Pham Do LawPham Do LawPham Do Law

Thủ tục giải thể trung tâm ngoại ngữ – Cập nhật 2023

Với xu thế hội nhập quốc tế hiện nay, nhu cầu học ngoại ngữ không ngừng tăng cao. Theo đó, số lượng trung tâm ngoại ngữ được thành lập ngày càng nhiều để đáp ứng nhu cầu cấp thiết ấy. Tuy nhiên, không phải trung tâm ngoại ngữ nào cũng có được kết quả và lợi nhuận như mong đợi. Trong trường hợp này, nhiều tổ chức, cá nhân lựa chọn cách giải thể. Để giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về các thủ tục pháp lý có liên quan, Pham Do Law xin chia sẻ về Thủ tục giải thể trung tâm ngoại ngữ – Cập nhật 2023.

Cơ sở pháp lý

 • Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;
 • Nghị định 135/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 46/2017/NĐ-CP.

Thế nào là giải thể trung tâm ngoại ngữ?

Có thể hiểu giải thể trung tâm ngoại ngữ là việc một trung tâm ngoại ngữ không còn hoặc không đủ điều kiện tồn tại như một chỉnh thể nữa. Theo đó, người ra quyết định giải thể phải tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý để chấm dứt tư cách pháp nhân của trung tâm; đồng thời thanh toán hoặc bảo đảm thanh toán các nghĩa vụ tài sản của trung tâm.

giai-the-trung-tam-ngoai-ngu

Khi nào thì trung tâm ngoại ngữ phải giải thể?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 52 Nghị định 46/2017/NĐ-CP; trung tâm ngoại ngữ phải giải thể trong các trường hợp sau:

 • Trung tâm ngoại ngữ có hành vi vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động;
 • Cá nhân, tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ tự đề nghị giải thể trung tâm ngoại ngữ.

Thẩm quyền quyết định việc giải thể trung tâm ngoại ngữ

Theo khoản 2 Điều 52 và khoản 1 Điều 47 Nghị định 46/2017/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 135/2018/NĐ-CP; người có thẩm quyền quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ thì có thẩm quyền quyết định việc giải thể trung tâm đó.

Cụ thể, người có thẩm quyền quyết định việc giải thể bao gồm:

 • Giám đốc đại học, học viện, hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng sư phạm có thẩm quyền đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học trong khuôn viên nhà trường;
 • Người đứng đầu tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế có thẩm quyền đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học trực thuộc;
 • Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có thẩm quyền đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học trực thuộc; các trung tâm ngoại ngữ, tin học thuộc đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm nằm ngoài khuôn viên của trường.

Thủ tục giải thể trung tâm ngoại ngữ

Trình tự thực hiện

Bước 1: Đề nghị giải thể trung tâm tin học (trường hợp giải thể vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của trung tâm ngoại ngữ thì không thực hiện bước này)

Bước 2: Kiểm tra, đánh giá tình trạng thực tế

– Người có thẩm quyền tổ chức đoàn kiểm tra; đánh giá tình trạng thực tế;

– Đề xuất và xem xét các phương án xử lý;

– Lập báo cáo kết quả kiểm tra.

Bước 3: Ra quyết định giải thể

– Người có thẩm quyền ra quyết định giải thể trung tâm ngoại ngữ;

– Quyết định giải thể phải được công bố công khai trên phương tiện truyền thông đại chúng. Quyết định giải thể phải bảo đảm các nội dung:

 • Xác định rõ lý do giải thể;
 • Các biện pháp bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của học viên, giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên

Hồ sơ cần chuẩn bị trường hợp tự đề nghị giải thể

Hiện nay, pháp luật không có quy định cụ thể về hồ sơ cần nộp để giải thể trung tâm ngoại ngữ. Hồ sơ có thể có sự khác nhau ở các địa phương khác nhau. Tuy nhiên, thông thường, hồ sơ bao gồm:

 • Tờ trình đề nghị giải thể của tổ chức, cá nhân thành lập trung tâm ngoại ngữ;
 • Quyết định giải thể trung tâm ngoại ngữ của người có thẩm quyền
 • Đề xuất phương án xử lý

Để tìm hiểu thêm về thông tin này, quý khách hàng có thể liên hệ Sở Giáo dục và Đào tại địa phương; hoặc vui lòng liên hệ với Phạm Đỗ Law để được tư vấn một cách cụ thể và chi tiết nhất.

Cách thức nộp hồ sơ

Có 02 cách thức nộp hồ sơ:

 • Trực tiếp
 • Thông qua dịch vụ bưu chính

Thời hạn giải quyết

Pháp luật hiện hành không có điều khoản nào quy định về thời hạn giải quyết thủ tục giải thể trung tâm ngoại ngữ. Vì thẩm quyền quyết định thuộc về người thành lập trung tâm. Do đó, việc thực hiện thủ tục giải thể trong vòng bao nhiêu ngày còn tùy thuộc vào thời gian kiểm tra, đánh giá tình trạng thực tế của trung tâm và thời gian lập báo cáo kết quả kiểm tra.

Để tìm hiểu thêm về thông tin này, quý khách hàng có thể liên hệ Sở Giáo dục và Đào tại địa phương; hoặc vui lòng liên hệ với Phạm Đỗ Law để được tư vấn một cách cụ thể và chi tiết nhất.

Phí và lệ phí

Thủ tục này không yêu cầu đóng phí.

Lưu ý khi giải thể trung tâm ngoại ngữ

Khi thực hiện giải thể trung tâm tin học; tổ chức, cá nhân cần lưu ý đảm bảo đầy đủ các thủ tục sau:

 • Thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ của công ty (nếu có);
 • Chấm dứt hiệu lực của mã số thuế; Quyết toán thuế;
 • Giải quyết các chế độ cho người lao động;
 • Đảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của học viên, giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên…

Trường hợp giải thể trung tâm ngoại ngữ đồng thời với giải thể công ty thành lập trung tâm ngoại ngữ

Trong trường hợp này, tổ chức, cá nhân cần thực hiện lần lượt hai thủ tục giải thể:

Thứ nhất, giải thể trung tâm ngoại ngữ theo các bước đã nêu trong bài viết;

Thứ hai, giải thể công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành. Để giải thể công ty theo đúng quy định pháp luật; quý khách hàng tham khảo bài viết Hướng dẫn giải thể công ty của Pham Do Law.

Trên đây là toàn bộ ý kiến tư vấn của Pham Do Law về Thủ tục giải thể trung tâm ngoại ngữ – Cập nhật 2023. Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực vào thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác.

 

 

 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
0901 752 679