Pham Do LawPham Do LawPham Do Law
(Tư vấn miễn phí 24/7)
info. phamdo@gmail.com
P. 11, quận Bình Thạnh
Pham Do LawPham Do LawPham Do Law

Thủ tục giải thể công ty TNHH một thành viên

Với sự cạnh tranh không ngừng, việc giải thể doanh nghiệp là điều rủi ro có thể xảy ra. PhamDoLaw hướng dẫn thủ tục giải thể công ty TNHH một thành viên như sau:

Trình tự, thủ tục giải thể công ty TNHH 1 thành viên

Thông báo công khai quyết định giải thể công ty TNHH một thành viên

Sau khi quyết định giải thể được thông qua, công ty phải thông báo cho những người có quyền và lợi ích liên quan đến hoạt động giải thể doanh nghiệp biết về quyết định giải thể trong thời hạn 07 ngày làm việc.

Hồ sơ thông báo công khai quyết định giải thể công ty TNHH một thành viên:

 • Thông báo về việc giải thể (theo mẫu Phụ lục II-24 kèm theo Thông tư 02/2019/BKHĐT);
 • Quyết định giải thể của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
 • Phương án giải quyết nợ (nếu có).

Thời hạn nộp hồ sơ: 07 ngày kể từ ngày thông qua quyết định giải thể.

Hình thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp, qua đường bưu chính hoặc nộp trực tuyến.

Cơ quan tiếp nhận và giải quyết: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư.

Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ được tiếp nhận.

Thanh toán hết tất cả các khoản nợ và nghĩa vụ thuế

Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự sau đây:

 • Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;
 • Nợ thuế;
 • Các khoản nợ khác.
 • Phần còn lại thuộc chủ sở hữu công ty.

Thực hiện thủ tục chốt sổ bảo hiểm cho người lao động với cơ quan bảo hiểm xã hội

Thụ tục, trình tự chốt sổ BHXH trong trường hợp người sử dụng lao động chốt sổ bảo hiểm cho người lao động gồm 2 bước:

Bước 1:  Công ty báo giảm lao động đến cơ quan bảo hiểm xã hội quản lý

Hồ sơ bao gồm:

 • Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS);
 • Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS) (nếu có);
 • Đơn đề nghị xin báo giảm lao động do doanh nghiệp giải thể.
 • Bản sao quyết định chấm dứt hợp đồng lao động; hợp đồng làm việc; thuyên chuyển; nghỉ việc hưởng chế độ hoặc hợp đồng lao động; hợp đồng làm việc vừa hết hạn.

Bước 2: Làm thủ tục chốt sổ bảo hiểm cho người lao động.

Hồ sơ làm thủ tục chốt sổ bảo hiểm gồm:

 • Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS);
 • Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (Mẫu D02-TS);
 • Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS);

Sổ BHXH hoặc sổ BHXH và các trang tờ rời (bản chính).

Công ty TNHH một thành viên có thể nộp đồng thời hồ sơ của hai bước trên.

Cơ quan tiếp nhận và xử lý: Cơ quan bảo hiểm nơi công ty đặt trụ sở chính

Hình thức nộp hồ sơ: Công ty hoàn tất hồ sơ và gửi trực tiesp tới cơ quan BHXH, qua phần mềm BHXH hoặc qua đường bưu điện để được giải quyếtThời hạn giải quyết:

Thời hạn giải quyết: 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế với cơ quan liên quan

Xác nhận nghĩa vụ nộp thuế tại cơ quan hải quan nếu doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu.

Hồ sơ bao gồm: Công văn đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế (theo mẫu số 05, phụ lục IIa Thông tư 39/2018/TT-BTC)

Thời hạn nộp hồ sơ: Sau khi doanh nghiệp đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

Cơ quan tiếp nhận và giải quyết: Tổng cục Hải quan

Thời hạn giải quyết: 05 làm việc kể từ ngày nhận được công văn đề nghị xác nhận nợ thuế.

Kết quả: Cơ quan hải quan thông báo cho người nộp thuế hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền kết quả xử lý như sau:

 • Trường hợp không xác nhận, Tổng cục Hải quan phải có văn bản thông báo cụ thể lý do không xác nhận;
 • Trường hợp cần kiểm tra, đối chiếu lại các thông tin về tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế trước khi xác nhận, cơ quan hải quan gửi thông báo cho người nộp thuế biết lý do chưa xác nhận.
 • Trường hợp doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, Tổng cục hải quan sẽ trao văn bản xác nhận cho doanh nghiệp.

Thủ tục hoàn thành nghĩa vụ thuế với cơ quan quản lý thuế

Hồ sơ bao gồm:

 • Quyết định giải thể;
 • Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan nếu doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu;
 • Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định của Toà án có hiệu lực (đối với trường hợp giải thể do bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo Quyết định của tòa án).

Hình thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp, qua đường bưu chính.

Cơ quan tiếp nhận và giải quyết: Cơ quan thuế quản lý trực tiếp

Thời hạn giải quyết và kết quả:

 • Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ cơ quan thuế phải thực hiện thông báo người nộp thuế ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Đồng thời chuyển trạng thái của người nộp thuế và các đơn vị trực thuộc của người nộp thuế về trạng thái “NNT ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế” trên hệ thống ứng dụng đăng ký thuế.
 • Trong thời gian này, Doanh nghiệp phải nộp các hồ sơ liên quan và hoàn thành nghĩa vụ thuế với cơ quan quản lý thuế trực tiếp
 • Trong thời gian 03 ngày kể từ ngày người nộp thuế hoàn thành các nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế và cơ quan hải quan thì thì cơ quan thuế sẽ tiến hành Thông báo doanh nghiệp chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Lệ phí: Không tốn phí.

Thủ tục đăng ký giải thể công ty TNHH một thành viên

Hồ sơ bao gồm:

 • Thông báo về giải thể doanh nghiệp ( theo mẫu Phụ lục II-24 kèm theo Thông tư 02/2019/BKHĐT);
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc giải thể;
 • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp;
 • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);
 • Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có);
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Cơ quan tiếp nhận và xử lý: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư nơi Công ty đặt trụ sở.

Cách thức nộp hồ sơ: Doanh nghiệp nộp trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh hoặc nộp trực tuyến.

Thời hạn và kết quả: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng giải thể nếu không nhận được ý kiến từ chối của cơ quan thuế, đồng thời ra Thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp.

Lệ phí: Không tốn phí.

>> Xem thêm: Hướng dẫn giải thể công ty

Dịch vụ thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp của PhamDoLaw

 • Tạm ngưng hoạt động doanh nghiệp.
 • Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.
 • Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp.
 • Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ.
 • Chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh.
 • Giải thể công ty TNHH một thành viên.
 • Giải thể công ty TNHH hai thành viên trở lên.
 • Giải thể công ty cổ phần.
 • Giải thể công ty hợp danh.
 • Giải thể doanh nghiệp tư nhân.

PhamDoLaw luôn tự hào là công ty cung cấp dịch vụ tư vấn giải pháp pháp lý cho doanh nghiệp. Với kinh nghiệm đó, chúng tôi tự tin cung cấp dịch vụ giải thể công ty TNHH 1 thành viên.

0901 752 679