Pham Do LawPham Do LawPham Do Law

Viên chức có được thành lập doanh nghiệp, kinh doanh ngoài không?

Hiện nay, một số viên chức đang làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập có xu hướng thành lập và quản lý doanh nghiệp bên ngoài. Vậy viên chức có được đăng ký thành lập doanh nghiệp không? Qua vấn đề trên Pham Do Law xin đưa ra ý kiến của mình đối với vấn đề này.

Cơ sở pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp 2020;
 • Luật Viên chức 2020;
 • Luật phòng chống tham nhũng năm 2018.

Viên chức có được thành lập doanh nghiệp không?

Từ điểm b, khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp năm 202. Viên chức thuộc trường hợp bị cấm thành lập doanh nghiệp. Như vậy, viên chức không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam. Tuy nhiên, viên chức vẫn được góp vốn; với điều kiện không tham gia quản lý, điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn; công ty cổ phần; công ty hợp danh; hợp tác xã; bệnh viện tư; trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư. Trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác.

Viên chức có được thành lập doanh nghiệp không?

Những đối tượng không được thành lập doanh nghiệp

Theo khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp năm 2020 các đối tượng sau đây sẽ không được thành lập doanh nghiệp:

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;
b) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;
c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước;
d) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 của Luật này, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
đ) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân;
e) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.
Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh;
g) Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Viên chức có được kinh doanh, làm việc ngoài thời gian quy định không?

Theo Điều 14 Luật Viên chức năm 2020. Thì viên chức được thực hiện các hoạt động như sau:

 • Thứ nhất, viên chức  có quyền hoạt động nghề nghiệp ngoài thời gian làm việc quy định trong hợp đồng làm việc; Tuy nhiên, nếu trường hợp pháp luật có quy định khác. Thì viên chức phải tuân thủ các quy định đó.
 • Thứ hai, viên chức được ký hợp đồng vụ, việc với cơ quan; tổ chức; đơn vị khác mà pháp luật không cấm. Nhưng phải hoàn thành nhiệm vụ được giao; và có sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.
 • Thứ ba, viên chức được góp vốn nhưng không tham gia quản lý, điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn; công ty cổ phần, công ty hợp danh; hợp tác xã; bệnh viện tư; trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư; trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác.
Như vậy, nếu pháp luật không có quy định khác; viên chức được phép kinh doanh ngoài giờ làm việc.

Câu hỏi pháp lý

Vì sao viên chức không được thành lập doanh nghiệp?

Có thể lý giải cho câu hỏi trên bởi hai nguyên do như sau:

 • Thứ nhất, viên chức cũng như công chức, cán bộ, có thể là người quản lý; hoặc trực tiếp làm công việc liên quan đến các ngành, nghề, lĩnh vực nhất định. Do đó, quy định không cho viên chức thành lập doanh nghiệp sẽ là biện pháp ngăn chặn tình trạng tham nhũng có thể xảy ra.
 • Thứ hai, nếu viên chức vừa làm người quản lý, làm việc trực tiếp vừa là người kinh doanh sẽ dễ có tiêu cực. Thậm chí có thể biến doanh nghiệp đó thành “sân sau” của viên chức để thu lợi bất chính.

Con của viên chức có được góp vốn thành lập doanh nghiệp hay không?

Theo khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì ” con của viên chức” không nằm trong quy định của pháp luật nên được góp vốn thành lập doanh nghiệp. Tuy nhiên con của viên chức thì không được góp vốn thành lập doanh nghiệp trong lĩnh vực mà viên chức đang quản lý.

Trên đây là toàn bộ ý kiến tư vấn của Pham Do Law về Viên chức có được thành lập doanh nghiệp không? Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực vào thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
0901 752 679