Pham Do LawPham Do LawPham Do Law

Corporate

update-service-02

Hợp đồng

DỊCH VỤ TƯ VẤN HỢP ĐỒNG Trong quá trình vận hành của doanh nghiệp, lĩnh vực lao động luôn phát sinh các vấn đề pháp lý giữa doanh nghiệp và người lao động. Tuy nhiên, không phải đa số tất cả các doanh nghiệp đều có bộ phận pháp chế để giải quyết một cách […]
Đọc Tiếp
update service

Lao động

DỊCH VỤ TƯ VẤN LAO ĐỘNG Trong quá trình vận hành của doanh nghiệp, lĩnh vực lao động luôn phát sinh các vấn đề pháp lý giữa doanh nghiệp và người lao động. Tuy nhiên, không phải đa số tất cả các doanh nghiệp đều có bộ phận pháp chế để giải quyết một cách […]
Đọc Tiếp
update-blog3

Thuế – Kế toán

Dịch vụ thuế – kế toán Doanh nghiệp mới thành lập, bạn chưa biết phải làm những thủ tục gì về thuế, tổ chức phòng kế toán thuế như thế nào? Bạn lo lắng khi không biết sổ sách làm đúng chưa? Bạn không biết làm thế nào để vừa đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp vừa […]
Đọc Tiếp
0901 752 679