Pham Do LawPham Do LawPham Do Law

Giấy phép thành lập trường mẫu giáo – Thủ tục đầy đủ và chi tiết

Giáo dục trẻ em vẫn luôn là vấn đề được gia đình và xã hội quan tâm đặc biệt. Đây cũng là lĩnh vực được nhà nước giám sát và quản lý một cách chặt chẽ. Theo đó, một trường mẫu giáo muốn đi vào hoạt động thì cần xin Giấy phép thành lập trường mẫu giáo. Sau đây, Pham Do Law xin chia sẻ với quý khách hàng về Giấy phép thành lập trường mẫu giáo – Thủ tục đầy đủ và chi tiết.

Cơ sở pháp lý

 • Luật Giáo dục số 43/2019/QH14
 • Nghị định số 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
 • Nghị định số 135/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
 • Văn bản hợp nhất ngày 25/12/2015 Quyết định Ban hành điều lệ trường mầm non

Trường mẫu giáo là gì? Sự khác nhau giữa trường mẫu giáo và trường mần non, nhà trẻ?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật Giáo dục 2019; trường mẫu giáo là cơ sở giáo dục nhận trẻ em từ 03 tuổi đến 06 tuổi.

Trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ là ba loại cơ sở trong hệ thống giáo dục mầm non của nước ta. Điểm khác nhau giữa ba loại cơ sở này là độ tuổi của trẻ. Cụ thể:

 • Nhà trẻ: nhận trẻ em từ 03 tháng tuổi đến 03 tuổi;
 • Trường mẫu giáo: nhận trẻ em từ 03 tuổi đến 06 tuổi;
 • Trường mầm non (là cơ sở giáo dục kết hợp nhà trẻ và mẫu giáo, nhận trẻ): nhận trẻ từ 03 tháng tuổi đến 06 tuổi.

giay-phep-thanh-lap-truong-mau-giao

Nên thành lập trường mẫu giáo hay trường mầm non, nhà trẻ?

Điều này cần căn cứ vào nhu cầu và năng lực thực tế của cơ sở đào tạo. Vì điều kiện và thủ tục thành lập ba cơ sở này là tương tự nhau. Do đó, đơn vị đưa ra quyết định thành lập dựa trên độ tuổi của trẻ mà đơn vị muốn nhận. Ngoài ra còn cần xem xét cơ sở vật chất phù hợp với từng độ tuổi của trẻ.

Để trường mẫu giáo được đi vào hoạt động thì cần đáp ứng những điều kiện gì?

Để trường mẫu giáo hoạt động, cần phải làm hai bước:

Bước 1: Thành lập trường mẫu giáo

Bước 2: Đề nghị hoạt động giáo dục

Từng bước sẽ có những điều kiện khác nhau.

Điều kiện thành lập

Căn cứ theo quy định tại Điều 3 Nghị định 46/2017/NĐ-CP; điều kiện để thành lập trường mẫu giáo là có đề án thành lập thỏa mãn các yêu cầu sau:

 1. Đề án thành lập trường mẫu giáo phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội; quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
 2. Đề án thành lập trường mẫu giáo phải xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường; tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển.

Điều kiện được hoạt động giáo dục

Sau khi thành lập; trường mẫu giáo còn phải đảm bảo các điều kiện được hoạt động giáo dục thì mới có thể đi vào hoạt động. Những điều này được quy định tại Điều 5 Nghị định 46/2017/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi khoản 2 Điều 1 Nghị định 135/2018/NĐ-CP):

1. Có quyết định thành lập; hoặc quyết định cho phép thành lập của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;

2.Trường mẫu giáo có đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu để duy trì và phát triển hoạt động giáo dục, cụ thể:

 • Trường mẫu giáo được đặt tại khu dân cư; bảo đảm các quy định về an toàn và vệ sinh môi trường;
 • Diện tích khu đất xây dựng bình quân tối thiểu 12 m2 /trẻ em đối với khu vực đồng bằng, trung du (trừ thành phố thị xã); 08 m2 /trẻ em đối với khu vực thành phố, thị xã, núi cao và hải đảo. Bao gồm: Diện tích xây dựng; diện tích sân chơi; diện tích cây xanh, đường đi.
 • Khuôn viên trường có tường bao ngăn cách với bên ngoài;
 • Cơ cấu khối công trình gồm: khối phòng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo; khối phòng phục vụ học tập; khối phòng tổ chức ăn; khối phòng hành chính quản trị; sân chơi.
 • Có thiết bị, đồ chơi, đồ dùng, tài liệu chăm sóc, giáo dục trẻ em theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3.Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên đủ về số lượng; hợp lý về cơ cấu và đạt tiêu chuẩn bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục mầm non và tổ chức hoạt động giáo dục.

4.Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để bảo đảm duy trì và phát triển hoạt động giáo dục.

5.Có quy chế tổ chức và hoạt động của trường mẫu giáo.

Thẩm quyền cho phép thành lập trường mẫu giáo

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Sau khi được thành lập; trường mẫu giáo cần phải được cho phép hoạt động mới có thể đi vào hoạt động. Cơ quan có thẩm quyền ra quyết định cho phép hoạt động giáo dục là Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Các bước thành lập trường mẫu giáo và đi vào hoạt động

Bước 1: Xin Giấy phép thành lập trường mẫu giáo

Hồ sơ cần chuẩn bị

 1. Tờ trình đề nghị thành lập của cơ quan chủ quản (đối với trường mẫu giáo công lập); hoặc tổ chức, cá nhân (đối với tường mẫu giáo dân lập, tư thục). Tờ trình phải bao gồm các nội dung: sự cần thiết thành lập; tên trường mẫu giáo; địa điểm dự kiến làm trụ sở tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em;
 2. Đề án thành lập trường mẫu giáo.

Quy trình thực hiện

1.Gửi hồ sơ:

Đơn vị có nhu cầu thành lập gửi chuẩn bị và gửi 01 bộ hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền là UBND cấp huyện.

 • Đối với thành lập trường mẫu giáo công lập: UBND cấp xã là đơn vị gửi hồ sơ;
 • Đối với thành lập trường mẫu giáo dân lập, tư thục: tổ chức, cá nhân là đơn vị gửi hồ sơ.

Có thể gửi hồ sơ theo 02 cách: trực tiếp hoặc qua bưu điện.

2. Thẩm định hồ sơ:

 • Trong vòng 05 ngày làm việc (tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ); cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định các điều kiện thành lập trường mẫu giáo;
 • Trong vòng 15 ngày làm việc, Phòng Giáo dục và Đào tạo kết hợp với các phòng chuyên môn thẩm định và trình cơ quan có thẩm quyền;

3. Ra quyết định thành lập trường mẫu giáo:

 • Trường hợp đơn vị đáp ứng đủ điều kiện: cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trong vòng 05 ngày làm việc (tính từ ngày nhận được ý kiến thẩm định);
 • Trường hợp đơn vị không đáp ứng đủ điều kiện; cơ quan có thẩm quyền phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Bước 2: Thực hiện thủ tục đề nghị cho phép hoạt động giáo dục

Hồ sơ cần chuẩn bị

 1. Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động giáo dục;
 2. Bản sao quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trường mẫu giáo;
 3. Danh sách cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt; danh sách đội ngũ giáo viên; hợp đồng làm việc đã được ký giữa trường mẫu giáo với từng cán bộ quản lý, giáo viên;
 4. Chương trình giáo dục và tài liệu phục vụ cho việc thực hiện chương trình giáo dục;
 5. Danh mục số lượng phòng học, phòng làm việc, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng các điều kiện theo quy định;
 6. Các văn bản pháp lý liên quan đến năng lực tài chính của trường mẫu giáo;
 7. Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mẫu giáo.

Quy trình thực hiện

1. Gửi hồ sơ:

Trường mẫu giáo chuẩn bị và gửi 01 bộ hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền là Phòng Giáo dục và Đào tạo. Hồ sơ có thể gửi theo 02 cách là trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính.

2. Thẩm định hồ sơ:

 • Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định: cơ quan có thẩm quyền thông báo bằng văn bản (nêu rõ những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung) trong vòng 05 ngày làm việc (tính từ ngày nhận hồ sơ);
 • Trường hợp hồ sơ đúng quy định: cơ quan có thẩm quyền thông báo kế hoạch thẩm định thực tế;

3. Thẩm định thực tế:

Cơ quan có thẩm quyền tổ chức thẩm định thực tế trong vòng 15 ngày làm việc; (tính từ ngày thông báo kế hoạch);

4. Ra quyết định cho phép hoạt động giáo dục:

 • Trường hợp đơn vị đáp ứng đủ điều kiện: cơ quan có thẩm quyền ra quyết định cho phép hoạt động giáo dục trong vòng 05 ngày làm việc (tính từ ngày nhận được ý kiến thẩm định);
 • Trường hợp đơn vị không đáp ứng đủ điều kiện: cơ quan có thẩm quyền phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Hiệu trưởng và giáo viên, nhân viên của trường mẫu giáo cần đáp ứng điều kiện gì?

Điều kiện đối với hiệu trưởng

Tiêu chuẩn của hiệu trưởng trường mẫu giáo được quy định tại Điều 16 Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGDĐT như sau:

 • Có bằng trung cấp sư phạm mầm non; đồng thời có ít nhất 5 năm công tác liên tục trong giáo dục mầm non;
 • Đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý; có uy tín về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ; có năng lực tổ chức, quản lý và có sức khoẻ.

Điều kiện đối với giáo viên và nhân viên 

Căn cứ theo quy định tại Điều 38 và Điều 39 Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGDĐT; giáo viên và nhân viên trường mầm non phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Về trình độ: phải có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non (đối với giáo viên); hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp tùy theo chuyên môn(đối với nhân viên y tế học đường, kế toán); phải được bồi dưỡng về nghiệp vụ được giao (đối với hân viên thủ quỹ, thư viện, văn thư, nấu ăn, bảo vệ);
 • Có hành vi, ngôn ngữ ứng xử đúng mực; đáp ứng yêu cầu giáo dục đối với trẻ em;
 • Trang phục phải gọn gàng, sạch sẽ; phù hợp với hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Trường mẫu giáo bị đình chỉ hoạt động trong trường hợp nào?

Điều 9 Nghị định 46/2017/NĐ-CP đã quy định trường mẫu giáo sẽ bị giải thể trong các trường hợp sau đây:

“a) Có hành vi gian lận để được cho phép hoạt động giáo dục;

b) Không bảo đảm một trong các điều kiện để được phép hoạt động giáo dục quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 5 Nghị định này;

c) Người cho phép hoạt động giáo dục không đúng thẩm quyền;

d) Không triển khai hoạt động giáo dục trong thời hạn 01 năm kể từ ngày được phép hoạt động giáo dục;

đ) Vi phạm các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục ở mức độ phải đình chỉ theo quy định hiện hành;

e) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.”

Trên đây là toàn bộ ý kiến tư vấn của Pham Do Law về Giấy phép thành lập trường mẫu giáo – Thủ tục đầy đủ và chi tiết. Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực vào thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
0901 752 679