Pham Do LawPham Do LawPham Do Law
(Tư vấn miễn phí 24/7)
info. phamdo@gmail.com
P. 11, quận Bình Thạnh
Pham Do LawPham Do LawPham Do Law

Thủ tục cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

Việt Nam đang trong quá trình hội nhập với thế giới, đặc biệt là về kinh tế, văn hóa, giáo dục… Bởi sự phát triển không ngừng nghỉ trong những năm gần đây, nước ta đã thu hút rất nhiều vốn đầu tư nước ngoài tiềm năng. Ngày càng nhiều nước bạn lựa chọn Việt Nam để phát triển doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài. Tuy nhiên, “nhập gia tuỳ tục” để thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam thì phải tuân theo pháp luật Việt Nam, phải được cấp giấy phép. Nhưng Thủ tục cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam ra sao? Đối với vấn này pháp lý này, Pham Do Law xin đưa ra ý kiến của mình như sau.

Cơ sở pháp lý

 • Luật Quảng cáo 2012
 • Nghị định 181/2013/NĐ-CP
 • Thông tư 10/2013/TT-BVHTTDL
 • Thông tư 165/2016/TT-BTC

Điều kiện để xin Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện

Tại Điều 15 của Nghị định 181/2013/NĐ-CP có quy định thì:

Người kinh doanh quảng cáo khi thực hiện các hợp đồng dịch vụ quảng cáo trên trang thông tin điện tử chính thức để kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

Là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng cáo được thành lập; và hoạt động theo pháp luật Việt Nam;

Được chủ trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh xuyên biên giới tại Việt Nam ký hợp đồng làm đối tác thực hiện theo luật định.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện

Tại Khoản 1 Điều 20 của Nghị định số 181/2013/NĐ-CP, Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bao gồm:

 1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép do người đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài ký theo mẫu do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định;
 2. Bản sao giấy đăng ký kinh doanh; hoặc các giấy tờ có giá trị tương đương của doanh nghiệp nước ngoài được cơ quan thẩm quyền xác nhận;
 3. Báo cáo tài chính có kiểm toán; hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương. Chứng minh được sự tồn tại và hoạt động của doanh nghiệp nước ngoài trong năm có tài chính gần nhất;
 4. Các giấy tờ theo quy định phải được dịch ra tiếng Việt và được cơ quan đại diện ngoại giao; hoặc cơ quan lãnh sự của Việt Nam tại nước ngoài chứng thực; và thực hiện việc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

thu-tuc-cap-giay-phep-thanh-lap-van-phong-dai-dien-cua-doanh-nghiep-quang-cao-nuoc-ngoai-tai-viet-nam

Quy trình thủ tục cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện

Thẩm quyền giải quyết

Cơ quan thẩm quyền là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trình tự xin giấy phép

Pháp luật Việt Nam có quy định, trình tự để xin Giấy phép thành lập tại Khoản 2 Điều 20 Nghị định số 181/2013/NĐ-CP như sau:

Bước 1: Doanh nghiệp nước ngoài sẽ nộp trực tiếp 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh – nơi đặt Văn phòng đại diện;

Bước 2:

 • Trong 10 (mười) ngày, kể từ ngày đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ xem xét; cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện; và gửi bản sao giấy phép đó đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
 • Nếu mà hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi văn bản yêu cầu doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ;

Bước 3: Trong vòng 45 (bốn mươi lăm) ngày, tính từ ngày được cấp Giấy phép, Văn phòng đại diện phải hoạt động. Đồng thời phải có văn bản thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Thông báo về thời điểm bắt đầu hoạt động, địa điểm đặt trụ sở. Nhân sự gồm số người Việt Nam, số người nước ngoài làm việc tại Văn phòng đại diện; và cả nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện.

Cách thức nộp hồ sơ

Tổ chức, cá nhân sẽ nộp hồ sơ bằng hai phương thức sau:

Thứ nhất, nộp trực tiếp;

Thứ hai, Thông qua đường bưu điện.

Hồ sơ sẽ được gửi đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Phí và lệ phí

Theo quy định tại Điều 4 của Thông tư 165/2016/TT-BTC thì:

Mức thu lệ phí cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam là:

Cấp mới: 3.000.000 đồng/Giấy phép.

Lệ phí cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp sẽ được thu bằng Đồng Việt Nam.

Thời hạn giải quyết

Trong 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Câu hỏi pháp lý thường gặp

1/ Mẫu đơn xin cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam lấy ở đâu?

Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện do người đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài ký theo mẫu do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định.

2/ Giấy phép này có thời hạn bao lâu?

Pháp luật Việt Nam hiện chưa có quy định thời hạn cho Giấy phép Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài. Tuy nhiên, tại Điều 24 Nghị định số 181/2013/NĐ-CP thì giấy phép sẽ bị thu hồi khi:

c) Không báo cáo định kỳ về hoạt động của Văn phòng đại diện trong 2 năm liên tiếp;

d) Không hoạt động trong 6 tháng, tính từ ngày được cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện;

đ) Không gửi báo cáo theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong 6 tháng, kể từ ngày có yêu cầu bằng văn bản.

3/ Nếu không có giấy phép này thì sẽ bị gì? Có loại giấy phép nào thay thế không?

– Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 15 Nghị định 181/2013/NĐ-CP về điều kiện và trách nhiệm của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo thì:

Doanh nghiệp có chức năng kinh doanh dịch vụ quảng cáo phải được thành lập; và hoạt động theo pháp luật Việt Nam.

Như vậy, nếu không được cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện; hoặc là không có Giấy phép thì sẽ không được thành lập Văn phòng đại diện. Và vậy thì sẽ không được hoạt động quảng cáo vì pháp luật Việt Nam không cho phép.

– Hiện tại, pháp luật chưa có quy định rằng giấy phép nào có thể thay thế cho Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam. Do đó, có thể xem rằng là không có.

Dịch vụ tư vấn pháp lý của Pham Do Law

Khách hàng cần cung cấp

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện;
 • Thông tin của người đại diện của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài;
 • Hồ sơ bao gồm các giấy tờ có liên quan để xin cấp Giấy phép;
 • Thông tin về hoạt động kinh doanh dịch vụ Quảng cáo;
 • Các thông tin cần thiết về hoạt động cho từng trường hợp.

Phạm vi công việc

 • Tư vấn tất cả vấn đề liên quan đến việc xin cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện;
 • Nhận tài liệu liên quan từ khách hàng;
 • Soạn thảo hồ sơ đầy đủ, đúng quy định, nhanh chóng;
 • Trực tiếp nộp hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Tư vấn, chuẩn bị các điều kiện để được cấp Giấy phép thành lập;
 • Tham gia trong quá trình thẩm định hồ sơ, thẩm định thực tế tại cơ sở;
 • Kiểm tra thông tin và nhận kết quả; gửi giấy phép theo đúng thỏa thuận.

Trên đây là toàn bộ ý kiến tư vấn của Pham Do Law về Thủ tục cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam. Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực vào thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác.

0901 752 679