Pham Do LawPham Do LawPham Do Law
(Tư vấn miễn phí 24/7)
info. phamdo@gmail.com
P. 11, quận Bình Thạnh
Pham Do LawPham Do LawPham Do Law

Mẫu giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm

Đăng ký bản công bố sản phẩm là quy định đối với trường hợp bắt buộc phải đăng ký công bố theo quy định tại Điều 6 Nghị định 15/2018/NĐ-CP. Cá nhân, tổ chức bắt buộc phải đăng ký công bố chất lượng các sản phẩm này trước khi đưa ra lưu hành tự do trên thị trường. Sau khi đã đăng ký công bố đạt yêu cầu, tổ chức cá nhân sẽ nhận được giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm. Mẫu giấy tiếp nhận công bố sản phẩm là gì và có giá trị như thế nào? Pham Do Law xin đưa ra ý kiến tư vấn của mình về vấn đề trên.

Cơ sở pháp lý

Nghị định 15/2018/NĐ-CP

Đối tượng nào cần phải đăng ký bản công bố sản phẩm?

Theo quy định tại Điều 6 Nghị định 15/2018/NĐ-CP; các loại sản phẩm (thực phẩm bảo vệ sức khỏe; thực phẩm dinh dưỡng y học; dừng cho chế độ ăn đặc biệt; sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ 0-36 tháng tuổi; phụ gia thực phẩm không thuộc đối tượng sử dụng do Bộ Y tế quy định). Cá nhân, tổ chức bắt buộc phải đăng ký công bố chất lượng các sản phẩm này trước khi đưa ra lưu hành tự do trên thị trường.

Do đó, tổ chức cá nhân thực hiện hoạt động kinh doanh các sản phẩm trên bắt buộc phải đăng ký công bố sản phẩm; và được công nhận khi tổ chức, cá nhân nhận được giấy tiếp nhận công bố sản phẩm.

Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm

Là loại giấy tờ được cấp cho tổ chức, cá nhân sau khi đã đăng ký công bố sản phẩm hợp lệ. Giấy tiến nhận có giá trị pháp lý chứng minh tổ chức, cá nhân đã đăng ký công bố sản phẩm; đối với hoạt động kinh doanh các sản phẩm phải đăng ký công bố theo quy định của pháp luật.

Mẫu giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm là thực phẩm 

giay-tiep-nhan-dang-ky-ban-cong-bo-san-pham

Quy trình cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm 

Thẩm quyền giải quyết

Căn cứ theo khoản 1 Điều 8 Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định cơ quan có thẩm quyền giải quyết và cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố hoặc đăng trên công thông tin điện tử; thuộc thẩm quyền của các cơ quan quản lý nhà nước như sau:

a) Nộp đến Bộ Y tế đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe, phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm chưa có trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định;

b) Nộp đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi;

c) Trong trường hợp tổ chức, cá nhân sản xuất nhiều loại thực phẩm thuộc thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm của cả Bộ Y tế và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đnh thì tổ chức, cá nhân có quyền lựa chọn nộp hồ sơ đến Bộ Y tế hoặc sản phẩm thuộc thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ đăng ký của cơ quan nào thì nộp hồ sơ đăng ký đến cơ quan tiếp nhận đó.

Trong trường hợp tổ chức, cá nhân có từ 02 (hai) cơ sở sản xuất trở lên cùng sản xuất một sản phẩm thì tổ chức, cá nhân chỉ làm thủ tục đăng ký bản công bố sản phẩm tại một cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương có cơ sở sản xuất do tổ chức, cá nhân lựa chọn (trừ những sản phẩm đăng ký tại Bộ Y tế). Khi đã lựa chọn cơ quan quản lý nhà nước để đăng ký thì các lần đăng ký tiếp theo phải đăng ký tại cơ quan đã lựa chọn.”

Cách thức nộp hồ sơ 

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đăng ký bản công bố qua cổng thông tin điện tử hoặc qua đường bưu chính; hoặc trực tiếp đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trình tự cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm 

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm.

Bước 2: Nộp hồ sơ đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Cơ quan có thẩm quyền được xác định theo loại sản phẩm kinh doanh.

Bước 3: Theo dõi kết quả, sau 07 hoặc 21 ngày làm việc; kể từ ngày nộp hồ sơ (tùy thuộc vào loại sản phẩm kinh doanh) cơ quan nhà nước có trách nhiệm thẩm định; và tổ chức, cá nhân sẽ được cấp giấy tiếp nhận đăng ký công bố sản phẩm. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc chưa đủ; cơ quan có thẩm quyền sẽ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Thời gian giải quyết

Căn cứ theo khoản 2 Điều 8 Nghị định 15/2018/NĐ-CP; trình tự được cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm như sau:

“2. Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm đối với phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm chưa có trong danh mục phụ gia được phép sử dụng hoặc không đúng đối tượng sử dụng trong thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi và 21 ngày làm việc đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe,

cơ quan tiếp nhận quy định tại khoản 1 Điều này có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm theo Mẫu số 03 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

Thời gian thẩm định hồ sơ tính từ thời điểm hồ sơ được nộp trên hệ thng dịch vụ công trực tuyến hoặc theo dấu đến của cơ quan tiếp nhận (trong trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp hồ sơ trực tiếp).”

Như vậy, sau khi tổ chức, cá nhân nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ đối với việc đăng ký công bố sản phẩm theo quy định; thì sau 07 ngày hoặc 21 làm việc cơ quan nhà nước có trách nhiệm thẩm định; và tổ chức, cá nhân sẽ được cấp giấy tiếp nhận tùy vào loại sản phẩm như đã nêu trên.

Phí và lệ phí

Phí:

Phí công bố lần đầu là: 1.500.000 đồng/lần/sản phẩm.

Phí công bố lại là: 1.000.000 đồng/lần/sản phẩm.

Lệ phí:

Lệ phí công bố lần đầu là: 1.500.000 đồng/lần/sản phẩm.

Lệ phí công bố lại là: 1.000.000 đồng/lần/sản phẩm.

Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm thực phẩm có những lợi ích gì?

Đối với doanh nghiệp

Trên thương trường, có thể nói uy tín của doanh nghiệp là nhân tố quan trọng hàng đầu; tạo nên niềm tin cho khách hàng và sự thành công của doanh nghiệp. Mỗi sản phẩm của doanh nghiệp có chất lượng tốt; sẽ nâng cao uy tín và thương hiệu của doanh nghiệp. Vì đảm bảo được an toàn vệ sinh và sức khỏe của người tiêu dùng; sẽ tạo được lòng tin đối với khách hàng; giúp doanh nghiệp ngày càng phát triển hơn và đứng vững hơn trên thương trường. Giấy tiếp nhận là một nhân chứng thiết thực cho chất lượng sản phẩm; vì nó chứng minh được sản phẩm của doanh nghiệp đã trải qua quy trình kiểm tra chặt chẽ và đạt yêu cầu.

Đối với người tiêu dùng

Trong cuộc sống, sức khỏe của con người là vấn đề được quan tâm hàng đầu. Vì vậy, thực phẩm phải đảm bảo một tiêu chuẩn chất lượng nhất định; vì nó ảnh hưởng đến chính sức khỏe người tiêu dùng. Do đó, các đơn vị kinh doanh phải đảm bảo về mặt chất lượng sản phẩm của mình; dưới sự xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

Đối với cơ quan quản lý nhà nước

Xét về góc độ pháp lý; nếu doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm nằm trong danh mục thực phẩm bắt buộc phải đăng ký công bố sản phẩm; nhưng không có giấy tiếp nhận đăng ký bản tự công bố của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp là vi phạm pháp luật; có thể bị phạt hành chính là phạt tiền hoặc tiêu hủy sản phẩm.

Dịch vụ pháp lý của Pham Do Law

Khách hàng cần cung cấp

1/ Giấy đăng ký kinh doanh;

2/ Mẫu sản phẩm.

Phạm vi công việc

1/ Nhận tài liệu quý khách cung cấp.

2/ Đưa mẫu sản phẩm đến phòng kiểm nghiệm; lấy kết quả.

3/ Lập hồ sơ tự công bố sản phẩm hoàn chỉnh đúng quy định; trình khách hàng ký trong thời gian nhanh nhất.

4/ Sau khi hồ sơ đã được hoàn thiện; chúng tôi sẽ gửi đến cơ quan nhà nước phù hợp.

5/ Gửi kết quả cho quý khách.

Trên đây là toàn bộ ý kiến tư vấn của Pham Do Law về Mẫu giấy tiếp nhận công bố sản phẩm là thực phẩm. Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực vào thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác.

0901 752 679