Pham Do LawPham Do LawPham Do Law

CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN KIM CẦN THƠ

Khách hàng

CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN KIM CẦN THƠ

cong-ty-tnhh-mtv-nguyen-kim-can-tho

Giới thiệu

CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN KIM CẦN THƠ là công ty hoạt động mạnh trong lĩnh vực kinh doanh siêu thị điện máy.

Tại Cần Thơ, Công ty đã sử dụng dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật của PhamDoLaw.

  • Doanh nghiệp
  • CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN KIM CẦN THƠ
  • 12/09/2019
  • https://www.nguyenkim.com/cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien-nguyen-kim-can-tho.html
0901 752 679