Pham Do LawPham Do LawPham Do Law
0

Thủ tục đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

Kinh doanh xuất bản phẩm như sách, tranh, ảnh, lịch, bản đồ … là ngành kinh doanh có điều kiện, cụ thể là phải đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm với sở Thông tin và Truyền thông. Vậy thủ tục này thực hiện ra sao, điều kiện như thế nào. PHAMDOLAW sẽ tư vấn cụ thể cho khách hàng như sau:

Cơ sở pháp lý

 • Luật Xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012;
 • Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản;
 • Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP.

Xuất bản phẩm là gì?

Xuất bản phẩm là tác phẩm, tài liệu về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ, văn học, nghệ thuật được xuất bản thông qua nhà xuất bản hoặc cơ quan, tổ chức được cấp giấy phép xuất bản bằng các ngôn ngữ khác nhau, bằng hình ảnh, âm thanh và được thể hiện dưới các hình thức: (a) Sách in; (b) Sách chữ nổi; (c) Tranh, ảnh, bản đồ, áp-phích, tờ rời, tờ gấp; (d) Các loại lịch; (e) Bản ghi âm, ghi hình có nội dung thay sách hoặc minh họa cho sách (Theo Khoản 4, Điều 4 Luật Xuất bản).

Xuất bản phẩm điện tử là gì?

Xuất bản phẩm điện tử là các xuất bản phẩm trên được định dạng số và đọc, nghe, nhìn bằng phương tiện điện tử (Khoản 9, Điều 4 Luật Xuất bản).

Kinh doanh xuất bản phẩm là gì?

Kinh doanh xuất bản phẩm hay còn gọi là phát hành xuất bản phẩm và được định nghĩa tại Khoản 3, Điều 4 Luật Xuất bản: là việc thông qua một hoặc nhiều hình thức mua, bán, phân phát, tặng, cho, cho thuê, cho mượn, xuất khẩu, nhập khẩu, hội chợ, triển lãm để đưa xuất bản phẩm đến người sử dụng.

Cơ sở phát hành xuất bản phẩm là gì?

Cơ sở phát hành xuất bản phẩm (“CSPHXBP”) bao gồm doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, hộ kinh doanh xuất bản phẩm (Khoản 1, Điều 36 Luật Xuất bản).

CSKDXBP là doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập phải đăng ký hoạt động với cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản.

Điều kiện kinh doanh xuất bản phẩm

Đối với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập:

 • Về nhân sự: Người đứng đầu CSPHXBP phải thường trú tại Việt Nam; có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về phát hành xuất bản phẩm;
 • Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập;
 • Có địa điểm kinh doanh xuất bản phẩm.

Đối với hộ kinh doanh:

 • Chủ hộ phải thường trú tại Việt Nam;
 • Có giấy chứng nhận đăng ký thành lập hộ kinh doanh;
 • Có địa điểm kinh doanh xuất bản phẩm.

Điều kiện phát hành xuất bản phẩm điện tử

Ngoài quy định các điều kiện phát hành xuất bản phẩm trên thì CSPHXBP điện tử phải có thêm các điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 45 Luật Xuất bản và Điều 17, Điều 18 Nghi định 195/2013/NĐ-CP, cụ thể như sau:

– Điều kiện về thiết bị, công nghệ:

 • Có máy chủ đặt tại Việt Nam, máy tính và các thiết bị khác để phục vụ mục đích phát hành xuất bản phẩm điện tử trên mạng Internet;
 • Có thiết bị, phần mềm phục vụ việc thiết kế, dàn trang, ghi dữ liệu trên các phương tiện điện tử;
 • Có thiết bị truyền phát xuất bản phẩm điện tử được số hóa sau khi được biên tập, định dạng và được lưu trữ trên các phương tiện điện tử;
 • Có đường truyền kết nối Internet được đăng ký hợp pháp để phát hành xuất bản phẩm điện tử trên mạng Internet;
 • Có giải pháp kỹ thuật để kiểm soát việc phát hành xuất bản phẩm điện tử, bao gồm việc phát hành, loại bỏ hoặc khôi phục để phát hành;
 • Có thiết bị, giải pháp kỹ thuật để thống kê, quản lý số lượng xuất bản phẩm điện tử đã được xuất bản, phát hành;
 • Có hệ thống lưu trữ đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật để lưu trữ các xuất bản phẩm điện tử đã xuất bản, phát hành; xuất bản phẩm điện tử được lưu trữ phải bảo đảm yêu cầu về tính xác thực, toàn vẹn, an toàn thông tin, có khả năng truy cập ngay từ khi được tạo lập;
 • Có chứng thư số hợp pháp theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử và phải tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn đối với xuất bản phẩm điện tử.

– Điều kiện về nhân viên kỹ thuật

 • Được đào tạo về công nghệ thông tin và có thâm niên công tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin ít nhất 01 năm; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
 • Đủ trình độ vận hành, quản lý các thiết bị, giải pháp kỹ thuật để phát hành xuất bản phẩm điện tử.

– Có biện pháp kỹ thuật phù hợp với quy định của cơ quan quản lý nhà nước để ngăn chặn sao chép, can thiệp bất hợp pháp vào nội dung xuất bản phẩm:

 • Có thiết bị, giải pháp kỹ thuật phòng, chống vi-rút máy tính;
 • Có thiết bị, giải pháp kỹ thuật chống xâm nhập trái phép qua hệ thống mạng Internet;
 • Có quy trình nghiệp vụ xử lý sự cố về an toàn, an ninh thông tin;
 • Có quy trình nghiệp vụ để xác định việc can thiệp làm thay đổi nội dung xuất bản phẩm điện tử;
 • Có giải pháp kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về kiểm soát bản quyền số đối với nhà cung cấp nội dung, các kênh phân phối nội dung.

– Có tên miền Internet Việt Nam (là tên miền “.vn”) để thực hiện phát hành xuất bản phẩm điện tử trên Internet;

– Có đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử với cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản (Điều 18 Nghi định 195/2013/NĐ-CP)

Thủ tục đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

Hồ sơ đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm gồm:

 • Đơn đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm (Mẫu số 36 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT- BTTTT);
 • Giấy tờ sở hữu trụ sở hoặc hợp đồng thuê, mượn trụ sở để làm địa điểm kinh doanh (bản sao có chứng thực);
 • Sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ chứng minh được phép thường trú tại Việt Nam của người đứng đầu cơ CSPHXBP do cơ quan có thẩm quyền của Việt nam cấp (bản sao có chứng thực);
 • Văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về phát hành xuất bản phẩm của người đứng đầu CSPHXBP (bản sao có chứng thực).

Lưu ý: Hướng dẫn trên không áp dụng đối với đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử.

Cơ quan có thẩm quyền

 • CSPHXBP có trụ sở chính và chi nhánh tại hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên đăng ký hoạt động với Bộ Thông tin và Truyền thông, mà cụ thể là Cục Xuất bản, In và Phát hành;
 • CSPHXBP có trụ sở chính và chi nhánh tại cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đăng ký hoạt động với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, mà cục thể là Sở Thông tin và truyền thông.

Quy trình và thời gian xin giấy xác nhận

Trước khi hoạt động 15 ngày, CSPHXBP là doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập phải đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm. Hồ sơ có thể nộp bằng các cách thức sau:

 • Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa của cơ quan có thẩm quyền;
 • Nộp qua hệ thống bưu chính;
 • Nộp qua mạng internet (CSPHXBP phải có chứng thư số và thực hiện theo hướng dẫn trên Cổng thông tin điện tử của Sở TTTT về cung cấp dịch vụ công trực tuyến: https://dichvucong.ict-hcm.gov.vn/web/neoops/trang-chu).

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan cấp có thẩm quyền sẽ cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm; trường hợp không xác nhận sẽ có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Các quy định pháp luật cần tuân thủ sau khi đăng ký 

Nộp xuất bản phẩm lưu chiểu và nộp cho Thư viện Quốc gia Việt Nam

Tất cả xuất bản phẩm phải nộp lưu chiểu cho cơ quan câp phép về hoạt động xuất bản chậm nhất là 10 ngày trước khi phát hành (Khoản 1, Điều 28 Luật Xuất bản). Do đó, CSPHXBP phải lưu ý kiểm tra xem sản phẩm mà mình phát hành đã được nộp lưu chiểu chưa để tránh bị phạt theo quy định của pháp luật.

Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày xuất bản phẩm được phát hành, nhà xuất bản, CSPHXBP phải nộp ba bản cho Thư viện Quốc gia; trường hợp số lượng in dưới ba trăm bản thì nộp hai bản (Khoản 2 Điều 28 Luật Xuất bản).

Các hành vi bị cấm liên quan đến phát hành xuất bản phẩm

 • Phát hành xuất bản phẩm không có nguồn gốc hợp pháp hoặc chưa nộp lưu chiểu;
 • Phát hành xuất bản phẩm đã bị đình chỉ phát hành, thu hồi, tịch thu, cấm lưu hành, tiêu hủy hoặc nhập khẩu trái phép;
 • phát hành xuất bản phẩm có nội dung tuyên truyền, chống phá nhà nước theo quy định tại Khoản 1, Điều 10 Luật Xuất bản;

Chế độ báo cáo định kỳ

Theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 195/2013/NĐ-CP và Khoản 1, Điều 2 Thông tư 01/2020/TT-BTTTT thì CSPHXBP phải nộp báo cáo cho cơ quan cấp phép định kỳ 6 tháng 1 lần. Thời hạn nộp báo cáo như sau: báo cáo 06 tháng đầu năm chậm nhất vào ngày 10 tháng 7 của năm báo cáo và báo cáo năm gửi chậm nhất vào ngày 10 tháng 01 của năm liền sau năm báo cáo.

Những câu hỏi thường gặp liên quan

Người đứng đầu CSPHXBP là ai?

Hiện tại các quy định pháp luật về phát hành xuất bản phẩm không quy định cụ thể người đứng đầu CSPHXBP là ai? giữ chức vụ gì trong công ty? Nhưng theo kinh nghiệm thực tế của PHAMDOLAW thì người đứng đầu là người đại diện theo pháp luật của công ty có tên trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư, quyết định thành lập hoặc các giấy tờ cho phép kinh doanh CSPHXBP phù hợp theo quy định của pháp luật.

Trên đây là toàn bộ ý kiến tư vấn của PHAMDOLAW về thủ tục đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm. Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực vào thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác.

>> Xem thêm: Thủ tục Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

0972599340