Pham Do LawPham Do LawPham Do Law

Thủ tục cấp phép thành lập trung tâm tư vấn du học 

Hiện nay, do sự hội nhập quốc tế nên nhu cầu cho con em đi du học càng cao. Do đó, để đáp ứng yêu cầu trên, nhiều trung tâm tư vấn du học đã ra đời. Theo pháp luật hiện hành; kinh doanh dịch vụ tư vấn du học là hoạt động kinh doanh có điều kiện. Đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ này; phải có giấy phép đăng ký kinh doanh dịch vụ du học để đủ điều kiện thành lập trung tâm tư vấn du học theo quy định. Vậy để được cấp giấp phép đăng ký kinh doanh dịch vụ du học thì hồ sơ và thủ tục như thế nào? Pham Do Law xin đưa ra ý kiến tư vấn của chúng tôi về vấn đề trên đến quý khách.

Cơ sở pháp lý

Luật Doanh nghiệp 2020;

Nghị định 46/2017/NĐ-CP;

Nghị định 135/2018/NĐ-CP;

Thông tư số 23/2013/TT-BGDĐT.

Một số khái niệm cơ bản

Ngành nghề tư vấn du học gồm những gì?

Căn cứ theo khoản 2 Điều 106 Nghị định 135/2018/NĐ-CP tư vấn du học bao gồm:

“a) Giới thiệu, tư vấn thông tin về chính sách giáo dục của các quốc gia và vùng lãnh th; tư vn lựa chọn trường học, khóa học, ngành nghề và trình độ phù hợp với khả năng và nguyện vọng của người học;

b) Tổ chức quảng cáo, hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm về du học theo quy định của pháp luật;

c) Tổ chức chiêu sinh, tuyển sinh du học;

d) Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng cần thiết cho công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập;

đ) Tổ chức đưa công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, đưa cha mẹ hoặc người giám hộ tham quan nơi đào tạo ở nước ngoài theo quy định của pháp luật;

e) Các hoạt động khác liên quan đến kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.”

Chứng chỉ tư vấn du học là gì?

Là loại giấy tờ mà tổ chức bồi dưỡng, kiểm tra, thi và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học cấp cho những học viên đã hoàn thành khóa học tư vấn du học và bài kiểm tra đạt yêu cầu.

Chứng chỉ này cho phép hoạt động tư vấn du học theo quy định của pháp luật. Đối tượng được cấp là công dân Việt Nam; người nước ngoài đang thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học và các đối tượng khác nhau có nhu cầu bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ tư vấn du học.

Điều kiện mở trung tâm tư vấn du học

Căn cứ Điều 107 Nghị định 46/2017/NĐ-CP sửa đổi bổ sung bởi Điều 2 Nghị định 135/2018/NĐ-CP; để các trung tâm tư vấn du học được cấp phép đủ điều kiện tư vấn du học phải đáp ứng điều kiện sau:

“3. Đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học có trình độ đại học trở lên; có năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương; có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.”

Hồ sơ xin giấy phép thành lập trung tâm tư vấn du học

Căn cứ Nghị định 46/2017/NĐ-CP sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 135/2018/NĐ-CP, đề án thành lập trung tâm tư vấn du học bao gồm:

1/ Văn bản đề nghị xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; nội dung chủ yếu gồm: Mục tiêu và nội dung hoạt động; khả năng khai thác và phát triển dịch vụ du học tại nước ngoài; kế hoạch, các biện pháp tổ chức và thực hiện; phương án để giải quyết khi gặp vấn đề rủi ro đối với người được tư vấn du học.

2/ Bản sao cấp bởi sổ gốc, bản sao được chứng thực bởi bản chính; hoặc bản sao kèm theo bản chính nhằm đối chiếu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

3/ Danh sách những nhân viên trực tiếp tư vấn du học; gồm các thông tin chủ yếu sau: Họ & tên; ngày tháng năm sinh; giới tính; trình độ chuyên môn; trình độ ngoại ngữ; vị trí công việc dự kiến đảm nhiệm tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học; bản sao được cấp bởi sổ gốc, bản sao được chứng thực bởi bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính nhằm đối chiếu văn bằng tốt nghiệp đại học, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.

Quy trình xin cấp giấy phép thành lập trung tâm tư vấn du học

Cơ quan có thẩm quyền 

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cấp tỉnh nơi đặt trung tâm có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; cho tổ chức đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học gửi 01 bộ hồ sơ như đã trình bày phía trên; đến Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh/ Thành phố trực thuộc trung ương; nơi kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

Bước 2: Trong 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ; thẩm tra tính xác thực của tài liệu trong hồ sơ đã nộp và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học. Nếu chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định; sẽ có thông báo bằng văn bản cho tổ chức dịch vụ tư vấn du học và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện

Gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương nơi đặt trung tâm tư vấn.

Thời hạn giải quyết

Trong 15-20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Kết quả 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

Câu hỏi pháp lý thường gặp

1/ Để thành lập trung tâm tư vấn du học, về mặt nhân sự cần lưu ý những gì?

Căn cứ khoản 3 Điều 107 Nghị định 46/2017/NĐ-CP để các trung tâm tư vấn du học được cấp phép đủ điều kiện tư vấn du học thì về mặt nhân sự cần lưu ý viên phải đáp ứng điều kiện sau:

1/ Nhân viên trực tiếp tư vấn du học phải có trình độ đại học trở lên; sử dụng được ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương.

2/ Nhân viên trực tiếp tư vấn du học phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định.

Đối với Giám đốc trung tâm tư vấn du học; pháp luật hiện hành không quy định những yêu cầu về trình độ bằng cấp. Tuy nhiên, để đảm bảo về mặt vận hành và giám sát Giám đốc cũng phải đáp ứng trình độ tương tự với nhân viên trực tiếp tư vấn.

Ngoài ra, ở các vị trí khác như: kế toán, thủ quỹ, bảo vệ,… đều phải đáp ứng trình độ chuyên môn và các loại giấy tờ pháp lý theo quy định.

Như vậy, về mặt nhân sự trung tâm tư vấn du học cần lưu ý về đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học; để đáp ứng các điều kiện được thành lập trung tâm.

2/ Giấy phép thành lập trung tâm tư vấn du học có thời hạn bao lâu?

Theo pháp luật hiện hành chưa có quy định cụ thể về thời hạn của giấy phép tư vấn du học và giấy phép thành lập trung tâm tư vấn du học.

Vì vậy, thời hạn của giấy phép tư vấn du học; giấy phép thành lập trung tâm tư vấn du học ở các tỉnh thành là khác nhau.

3/ Trường hợp nào thì giấy phép bị thu hồi?

Căn cứ theo khoản 2 Điều 110 Nghị định 46/2017/NĐ-CP; giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học bị thu hồi trong các trường hợp sau:

“2. Giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học bị thu hồi khi xảy ra một trong những trường hợp sau đây:

a) Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học bị giải thể theo quy định pháp luật;

b) Trong thời gian bị đình chỉ hoạt động, tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học vẫn tiếp tục hoạt động dịch vụ tư vấn du học;

c) Hết thời hạn đình chỉ mà tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học không khắc phục được nguyên nhân;

d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.”

Như vậy, nếu trung tâm tư vấn du học rơi vào một trong các trường hợp nêu trên; thì sẽ bị thu hồi giấy phép theo quy định của pháp luật.

Dịch vụ pháp lý của Pham Do Law

Khách hàng cần cung cấp

1/ Giấy đăng ký kinh doanh;

2/ Danh sách những nhân viên đã có chứng chỉ tư vấn du học; có bằng cấp ngoại ngữ theo quy định (kèm theo chứng chỉ, bằng cấp đó).

Phạm vi công việc

1/ Nhận tài liệu quý khách cung cấp.

2/ Soạn thảo hồ sơ đầy đủ; hoàn chỉnh đúng quy định và trình khách hàng ký trong thời gian nhanh nhất.

3/ Sau khi hồ sơ đã được hoàn thiện và được ký kết; chúng tôi sẽ gửi đến cơ quan nhà nước phù hợp.

4/ Trực tiếp theo dõi các dữ liệu từ chuyên viên tiếp nhận; hoàn thành các yêu cầu của chuyên viên.

5/ Đồng hành trong quá trình thẩm định hồ sơ, thẩm định thực tế tại cơ sở cùng quý khách.

6/ Kiểm tra thông tin của quý khách và nhận kết quả.

7/ Gửi kết quả cho quý khách.

Trên đây là toàn bộ ý kiến tư vấn của Pham Do Law về Thủ tục cấp phép thành lập trung tâm tư vấn du học. Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực vào thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác.

 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
0901 752 679