từ chối cấp Giấy phép kinh doanh, Sở Công Thương sẽ trả lời bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do từ chối.

Cách thức nộp hồ sơ

Hồ sơ có thể nộp trực tiếp; hoặc qua đường bưu chính; hoặc qua mạng điện tử đến cơ quan cấp giấy phép.

Thời hạn giải quyết

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ

Phí và lệ phí 

Không tốn phí và lệ phí

Câu hỏi thường gặp

1/ Trường hợp một trong hai giấy phép trên bị từ chối thì giấy phép còn lại có được cấp hay không?

Trường hợp bị từ chối cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ nhưng nếu hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh đầy đủ và hợp lệ thì doanh nghiệp vẫn được cấp Giấy phép kinh doanh.

Trường hợp bị từ chối cấp giấy phép kinh doanh thì giấy phép lập cơ sở bán lẻ cũng không được cấp. Vì theo Điều 27 Nghị định 09/2018/NĐ-CP hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh đồng thời là giấy phép lập cơ sở bán lẻ gồm có hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh nên nếu hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh không hợp lệ thì hồ sơ xin cấp phép lập cơ sở bán lẻ cũng không hợp lệ. Do đó, trường hợp bị từ chối cấp giấy phép kinh doanh sẽ không được cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ.

2/ Trường hợp một trong hai giấy phép trên bị thu hồi thì giấy phép còn lại có bị thu hồi hay không?

Căn cứ theo khoản 1 và khoản 2 Điều 43 Nghị định 09/2018/NĐ-CP; khi giấy phép kinh doanh bị thu hồi thì giấy phép lập cơ sở bán lẻ cũng sẽ bị thu hồi.

Trường hợp giấy phép lập cơ sở bán lẻ bị thu hồi; nhưng giấy phép kinh doanh không rơi vào các trường hợp bị thu hồi; thì giấy phép kinh doanh sẽ không bị thu hồi.

Xem thêm: Thủ tục xin gia hạn giấy phép lập cơ sở bán lẻ.

Dịch vụ của xin gia hạn giấy phép lập cơ sở bán lẻ của Pham Do Law 

Khách hàng cần cung cấp 

1/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

2/ Bản giải trình: tình hình kinh doanh; kế hoạch kinh doanh; tình hình tài chính của nhà đầu tư tại thời điểm đề nghị cấp.

Phạm vi công việc

1/ Tạo hồ sơ theo đúng quy định và trình khách hàng ký trong thời gian nhanh nhất.

2/ Sau khi hồ sơ đã được hoàn thiện và được ký kết; chúng tôi sẽ gửi đến cơ quan nhà nước phù hợp.

3/ Trực tiếp theo dõi dữ liệu từ chuyên viên tiếp nhận, hoàn thành các yêu cầu của chuyên viên.

4/ Kiểm tra thông tin của đối tác và nhận kết quả.

5/ Gửi kết quả cho đối tác.

Trên đây là toàn bộ ý kiến tư vấn của Pham Do Law về Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh đồng thời giấy phép lập cơ sở bán lẻ. Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực vào thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác.

 

0901 752 679