Pham Do LawPham Do LawPham Do Law
(Tư vấn miễn phí 24/7)
info. phamdo@gmail.com
P. 11, quận Bình Thạnh
Pham Do LawPham Do LawPham Do Law

Thủ tục xin phê duyệt nội dung, kịch bản game G1

Để một trò chơi điện tử G1 cụ thể được phát hành ra thị trường thì ngoài việc phải có giấy phép game G1 thì cần phải thực hiện thủ tục xin cấp quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản game G1. Pham Do Law sẽ hướng dẫn bạn thực hiện theo các nội dung dưới đây.

sở pháp lý

 • Nghị định số 72/2013/NĐ-CP;
 • Nghị định số 27/2018/NĐ-CP;
 • Nghị định số 150/2018/NĐ-CP;
 • Nghị định số 15/2020/NĐ-CP.

Điều kiện được phê duyệt nội dung, kịch bản game G1

Thời hạn Giấy phép Game G1 phải còn tối thiểu 01 năm;

Về nội dung:

+  Nội dung, kịch bản game không được vi phạm các quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP, cụ thể là:

a) Chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;

b) Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;

c) Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định;

d) Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;

đ) Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm;

e) Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

+ Nội dung, kịch bản game không có các hình ảnh, âm thanh miêu tả cụ thể hành động giết người, tra tấn người, kích động bạo lực, thú tính, khiêu dâm, dung tục, trái với truyền thống đạo đức, văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc, xuyên tạc, phá hoại truyền thống lịch sử, vi phạm chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ, kích động tự tử, sử dụng ma túy, uống rượu, hút thuốc, đánh bạc, khủng bố, ngược đãi, xâm hại, buôn bán, phụ nữ, trẻ em và các hành vi có hại hoặc bị cấm khác;

Phân loại Game theo độ tuổi (Điểm a,b,c Khoản 17 Điều 1 Nghị định số 27/2018/NĐ-CP):

a) Trò chơi điện tử dành cho người lớn (từ 18 tuổi trở lên, ký hiệu là 18+) là trò chơi có hoạt động đối kháng có sử dụng vũ khí; không có hoạt động, âm thanh, hình ảnh khiêu dâm;

b) Trò chơi điện tử dành cho thiếu niên (từ 12 tuổi trở lên, ký hiệu là 12+) là trò chơi có hoạt động đối kháng, chiến đấu có sử dụng vũ khí nhưng hình ảnh vũ khí không nhìn được cận cảnh, rõ ràng; tiết chế âm thanh va chạm của vũ khí khi chiến đấu; không có hoạt động, hình ảnh, âm thanh, nhân vật mặc hở hang, khiêu dâm, quay cận cảnh gây chú ý đến các bộ phận nhạy cảm trên cơ thể người;

c) Trò chơi điện tử dành cho mọi lứa tuổi (ký hiệu là 00+) là những trò chơi mô phỏng dạng hoạt hình; không có hoạt động đối kháng bằng vũ khí; không có hình ảnh, âm thanh ma quái, kinh dị, bạo lực; không có hoạt động, âm thanh, hình ảnh nhân vật mặc hở hang, khiêu dâm, quay cận cảnh gây chú ý đến các bộ phận nhạy cảm trên cơ thể người.

Có biện pháp quản lý tài khoản của người chơi, cụ thể:

+ Kết nối trực tiếp đồng bộ với hệ thống quản lý thông tin cá nhân của người chơi;

+ Kết nối trực tiếp đồng bộ với hệ thống thanh toán dịch vụ trò chơi chung của doanh nghiệp;

Lưu trữ dữ liệu: Lưu trữ đầy đủ, cập nhật liên tục, chính xác thông tin về quá trình sử dụng dịch vụ của người chơi bao gồm: Tên tài Khoản, thời gian sử dụng dịch vụ, các thông tin có liên quan đến việc sở hữu vật phẩm ảo, đơn vị ảo, điểm thưởng của người chơi.

Tại sao phải xin cấp Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản game G1?

Theo quy định tại Điểm b Khoản 6, Điều 103 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP thì việc cung cấp dịch vụ Game G1 khi không có Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản game G1 sẽ bị:

 • Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.
 • Tước quyền sử dụng Giấy phép game G1 từ 01 tháng đến 03 tháng;
 • Đồng thời còn bị phạt bổ sung là tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm (phần mềm game);
 • Buộc nộp lại số thu lợi bất hợp pháp và bị thu hồi tên miền.

Thủ tục xin cấp giấy phép game G2, G3, G4

Để một loại game G1 cụ thể được phát hành ra thị trường thì doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử cần thực hiện 2 bước sau:

BƯỚC 1: Xin Giấy phép game G1;

BƯỚC 2: xin cấp Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản game G1.

Sau đây là phần hướng dẫn thủ tục cho Bước 2.

>> Xem thêm: Thủ tục xin cấp giấy phép game G1.

Hồ sơ xin phê duyệt nội dung, kịch bản game G1

Theo quy định tại Khoản 25 Điều 1 Nghị định 27/2018/NĐ-CP thì hồ sơ gồm:

1. Đơn đề nghị phê duyệt nội dung, kịch bản theo Mẫu số 17 tại Phụ lục I ban hành kèm theo 27/2018/NĐ-CP, kèm theo cam kết của doanh nghiệp thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp quy định tại Điều 34 Nghị định này.

2. Giấy tờ chứng nhận bản quyền hợp pháp và văn bản thỏa thuận cho doanh nghiệp được phát hành trò chơi điện tử tại Việt Nam (bản sao hợp lệ bao gồm bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực chứng nhận bản quyền hợp pháp và văn bản thỏa thuận cho doanh nghiệp được phát hành trò chơi điện tử tại Việt Nam. Giấy tờ chứng nhận và văn bản thỏa thuận bằng tiếng nước ngoài phải dịch sang tiếng Việt có chứng thực).

3. Mô tả chi tiết nội dung, kịch bản trò chơi điện tử bao gồm các thông tin sau đây:

a) Tên, nguồn gốc, xuất xứ của trò chơi điện tử;

b) Chi tiết kịch bản, nội dung trò chơi; hệ thống nhân vật, hệ thống nhiệm vụ, bản đồ (sơ đồ); hệ thống vật phẩm ảo, đơn vị ảo, dịch vụ, điểm thưởng; hoạt động tương tác, hoạt động đối kháng giữa các nhân vật với nhau; hình thức thu phí, phiên bản phát hành;

c) Phương pháp và kết quả phân loại trò chơi điện tử theo độ tuổi của doanh nghiệp.

4. Phương án kỹ thuật bao gồm các nội dung sau đây:

a) Địa chỉ cụ thể nơi đặt hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ và tên doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho thuê chỗ đặt máy chủ (trong trường hợp thuê chỗ đặt máy chủ);

b) Mô tả chi tiết hệ thống quản lý thông tin cá nhân người chơi đáp ứng yêu cầu tại khoản 2 Điều 32c Nghị định này.

5. Thiết bị ghi lại các hình ảnh, hoạt động, âm thanh đặc trưng trong trò chơi: Hình ảnh một số tuyến nhân vật, hình ảnh một số vật phẩm, đồ trang bị cho nhân vật; hình ảnh, hoạt động nhân vật đang làm nhiệm vụ chủ yếu ở 5 cấp độ cao nhất (nếu có); hoạt động đối kháng đặc trưng giữa các nhân vật với nhau.

Cơ quan có thẩm quyền cấp quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản game G1

Bộ Thông tin và Truyền thông (mà cụ thể là Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử)

Cách thức nộp hồ sơ

Nộp trực tiếp;

Qua đường bưu điện;

Nộp qua mạng: tại đây https://dichvucong.mic.gov.vn/

Thời gian

Trong vòng 25 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét, cấp giấy phép. Trường hợp từ chối, sẽ có văn bản trả lời trong đó nêu rõ lý do từ chối.

Lưu ý:

Game được phân loại đồng thời là Game G1, G2, G3, G4 đã được cấp Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản thì không phải thực hiện thủ tục thông báo cung cấp dịch vụ đối với từng game;

Dịch vụ xin phê duyệt nội dung, kịch bản game G1 của Pham Do Law

Khách hàng cần cung cấp

 • Bản sao có chứng thực giấy phép game G1;
 • Bản sao có chứng thực giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp;
 • Bản mô tả nội dung trò chơi; nhân vật, cách chơi, dịch vụ, điểm thưởng…
 • Bản sao hợp đồng thuê máy chủ;
 • Bản mô tả thiết bị tạo ra hình ảnh, âm thanh xuất hiện trong game;
 • Cung cấp các thông tin: Phương pháp và cách phân loại game; phương thức thanh toán của game; tên game, tên hãng sản xuất.

Phạm vi công việc của Pham Do Law

 • Tư vấn hoàn thiện bộ hồ sơ và sơ thẩm điều kiện cấp phép của Công ty;
 • Soạn bộ hồ sơ theo quy định pháp luật;
 • Nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền;
 • Làm việc với cơ quan có thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung, giải trình về hồ sơ xin cấp phép;
 • Nhận kết quả và bàn giao cho khách hàng;
 • Hướng dẫn khách hàng các thủ tục cần tuân thủ sau khi được cấp giấy phép.

Trên đây là toàn bộ ý kiến tư vấn của Pham Do Law về thủ tục xin cấp Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản game G1. Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực vào thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác.

0901 752 679