Pham Do LawPham Do LawPham Do Law
(Tư vấn miễn phí 24/7)
info. phamdo@gmail.com
P. 11, quận Bình Thạnh
Pham Do LawPham Do LawPham Do Law

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Hiện nay với tình hình kinh tế ngày càng phát triển, nhiều nhà đầu tư nước ngoài đã quyết định đầu tư. thành lập công ty tại Việt Nam. Từ đó, nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập ngày càng tăng lên. Và để mở rộng quy mô phát triển thị trường, nhiều doanh nghiệp đã mong muốn mở rộng các chi nhánh, văn phòng đại diện. Theo đó, doanh nghiệp cần phải thực hiện các quy trình, thủ tục để thành lập chi nhánh mà pháp luật đã quy định… Vậy Thủ tục thành lập chi nhánh công ty có vốn đầu tư nước ngoài phải thỏa những điều kiện gì và các bước được thành lập như thế nào? Pham Do Law xin đưa ra ý kiến của mình đối với vấn đề này.

Cơ sở pháp lý

 • Luật Đầu tư 2020
 • Luật Doanh nghiệp 2020
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP
 • Nghị định 31/2021/NĐ-CP

Điều kiện để thành lập chi nhánh công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Để thành lập chi nhánh công ty có vốn đầu tư nước ngoài thì cần phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

 1. Công ty nước ngoài đó phải hoạt động liên tục tối thiểu là 5 năm; kể từ ngày công ty được cấp giấy phép kinh doanh;
 2. Nếu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty có vốn đầu tư nước ngoài quy định về thời hạn hoạt động; thì thời hạn tối thiểu là 1 năm, tính từ ngày nộp hồ sơ mở chi nhánh cho công ty;
 3. Ngành nghề kinh doanh hoạt động của chi nhánh phải dựa theo đúng ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp nước ngoài đã đăng ký (trụ sở chính);
 4. Nội dung hoạt động của chi nhánh phải phù hợp với cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;
 5. Công ty nước ngoài phải thuộc quốc gia; lãnh thổ có tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; hoặc được pháp luật công nhận tại các quốc gia và lãnh thổ đó;
 6. 6Nếu chi nhánh của công ty nước ngoài không đảm bảo được điều kiện 4 và điều kiện 5; thì thủ tục thành lập chi nhánh của công ty nước ngoài này phải được Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành chấp thuận.

Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty có vốn đầu tư nước ngoài

 1. Thông báo thành lập chi nhánh
 2. Bản sao nghị quyết, quyết định về việc thành lập chi nhánh
 3. Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh
 4. Biên bản họp của công ty về việc thành lập chi nhánh
 5. Thông báo mẫu dấu của chi nhánh
 6. Hợp đồng ủy quyền
 7. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 8. Bản sao các giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đứng đầu chi nhánh
 9. Hồ sơ theo điều kiện của các ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Thẩm quyền giải quyết

– Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ tài liệu;

Bước 2: Doanh nghiệp nộp hồ sơ thành lập chi nhánh tại cơ quan có thẩm quyền giải quyết

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ:

– Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp đó;

– Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì Phòng Đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản những nội dung cần phải sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp biết.

Bước 3: Doanh nghiệp nhận kết quả và công bố thông tin thành lập chi nhánh

– Sau khi chính thức lập chi nhánh doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính trong thời hạn là 30 ngày;

– Khi thông báo phải kèm theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh; hoặc giấy tờ pháp lý tương đương;

– Sau đó trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cập nhật thông tin về chi nhánh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh

Cách thức nộp hồ sơ 

Có 02 cách thức nộp hồ sơ:

1/ Nộp trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhánh đặt trụ sở

2/ Nộp trực tuyến trên trang Cổng thông tin quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp 

Phí và lệ phí

Lệ phí khi thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh được quy định tại Thông tư số 47/2019/TT-BTC như sau:

– Đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh: 50.000 đồng/lần.

– Đối với hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử thì được miễn lệ phí. Tuy nhiên doanh nghiệp phải nộp phí công bố thông tin là 100.000 đồng/lần.

Thời hạn giải quyết

– Đối với các công ty kinh doanh ngành nghề không có điều kiện; thì thời gian hoàn thành thủ tục thành lập chi nhánh công ty có vốn đầu tư nước ngoài từ 04 đến 06 ngày bao gồm cả thủ tục khắc con dấu của chi nhánh.

– Đối với các công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh ngành nghề có điều kiện; thì thời gian hoàn thành thủ tục thành lập chi nhánh thông thường từ 30 đến 45 ngày. Bởi vì trường hợp này phải thực hiện thẩm tra xin ý kiến các bộ ban ngành; hoặc chấp thuận đủ điều kiện hoạt động liên quan

Câu hỏi pháp lý thường gặp

1/ Nếu hồ sơ thành lập chi nhánh bị thiếu thì bổ sung trong thời hạn nào?

Nếu hồ sơ thành lập chi nhánh bị thiếu thời hạn bổ sung là 60 ngày kể từ ngày Phòng đăng ký kinh doanh thông báo yêu cầu bổ sung.

Căn cứ khoản 4 Điều 43 Nghị định 01/2021/NĐ-CP; thì việc sửa đổi, bổ sung khi hồ sơ bị thiếu được quy định như sau:

“4. Thời hạn để doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử là 60 ngày kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Sau thời hạn nêu trên, nếu không nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ hủy hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.” 

Như vậy, căn cứ theo quy định nêu trên thì khi hồ sơ thành lập chi nhánh bị thiếu; doanh nghiệp đó phải tiến hành bổ sung trong thời hạn là 60 ngày kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh ra thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.

2/ Giới hạn phạm vi hoạt động của chi nhánh công ty có vốn đầu tư nước ngoài?

Phạm vi hoạt động của chi nhánh công ty có vốn đầu tư nước ngoài là được thực hiện toàn bộ; hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng kinh doanh và chức năng đại diện theo ủy quyền.

Căn cứ vào khoản 1 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về phạm vi hoạt động của chi nhánh như sau:

“1. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.” 

Như vậy, ta thấy chi nhánh chỉ là đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp hoàn toàn phụ thuộc vào doanh nghiệp về tư cách pháp lý, tài chính…và chi nhánh không có tư cách pháp nhân. Chính vì thế mà phạm vi hoạt động của chi nhánh cũng phụ thuộc vào doanh nghiệp và được thực hiện toàn bộ; hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp.

Dịch vụ của Pham Do Law

Khách hàng cần cung cấp

 1. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 2. Bản sao các giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đứng đầu chi nhánh
 3. Thông tin liên quan khác của doanh nghiệp

Phạm vi công việc

 1. Tư vấn tất cả các vấn đề liên quan đến thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh công ty có vốn đầu tư nước ngoài;
 2. Nhận tài liệu từ quý khách hàng;
 3. Soạn thảo hồ sơ đầy đủ và hoàn chỉnh;
 4. Trực tiếp nộp hồ sơ và làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 5. Kiểm tra thông tin của quý khách;
 6. Nhận kết quả và bàn giao kết quả theo đúng thỏa thuận.

Trên đây là toàn bộ ý kiến tư vấn của Pham Do Law về Thủ tục thành lập chi nhánh công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực vào thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác.

0901 752 679