Pham Do LawPham Do LawPham Do Law
0

Trình tự thủ tục thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật

Ngày nay, nhu cầu sáng tác cũng như trưng bày, thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật ngày càng tăng cao. Điều này trở thành một nhu cầu thiết yếu trong xã hội. Pháp luật hiện hành cũng đã có những quy định cụ thể để quản lý các vấn đề liên quan đến lĩnh vực này. Theo đó, tổ chức, cá nhân nếu muốn tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật cần thông báo cho cơ quan có thẩm quyền. Vậy Trình tự thủ tục thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật như thế nào? Pham Do Law xin đưa ra ý kiến của mình đối với vấn đề này.

Cơ sở pháp lý

 • Nghị định 113/2013/NĐ-CP
 • Nghị định 11/2019/NĐ-CP

Đối tượng tổ chức

Điều 9 Nghị định 113/2013/NĐ-CP có quy định về Đối tượng tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật như sau:

“1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam có chức năng hoạt động trong lĩnh vực mỹ thuật, văn hóa nghệ thuật theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật tại Việt Nam phải phối hợp với cơ quan, tổ chức của Việt Nam có chức năng quy định tại Khoản 1 Điều này.”

Như vậy, đối tượng có thể tổ chức cuộc thi này bao gồm:

 • Các tổ chức, cá nhân Việt Nam có chức năng hoạt động trong lĩnh vực mỹ thuật và văn hóa nghệ thuật;
 • Các tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế; với điều kiện phải phối hợp với các tổ chức, cơ quan có chức năng hoạt động trong lĩnh vực mỹ thuật và văn hóa nghệ thuật của Việt Nam.

thủ tục thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật

Hồ sơ thông báo

 1. Đề án tổ chức, thể lệ cuộc thi;
 2. Văn bản thỏthuận giữa các bên (đối với trường hợp phối hợp với tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế).

Quy trình thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật

Thẩm quyền giải quyết

Căn cứ vào Điều 10 Nghị định 113/2013/NĐ-CP:

– Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có thẩm quyền giải quyết đối với tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật quy mô toàn quốc hoặc khu vực.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có thẩm quyền giải quyết đối với tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật quy mô cấp tỉnh.

Trình tự thực hiện thủ tục thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị và nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền (chậm nhất là 30 ngày trước ngày tổ chức cuộc thi);

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền xem xét hồ sơ

– Trường hợp đồng ý; cơ quan có thẩm quyền trả lời bằng văn bản trong vòng 07 ngày làm việc (tính từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và đầy đủ);

– Trường hợp không đồng ý; cơ quan có thẩm quyền cũng phải trả lời bằng văn bản có nêu rõ lý do.

Cách thức nộp hồ sơ

Có thể nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền.

Phí và lệ phí

Thủ tục này không yêu cầu đóng phí.

Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc (tính từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và đầy đủ).

Câu hỏi pháp lý thường gặp

Sau khi thực hiện thông báo xem kết quả ở đâu?

Sau khi thực hiện thông báo; tổ chức cá nhân sẽ nhận được kết quả là Văn bản trả lời về việc tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật. Tổ chức, cá nhân có thể nhận kết quả tại:

– Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại cơ quan nộp hồ sơ;

– Trường hợp nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính: kết quả sẽ được gửi qua dịch vụ bưu chính.

Nếu tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật nhưng không thực hiện thông báo thì có bị sao không? Có cách nào thay thế không?

Khoản 1 Điều 11 Nghị định 113/2013/NĐ-CP có quy định:

“1. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tổ chức thi, sáng tác tác phẩm mỹ thuật phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 10 Nghị định này.”

Ngoài ra, điểm a khoản 1 Điều 21 Nghị định 158/2013/NĐ-CP cũng có quy định xử phạt như sau:

“1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tổ chức cuộc thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật theo quy định;”

Như vậy, việc thông báo cho cơ quan có thẩm quyền là điều kiện bắt buộc nếu cá nhân; tổ chức muốn tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật. Việc này không thể được thay thế bằng các thủ tục hay hành vi khác. Các cá nhân, tổ chức không thông báo sẽ bị xử phạt theo quy định pháp luật.

Dịch vụ tư vấn thông báo tổ chức thi của Pham Do Law

Khách hàng cần cung cấp

 1. Các thông tin cần thiết về cuộc thi;
 2. Văn bản thỏthuận giữa các bên (đối với trường hợp phối hợp với tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế).

Phạm vi công việc

 1. Tư vấn tất cả các vấn đề liên quan đến việc Thông báo tổ chức thi;
 2. Nhận tài liệu từ quý khách hàng;
 3. Soạn thảo hồ sơ đầy đủ, đúng quy định, nhanh chóng;
 4. Trực tiếp nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 5. Nhận kết quả và kiểm tra thông tin của quý khách;
 6. Gửi kết quả theo đúng thỏa thuận.

Trên đây là toàn bộ ý kiến tư vấn của Pham Do Law về Trình tự thủ tục thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật. Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực vào thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

0972599340