Pham Do LawPham Do LawPham Do Law
(Tư vấn miễn phí 24/7)
info. phamdo@gmail.com
P. 11, quận Bình Thạnh
Pham Do LawPham Do LawPham Do Law

Thủ tục xin Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

 

Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá là một loại giấy phép khi thực hiện hoạt động kinh doanh thuốc lá mà doanh nghiệp nào cũng phải có. Do đó, doanh nghiệp nào cần kinh doanh mặt hàng này thì việc xin giấy phép từ cơ quan chuyên môn có thẩm quyền là điều bắt buộc. Qua vấn đề trên Pham Do Law xin đưa ra ý kiến của mình đối với vấn đề này như sau:

Cơ sở pháp lý

 • Luật đầu tư 2020
 • Luật phòng chống tác hại thuốc lá 2012
 • Nghị định 67/2013/NĐ-CP
 • Nghị định 106/2017/NĐ-CP
 • Nghị định 08/2018/NĐ-CP

Khái niệm mua bán nguyên liệu thuốc lá

Nguyên liệu thuốc lá là gì?

Nguyên liệu của thuốc lá được định nghĩa theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012:

“Nguyên liệu thuốc lá là lá thuốc lá dưới dạng rời, tấm đã sơ chế tách cọng, sợi thuốc lá, cọng thuốc lá và nguyên liệu thay thế khác dùng để sản xuất thuốc lá.”

Phân cấp nguyên liệu thuốc lá?

Phân cấp nguyên liệu thuốc lá theo Điều 6 Nghị định 67/2013/NĐ-CP quy định như sau:

 1. Người trồng thuốc lá, cơ sở kinh doanh trồng trọt, chế biến và kinh doanh các thành phần thuốc lá phải được phân cấp các thành phần thuốc hoạt động.
 2. Bộ Công Thương chủ trì xây dựng quy chuẩn quốc gia về phân loại các thành phần thuốc lá và có trách nhiệm trao đổi với các Bộ, ngành liên quan về vấn đề này.

Thế nào là mua bán nguyên liệu thuốc lá?

Nghị định 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 quy định về mua bán nguyên liệu thuốc lá:

Mua bán nguyên liệu thuốc là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Ngành nghề này thuộc hệ thống kinh doanh và buôn bán thuốc lá. Do đó, hoạt động buôn bán thuốc lá bán buôn và bán lẻ; các hoạt động thương mại liên quan đến thuốc lá; hoặc các hoạt động mua bán thành phần của thuốc lá được quy định, kiểm tra nghiêm ngặt.

Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

Khái niệm giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá là chứng nhận về mặt pháp lý mà cơ quan nhà nước có quyền cấp cho người kinh doanh nguyên liệu thuốc lá. Cho phép thương nhân được thực hiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá.

Điều kiện được cấp giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

Theo Điều 9 Nghị định 67/2013/NĐ-CP Để cá nhân hoặc doanh nghiệp có đủ điều kiện được cấp giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá thì phải đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Doanh nghiệp có địa điểm kinh doanh thường trú và địa chỉ cụ thể; được hình thành và đăng ký hợp pháp để kinh doanh các nguyên vật liệu tạo thành thuốc lá;
 • Các điều kiện có liên quan đến nhân sự, công cụ và cơ sở hạ tầng vật chất:
 • Bảng kê diện tích, sơ đồ kho tàng, văn phòng làm việc và các khu phụ trợ khác;
 • Người lao động có chứng chỉ chuyên môn tốt nghiệp trung cấp nông nghiệp trở lên;
 • Có thỏa thuận ủy thác nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá với cơ sở sản xuất sản phẩm thuốc lá, công ty chế biến nguyên liệu thuốc lá. Chỉ các doanh nghiệp có Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá mới được phép nhập khẩu và ủy thác nguyên liệu thuốc lá cho các cơ sở kinh doanh khác;
 • Doanh nghiệp phải có Giấy phép chế biến các thành phần thuốc lá, Giấy chứng nhận khả năng đầu tư trồng trọt thuốc lá.
 • Yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng cháy và chữa cháy.

Hồ sơ và thủ tục xin cấp giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

Theo Điều 10 Nghị định 67/2013/NĐ-CP quy định về Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

    1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá.

 1. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 2. Bảng kê diện tích, sơ đồ kho tàng, văn phòng làm việc và các khu phụ trợ khác, phương tiện vận tải.
 3. Bảng kê trang thiết bị: Hệ thống thông gió, phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, ẩm kế, nhiệt kế, các phương tiện phòng, chống sâu, mối, mọt; các giá hoặc bục, kệ đỡ kiện thuốc lá.
 4. Bản kê danh sách lao động, bản sao hợp đồng lao động, văn bằng chứng chỉ được đào tạo về kỹ thuật nông nghiệp từ trung cấp trở lên đối với cán bộ thu mua nguyên liệu.
 5. Bản sao hợp đồng nhập khẩu ủy thác nguyên liệu thuốc lá với doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuốc lá, doanh nghiệp chế biến nguyên liệu thuốc lá hoặc hợp đồng xuất khẩu ủy thác nguyên liệu thuốc lá với doanh nghiệp đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá, doanh nghiệp chế biến nguyên liệu thuốc lá.

"Mẫu

Quy trình cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

Thẩm quyền: Sở Công Thương tỉnh, thành phố là cơ quan của Trung ương.

Trình tự:

Giấy phép kinh doanh nguyên liệu thuốc lá được cấp theo trình tự sau đây:

a) Cơ sở kinh doanh nguyên liệu thuốc lá phải nộp 01 bộ hồ sơ đến Sở Công Thương để được cấp Giấy phép;

b) Sở Công Thương thẩm định và cấp Giấy phép kinh doanh nguyên liệu thuốc lá trong thời hạn 10 ngày làm việc; kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp từ chối sẽ có văn bản trả lời, nêu rõ lý do nếu doanh nghiệp không thực hiện đúng yêu cầu;

c) Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu doanh nghiệp bổ sung; trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Lập và duy trì giấy phép kinh doanh nguyên liệu thuốc lá.

Tất cả có 4 bản Giấy chứng nhận đủ điều kiện bán nguyên liệu thuốc lá:

 • 02 bản gửi Sở Công Thương;
 • 01 bản chuyển cho Bộ Công Thương;
 • 01 bản cấp cho doanh nghiệp đã được cấp phép.

Giấy phép kinh doanh các thành phần của thuốc lá có hiệu lực trong 05 năm. Công ty hoặc cá nhân phải nộp một đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận mua bán nguyên liệu thuốc lá trước 30 ngày. Thời gian kể từ ngày Giấy phép hết hạn nếu vẫn muốn  tiếp tục hoạt động. Hồ sơ, trình tự và quy trình cấp lại được quy định tại Điều 39 của Nghị định này.

Câu hỏi thường gặp

Trường hợp giấy tờ bị mất thì có được cấp lại giấy mới hay không?

Giấy tờ bị mất có thể được phép cấp lại giấy mới.

 Căn cứ pháp lý:

 • Nghị định 67/2013/NĐ-CP
 • Thông tư số 57/2018/TT-BCT
 • Thông tư số 28/2019/TT-BCT

Giấy phép được cấp lại trong trường hợp nào? 

Có 2 trường hợp sẽ được cấp lại giấy phép:

Một là, trường hợp cấp lại do Giấy phép hết thời hạn hiệu lực

Hai là, t bị thất lạc, bị mất, bị hỏng, bị xé nát, bị dập nát; hoặc bị cháy toàn bộ hoặc một phần

Trình tự

Trường hợp cấp lại do Giấy phép hết thời hạn hiệu lực: Tổ chức, cá nhân kinh doanh nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Trong trường hợp giấy phép bị thất lạc, bị mất, bị hỏng, bị xé nát, bị dập nát; hoặc bị cháy toàn bộ hoặc một phần:

Tổ chức, cá nhân kinh doanh nộp hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để được nộp hồ sơ.

Đối tượng thực hiện: doanh nghiệp

Cơ quan thực hiện cấp: Sở Công Thương

Các trường hợp nào từ chối cấp lại giấy phép?

Có hai trường hợp bị từ chối cấp lại giấy phép:

Một là, Sở Công Thương có thẩm quyền xem xét, cấp lại trong thời hạn 100 ngày làm việc. Thời gian kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Nếu quá thời hạn trên và doanh nghiệp không thể đáp ứng điều kiện quy định thì sẽ bị từ chối.

Hai là, cơ sở sản xuất không còn đáp ứng đủ điều kiện về mua bán nguyên liệu thuốc lá.

Khi nào thì giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá bị thu hồi?

Theo quy định tại Điều 43 Nghị định 67/2013/NĐ-CP. Giấy phép bị thu hồi trong trường hợp:

 • Trong kinh doanh, chế biến các chất dùng để sản xuất sản phẩm thuốc lá có sai phạm;
 • Giấy phép mua bán mặt hàng thuốc lá không được thực hiện vào thực tiễn.

Mua bán các tinh dầu cho thuốc lá điện tử có được xem là mua bán nguyên liệu cho thuốc lá không?

Mua bán tinh dầu thuốc lá điện tử được xem là mua bán nguyên liệu thuốc lá;

Căn cứ pháp lý: Khoản 2 Điều 3 và Điều 26 Nghị định 67/2013/NĐ-CP

Do thuốc lá điện tử được phân loại là sản phẩm thuốc lá. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh phải đáp ứng các điều kiện tại Điều 26 Nghị định 67/2013/NĐ-CP. Vì pháp luật Việt Nam hiện hành không cấm mặt hàng thuốc lá điện tử. Nên doanh nghiệp hoặc cá nhân chỉ cần đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh về giấy phép. Và việc đăng ký theo quy định pháp luật thì sẽ được phép kinh doanh.

Kết luận: nên việc mua bán, kinh doanh thuốc lá phải tuân theo các quy định như sản phẩm thuốc lá thông thường

Dịch vụ xin giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

Khách hàng cần cung cấp

Giấy tờ, tài liệu quý đối tác cần chuẩn bị:

 • Hợp đồng ủy thác nguyên liệu thuốc lá
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Phạm vi công việc

 • Tạo hồ sơ theo đúng quy định và trình khách hàng ký trong thời gian nhanh nhất.
 • Sau khi hồ sơ đã được hoàn thiện và được ký kết, chúng tôi sẽ gửi đến cơ quan nhà nước phù hợp.
 • Trực tiếp theo dõi dữ liệu từ chuyên viên tiếp nhận, hoàn thành các yêu cầu của chuyên viên.
 • Kiểm tra thông tin của đối tác và nhận kết quả.
 • Gửi kết quả cho đối tác.

Người kinh doanh mua bán nguyên liệu thuốc lá có thể tự mình thực hiện thủ tục xin cấp phép. Hoặc để tránh mất thời gian, doanh nghiệp có thể nhờ sự hỗ trợ từ các công ty có dịch vụ tư vấn và xin Giấy phép kinh doanh mua bán nguyên liệu thuốc lá.

Trên đây là toàn bộ ý kiến tư vấn của Pham Do Law về Thủ tục xin giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá. Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực vào thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác.

0901 752 679