Pham Do LawPham Do LawPham Do Law

Hướng dẫn thủ tục ngừng kinh doanh nhà thuốc

Khi hoạt động kinh doanh không còn hiệu quả; hoặc khi không còn nhu cầu tiếp tục kinh doanh thì ngừng hoạt động kinh doanh là giải pháp mà nhiều chủ cơ sở lựa chọn. Đối với loại hình hoạt động kinh doanh nhà thuốc thì quy trình và thủ tục ngừng kinh doanh nhà thuốc như thế nào? Pham Do Law xin được đưa ra ý kiến về vấn đề trên.

Cơ sở pháp lý quy định ngừng kinh doanh nhà thuốc

 • Luật Doanh nghiệp 2020
 • Luật Dược 2016
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP
 • Nghị định 78/2015/NĐ-CP
 • Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT

Thế nào là ngừng hoạt động kinh doanh nhà thuốc?

Đối với hoạt động kinh doanh nhà thuốc theo quy định pháp luật, loại hình kinh doanh nhà thuốc là hộ cá thể. Vì vậy, thủ tục ngừng hoạt động kinh doanh nhà thuốc thực hiện theo thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh hộ cá thể.

Điều 77 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định về việc chấm dứt hộ kinh doanh:

“Điều 77. Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh phải gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động và nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký, đồng thời thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện.”

Những lý do dẫn đến ngừng hoạt động kinh doanh nhà thuốc

 • Không còn nhu cầu kinh doanh
 • Hoạt động kinh doanh không còn hiệu quả
 • Khó khăn về tài chính
 • Giấy phép hết hạn nhưng không đủ điều kiện để được cấp lại

Thời gian thông báo ngừng hoạt động kinh doanh 

Đối với trường hợp tạm ngừng kinh doanh hơn 30 ngày thì hộ kinh doanh phải gửi thông báo bằng văn bản đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trước ít nhất 15 ngày.

Đối với trường hợp ngừng kinh doanh, hộ kinh doanh phải có văn bản thông báo và bản gốc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh gửi đến cơ quan đăng ký kinh donah cấp huyện nơi đã đăng ký. Tuy nhiên, pháp luật không quy định rõ về thời gian gửi thông báo, nhưng nếu ngừng kinh doanh nhưng không gửi thông báo và bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho cơ quan có thẩm quyền sẽ vi phạm pháp luật.

Chính vì vậy, hộ kinh doanh cần gửi thông báo ngừng hoạt động kinh doanh cho cơ quan có thẩm quyền vào khoảng thời gian trước khi thực hiện ngừng kinh doanh.

Hồ sơ đề nghị ngừng kinh doanh nhà thuốc

Như đã trình bày phía trên, nhà thuốc kinh doanh theo hình thức hộ kinh doanh theo quy định pháp luật. Do đó, hồ sơ đề nghị kinh doanh nhà thuốc sẽ thực hiện theo hồ sơ đề nghị ngừng kinh doanh hộ kinh doanh quy định tại Nghị định 78/2017/NĐ-CP:

 1. Thông báo về việc chấm dứt hoạt động (theo mẫu tại Phụ lục III-5 của Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT)
 2. Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
 3. Tài liệu kê khai thuế, báo cáo tài chính. Căn cứ chứng minh không còn nợ thuế và các nghĩa vụ tài chính.

thu-tuc-ngung-kinh-doanh-nha-thuoc (2)

Quy trình đề nghị ngừng kinh doanh nhà thuốc

Thẩm quyền giải quyết

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã thực hiện đăng ký hộ kinh doanh.

Trình tự giải quyết ngừng kinh doanh nhà thuốc

Bước 1: Chấm dứt họat động kinh doanh nhà thuốc

– Cần phải thanh toán đầy đủ các khoản thuế và nghĩa vụ tài chính

– Gửi hồ sơ chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh như đã trình bày phía trên đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện

– Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đày đủ hồ sơ hợp lệ và kiểm tra các nghĩa vụ thanh toán thuế và các khoản nợ (trừ trường hợp có thỏa thuận riêng bằng văn bản với chủ nợ); cơ quan sẽ ra quyết định chấm dứt kinh doanh và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Bước 2: Đóng mã số thuế của hộ kinh doanh

– Thực hiện thủ tục đóng mã số thuế, hộ kinh doanh nộp hồ sơ đến chi cục thuế quản lý hộ kinh doanh, hồ sơ đóng mã số thuế gồm:

 • Bản đề nghị đóng mã số thuế (theo mẫu số 24/ĐK-TCT của Thông tư 105/2020/TT-BTC)
 • Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế
 • Bản sao quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhà thuốc của hộ kinh doanh

– Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ và kiểm tra hộ kinh doanh không còn nghĩa vụ thuế; cũng như các nghĩa vụ tài chính khác; trong 02 ngày làm việc cơ quan thuế sẽ ra thông báo xác nhận hộ kinh doanh không còn nghĩa vụ thuế và không còn nợ thuế.

Cách thức nộp hồ sơ

– Hồ sơ ngừng hoạt động kinh doanh nhà thuốc: Nộp trực tiếp tại Phòng tài chính – kế hoạch; thuộc UBND cấp quận/ huyện.

– Hồ sơ đóng mã số thuế: Nộp trực tuyến qua cổng thông tin điện tử hoặc nộp trực tiếp tại Chi cục thuế cấp quận/ huyện.

Những lưu ý về hồ sơ ngừng kinh doanh nhà thuốc

– Hồ sơ nộp cho cơ quan đăng ký kinh doanh không viết tay vào các mẫu có trong hồ sơ; không được sử dụng kim bấm (sử dụng ghim kẹp hồ sơ); những hồ sơ và các bản sao y giấy tờ chứng thực cá nhân, các chứng chỉ hành nghề, các loại giấy tờ kèm theo phải sử dụng giấy khổ giấy A4.
– Thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh; nơi doanh nghiệp đã đăng ký và cơ quan thuế trước khi ngừng kinh doanh.

Câu hỏi pháp lý thường gặp

1/ Khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép ngừng kinh doanh thì nghĩa vụ đóng thuế cũng ngừng theo hay phải thực hiện thủ tục khác?

Khi được cơ quan có thẩm quyền ra quyết định ngừng kinh doanh nhà thuốc; thì chỉ chấm dứt hoạt động kinh doanh nhà thuốc chứ không đồng nghĩa chấm dứt nghĩa vụ thuế. Chính vì vậy, hộ kinh doanh phải thực hiện thủ tục đóng mã số thuế; với cơ quan thuế có thẩm quyền mới chấm dứt nghĩa vụ thuế.

Thủ tục và hồ sơ đóng mã số thuế đối với hộ kinh doanh như đã trình bày phía trên; theo căn cứ tại khoản 3 Điều 17 Thông tư 95/2016/TT-BTC.

Thủ tục đóng mã số thuế là thủ tục rất quan trọng; khi hộ kinh doanh hay bất cứ loại hình kinh doanh nào thực hiện chấm dứt hoạt động kinh doanh. Vì nếu chỉ chấm dứt kinh doanh nhưng không đóng mã số thuế thì nghĩa vụ thuế vẫn phát sinh; và buộc doanh nghiệp tiếp tục phải đóng thuế hoặc có thể doanh nghiệp sẽ bị phạt hành chính.

2/ Khi nào thì giấy đăng ký kinh doanh nhà thuốc hết thời hạn?

Căn cứ theo Điều 41 Luật Dược; giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh dược không quy định về thời hạn hiệu lực. Như vậy, Giấy đăng ký kinh doanh nhà thuốc, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược; không có thời hạn. Tuy nhiên, nếu cơ sở vi phạm những điều kiện để được cấp giấy thì sẽ bị cơ quan nhà nước thu hồi lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.

Dịch vụ của Pham Do Law

Khách hàng cần cung cấp

 1. Giấy đăng ký kinh doanh.
 2. Báo cáo tài chính.

Phạm vi công việc

 1. Đánh giá, tư vấn cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu làm giấy phép
 2. Tư vấn, điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh dược phẩm trong GPKD
 3. Nhận tài liệu quý khách cung cấp
 4. Soạn thảo hồ sơ đúng quy định và trình khách hàng ký trong thời gian nhanh nhất
 5. Làm việc trực tiếp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 6. Tư vấn, chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất
 7. Tham gia trong quá trình thẩm định hồ sơ, thẩm định thực tế tại cơ sở
 8. Kiểm tra thông tin của quý khách và nhận kết quả
 9. Hoàn thành công việc, gửi giấy phép theo đúng thỏa thuận

Trên đây là toàn bộ ý kiến tư vấn của Pham Do Law về Hướng dẫn thủ tục xin ngừng kinh doanh nhà thuốc. Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực vào thời điểm hiện tại hoặc trong tương lai. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
0901 752 679