Pham Do LawPham Do LawPham Do Law

Thủ tục Xác nhận Đơn hàng nhập khẩu mỹ phẩm dùng cho nghiên cứu, kiểm nghiệm

Mỹ phẩm là một chất hoặc chế phẩm tiếp xúc với bộ phận ngoài cơ thể con người. Để nhập khẩu mỹ phẩm cho nghiên cứu, kiểm nghiệm cần tiến hành những thủ tục gì. Tất cả sẽ được giải đáp trong bài viết: Thủ tục Xác nhận Đơn hàng nhập khẩu mỹ phẩm dùng cho nghiên cứu, kiểm nghiệm.

Cơ sở pháp lý

 • Thông tư 06/2011/TT-BYT quy định về quản lý mỹ phẩm
 • Thông tư 277/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm.

Mỹ phẩm nhập khẩu dùng cho nghiên cứu, kiểm nghiệm có cần công bố sản phẩm không?

Công bố sản phẩm là trách nhiệm bắt buộc đối với tổ chức, cá nhân đưa mỹ phẩm ra thị trường.

Mỹ phẩm chỉ được lưu thông khi được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Xem thêm: THỦ TỤC CÔNG BỐ MỸ PHẨM NHẬP KHẨU

Tuy nhiên, vẫn có trường hợp ngoại lệ, không cần công bố sản phẩm mỹ phẩm. Đó là:

Mỹ phẩm nhập khẩu dùng cho nghiên cứu, kiểm nghiệm.

Điều này được quy định tại điểm a khoản 2 Điều 35 TT06/2011/TT-BYT:

“Nhập khẩu mỹ phẩm trong một số trường hợp đặc biệt (không bắt buộc phải thực hiện công bố sản phẩm mỹ phẩm theo quy định của Thông tư này):

a) Tổ chức, cá nhân nhập khẩu mỹ phẩm để nghiên cứu, kiểm nghiệm….”

Thủ tục xác nhận đơn hàng nhập khẩu mỹ phẩm dùng cho nghiên cứu, kiểm nghiệm

Thành phần hồ sơ

Số lượng hồ sơ nộp đến Cục Quản lý dược – Bộ Y tế:

Tổ chức, cá nhân cần gửi 03 bản đơn hàng nhập khẩu mỹ phẩm dùng cho nghiên cứu, kiểm nghiệm.

Thẩm quyền giải quyết

Cục Quản lý dược – Bộ Y tế.

Cách thức thực hiện

Bước 1: Nộp tờ khai đơn hàng nhập khẩu mỹ phẩm dùng cho nghiên cứu, kiểm nghiệm tới Cục Quản lý dược – Bộ Y tế.

Có thể nộp tờ khai trực tiếp hoặc bằng đường bưu điện.

Bước 2: Cục Quản lý dược – Bộ Y tế tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của tờ khai.

Thời hạn giải quyết

Nộp đơn hàng nhập khẩu mỹ phẩm dùng cho nghiên cứu, kiểm nghiệm: trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn hợp lệ.

Phí, lệ phí

Không quy định

Kết quả thực hiện

Kết quả tại Cục quản lý  Dược – Bộ Y tế:

Cục Quản lý Dược sẽ giữ 02 bản đơn hàng nhập khẩu mỹ phẩm dùng cho nghiên cứu, kiểm nghiệm.

01 bản Cục  gửi trả về cho đơn vị. Bản đơn hàng gửi đơn vị sẽ có đóng dấu “Bản gửi doanh nghiệp”.

Lưu ý khi xin xác nhận đơn hàng mỹ phẩm nhập khẩu dùng cho nghiên cứu, kiểm nghiệm

Mục đích sử dụng:

Như đúng với tên gọi: mỹ phẩm dùng cho nghiên cứu, kiểm nghiệm. Nghĩa là, mỹ phẩm nhập khẩu này không đưa ra thị trường lưu thông, không bán sản phẩm này đến khách hàng.

Điểm a khoản 2 Điều 35 TT 06/2011/TT-BYT quy định như sau:

Các sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu để nghiên cứu, kiểm nghiệm phải được sử dụng đúng mục đích, không được phép đưa ra lưu thông trên thị trường.

Số lượng mẫu tối đa: 10 mẫu/sản phẩm.

Mẫu đơn hàng mỹ phẩm nhập khẩu dùng cho nghiên cứu, kiểm nghiệm

Dịch vụ pháp lý Pham Do Law

Khách hàng cần cung cấp

 1. Mẫu mỹ phẩm dùng để nghiên cứu, kiểm nghiệm;
 2. Các giấy tờ, chứng từ liên quan đến mỹ phẩm.

Phạm vi công việc

 1. Tư vấn pháp luật về nhập khẩu mỹ phẩm;
 2. Tư vấn thủ tục nhập khẩu mỹ phầm dùng cho nghiên cứu, kiểm nghiệm;
 3. Thực hiện soạn, nộp hồ sơ xin xác nhận đơn hàng nhập khẩu mỹ phẩm tại Cục Quản lý Dược;
 4. Làm việc trực tiếp với cơ quan nhà nước trong quá trình xin xác nhận;
 5. Bàn giao đơn hàng đã được cơ quan nhà nước xác nhận như cam kết với khách hàng;
 6. Các công việc khác dựa trên yêu cầu của khách hàng.

Trên đây là toàn bộ ý kiến tư vấn của Pham Do Law về Thủ tục Xác nhận Đơn hàng nhập khẩu mỹ phẩm dùng cho nghiên cứu, kiểm nghiệm. Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực vào thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác.

 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
0901 752 679