Pham Do LawPham Do LawPham Do Law

Thủ tục tự công bố sản phẩm nhập khẩu – Hồ sơ và Quy trình

Thủ tục công bố sản phẩm nhập khẩu được thực hiện ra sao, đối với những sản phẩm nào? Đây là câu hỏi không chỉ nhà nhập khẩu mà cả người tiêu dùng cũng dành nhiều sự quan tâm. Pham Do Law xin đưa ra ý kiến của mình đối với vấn đề này.

Cơ sở pháp lý

 • Luật An toàn vệ sinh thực phẩm
 • Nghị định 15/2018/NĐ-CP
 • Thông tư 279/2016/TT-BTC

Các sản phẩm nhập khẩu phải thực hiện tự công bố

Các sản phẩm sau khi nhập khẩu vào Việt Nam phải tiến hành tự công bố sản phẩm:

 • Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn;
 • Phụ gia thực phẩm;
 • Chất hỗ trợ chế biến thực phẩm;
 • Dụng cụ chứa đựng thực phẩm;
 • Vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

Ngoại lệ: Sản phẩm, nguyên liệu sản xuất, nhập khẩu chỉ dùng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu; phục vụ cho việc sản xuất nội bộ của tổ chức, cá nhân không tiêu thụ trong nước.

Hồ sơ công bố sản phẩm nhập khẩu

Thành phần hồ sơ:

– Bản tự công bố sản phẩm:  

Bản công bố sản phẩm nhập khẩu
Bản tự công bố sản phẩm

– Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025.

Thủ tục công bố sản phẩm nhập khẩu

Tổ chức, cá nhân có thể công bố sản phẩm nhập khẩu bằng 02 cách:

 • Tự công bố trên phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử hoặc tại trụ sở của mình;
 • Tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm nhập khẩu nộp 01 bộ hồ sơ tự công bố sản phẩm đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định. Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận bản tự công bố để lưu trữ hồ sơ và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận.

Những lưu ý khi tiến hành công bố chất lượng sản phẩm nhập khẩu

Lưu ý ngôn ngữ trong hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm

Theo khoản 3 Điều 5 Nghị định 15/2018/NĐ-CP:

– Ngôn ngữ trong hồ sơ: tiếng Việt;

– Nếu là tài liệu tiếng nước ngoài: dịch qua tiếng Việt và công chứng.

Ngoài ra, tài liệu phải còn hiệu lực tại thời điểm tự công bố.

Lưu ý về tổ chức, cá nhân có từ hai cơ sở sở sản xuất trở lên

Khoản 2 Điều 5 Nghị định 15/2018/NĐ-CP: 

Nếu tổ chức, cá nhân có từ 02 (hai) cơ sở sản xuất trở lên cùng sản xuất một sản phẩm thì tổ chức, cá nhân chỉ nộp hồ sơ tại một cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương có cơ sở sản xuất do tổ chức, cá nhân lựa chọn. Khi đã lựa chọn cơ quan quản lý nhà nước để nộp hồ sơ thì các lần tự công bố tiếp theo phải nộp hồ sơ tại cơ quan đã chọn trước đó.

Tự công bố lại chất lượng sản phẩm

Khoản 4 Điều 5 Nghị định 15/2018/NĐ-CP:

Nếu sản phẩm có sự thay đổi về tên sản phẩm, xuất xứ, thành phần cấu tạo thì tổ chức, cá nhân phải tự công bố lại sản phẩm. Các trường hợp có sự thay đổi khác, tổ chức, cá nhân thông báo bằng văn bản về nội dung thay đổi đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và được sản xuất, kinh doanh sản phẩm ngay sau khi gửi thông báo.

Tra cứu công bố sản phẩm nhập khẩu ở đâu

Công bố sản phẩm nhập khẩu có thể tra cứu tại trang thông tin điện tử của tổ chức cá nhân. Cũng có thể tra cứu tại trụ sở của tổ chức nếu được niêm yết tại trụ sở.

Trường hợp nộp hồ sơ cho cơ quan tiếp nhận thì tra cứu trên trang thông tin điện tử của cơ quan đó.

Dịch vụ của Pham Do Law

Khách hàng cần cung cấp

– Bản tự công bố sản phẩm

– Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025

Phạm vi công việc

 1. Tư vấn tất cả các vấn đề liên quan đến việc xin cấp Giấy phép;
 2. Nhận tài liệu từ quý khách hàng;
 3. Soạn thảo hồ sơ đầy đủ, đúng quy định, nhanh chóng;
 4. Trực tiếp nộp hồ sơ và làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 5. Tư vấn, chuẩn bị các điều kiện để được cấp Giấy phép;
 6. Tham gia trong quá trình thẩm định hồ sơ, thẩm định thực tế tại cơ sở;
 7. Kiểm tra thông tin của quý khách và nhận kết quả;
 8. Nhận kết quả và gửi giấy phép theo đúng thỏa thuận.

Trên đây là toàn bộ ý kiến tư vấn của Pham Do Law về Thủ tục công bố sản phẩm nhập khẩu cần đáp ứng những gì? Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực vào thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác.

0901 752 679