Pham Do LawPham Do LawPham Do Law
0

Thủ tục cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc, nhanh chóng

Để đưa các tác phẩm điêu khắc đến công chúng, cơ quan tổ chức phải xin cấp giấy phép tổ chức. Thủ tục cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc không có sự tham gia của tổ chức, cá nhân nước ngoài được tiến hành như thế nào? Bài viết dưới đây Pham Do Law sẽ hướng dẫn chi tiết đến quý Khách hàng về thủ tục này. 

Cơ sở pháp lý

Nghị định 113/2013/NĐ-CP về hoạt động mỹ thuật.

Điều kiện để xin Giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc

Để tổ chức trại sáng tác điêu khắc không có sự tham gia của tổ chức cá nhân nước ngoài, cơ quan, tổ chức phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Có chức năng hoạt động văn hóa nghệ thuật;

2. Có đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

3. Có thể lệ tổ chức trại sáng tác điêu khắc.

Điều này quy định tại Điều 33 Nghị định 133/2013/NĐ-CP.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép

Cơ quan, tổ chức chuẩn bị một bộ hồ sơ gồm có:

1. Đơn đề nghị xin cấp giấy phép. Cơ quan, tổ chức điền theo mẫu đơn số 9.

Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc 

Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc 

2. Bản đề án được phê duyệt.

Đề án phải đáp ứng được các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 34 NĐ 133/2013/NĐ-CP:

1. Nội dung đề án bao gồm:

– Tên đề án, đơn vị tổ chức;

– Mục đích, ý nghĩa của đề án;

– Thời gian, địa điểm tổ chức trại;

– Địa điểm kèm theo bản vẽ thiết kế mặt bằng trưng bày tác phẩm;

– Kinh phí tổ chức;

– Quy mô tổ chức trại: số lượng tác giả, tác phẩm;

– Chất liệu, giải pháp thi công, nhân công thực hiện tác phẩm;

– Cơ chế quản lý, phương án bảo vệ, bảo quản, tu bổ và khai thác sử dụng tác phẩm;

– Trách nhiệm và quyền lợi của tác giả.

Bộ hồ sơ đề án được quy định tại khoản 2 Điều 34 NĐ 113/2013/NĐ-CP:

2. Hồ sơ đề án bao gồm:

a) Tờ trình;

b) Dự thảo đề án và thể lệ tổ chức trại sáng tác.

3. Thể lệ

Thể lệ tổ chức điêu khắc đáp ứng các nội dung tại Điều 35 NĐ 113/2013/NĐ-CP:

Thể lệ tổ chức trại sáng tác điêu khắc do chủ đầu tư ban hành bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

1. Đơn vị tổ chức;

2. Mục đích, ý nghĩa;

3. Hình thức tổ chức trại sáng tác điêu khắc, địa điểmquy mô, số lượng trại viên, nội dung, chất liệu, kích thước phác thảo, tác phẩm; kế hoạch, thời gian thực hiện;

4. Hội đồng nghệ thuật;

5. Tiêu chí tác giả và phương thức tổ chức sáng tác tuyển chọn mẫu phác thảo;

6. Quyền lợi, trách nhiệm tác giả;

7. Quyền tác giả đối với tác phẩm sáng tác tại trại.

Quy trình cấp giấy phép

Thẩm quyền giải quyết

Giấy phép tổ chức điêu khắc không có yếu tố nước ngoài sẽ do:

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép.

Trình tự thực hiện xin giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc

Bước 1: Cơ quan, tổ chức nộp bộ hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền.

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền xem xét hồ sơ:

– Hồ sơ hợp lệ: cấp giấy phép;

– Hồ sơ không hợp lệ: trả lời bằng văn bản lý do từ chối.

Bước 3: Trả giấy phép cho cơ quan, tổ chức.

Cách thức nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan nhà nước.

Phí và lệ phí

Phí, lệ phí: không

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận bộ hồ sơ hợp lệ. Cơ quan nhà nước sẽ xem xét và cấp giấy phép cho cơ quan tổ chức.

Câu hỏi pháp lý thường gặp

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc không có sự tham gia của tổ chức, cá nhân nước ngoài lấy ở đâu?

Mẫu đơn này, cơ quan tổ chức có thể tham khảo tại NĐ 113/2013/NĐ-CP.

Hoặc, lên google tìm kiếm tên “mẫu đơn cấp giấy phép trại sáng tác điêu khắc”. Hoặc “mẫu số 09 về sáng tác điêu khắc” sẽ ra kết quả cho Khách hàng tham khảo.

Giấy phép này được phép sử dụng bao nhiêu lần hay bao lâu? Hay chỉ được sử dụng một lần duy nhất cho mỗi lần tổ chức?

Giấy phép xác nhận tổ chức điêu khắc có thời hạn trong vòng 12 tháng, kể từ ngày ký.

Điểm b khoản 3 Điều 36 NĐ 133/2013/NĐ-CP quy định:

b) Giấy phép (mẫu số 10) có hiệu lực trong thời gian 12 tháng kể từ ngày ký; quá thời hạn trên mà không tổ chức trại sáng tác, chủ đầu tư có nhu cầu tổ chức trại sáng tác phải làm lại thủ tục xin cấp giấy phép;

Giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc được cấp theo mẫu như sau:

thu-tuc-cap-giay-phep-to-chuc-trai-sang-tac-dieu-khac-khong-co-su-tham-gia-cua-to-chuc-ca-nhan-nuoc-ngoai

Như vậy, cơ quan, tổ chức tổ chức hoạt động điêu khắc theo thời hạn được cấp phép.

Dịch vụ tư vấn pháp lý của Pham Do Law

Khách hàng cần cung cấp

 1. Các thông tin, giấy phép của cơ quan, tổ chức;
 2. Thông tin của đề án điêu khắc mà cơ quan, tổ chức cần xin cấp phép;
 3. Thời gian, địa điểm, kinh phí, quy mô tổ chức;
 4. Các tài liệu chứng minh quyền sở hữu tác phẩm;
 5. Mục đích, mục tiêu, ý nghĩa của chương trình tổ chức;
 6. Số lượng trại viên;
 7. Các tài liệu khác trong quá trình xin cấp giấy phép.

Phạm vi công việc

 1. Tư vấn pháp luật về hoạt động mỹ thuật tại Việt Nam;
 2. Tư vấn thủ tục xin cấp giấy phép trại sáng tác điêu khắc không có yếu tố nước ngoài;
 3. Soạn thảo hồ sơ xin cấp giấy phép;
 4. Làm việc trực tiếp với cơ quan nhà nước trong suốt quá trình xin giấy phép;
 5. Bàn giao kết quả giấy phép cho Khách hàn nhanh chóng, chính xác.

Trên đây là toàn bộ ý kiến tư vấn của Pham Do Law về Thủ tục cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc không có sự tham gia của tổ chức, cá nhân nước ngoài. Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực vào thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

0972599340