Đăng ký hoạt động cơ sở in

Thủ tục đăng ký hoạt động cơ sở in

Cơ sở in không thuộc đối tượng phải cấp giấy phép hoạt động in thì phải thực hiện đăng ký hoạt động cơ sở in thì mới được phép hoạt động. Vậy thủ tục đăng ký như thế nào? có những lưu ý gì sau khi đăng ký? Luật Phạm Đỗ sẽ giúp giải đáp […]
Đọc Tiếp
Giấy phép hoạt động ngành in

Thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động in

Kinh doanh dịch vụ in là ngành nghề có điều kiện, ngoài việc phải đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, một số cơ sở in phải xin giấy phép hoạt động in. Luật Phạm Đỗ sẽ cung cấp cho Quý khách các thông tin pháp […]
Đọc Tiếp
0972 599 340