Pham Do LawPham Do LawPham Do Law

Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho chi nhánh

Khi Doanh nghiệp mở rộng phạm vi kinh doanh còn cần chú ý thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh cho chi nhánh nếu có. PhamDoLaw xin hướng dẫn chi tiết trình tự, thủ tục như sau:

Điều kiện bổ sung ngành nghề kinh doanh cho chi nhánh

Theo khoản 1 Điều 44 LDN 2020 quy định chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Vậy khi muốn thay đổi ngành nghề kinh doanh cho chi nhánh thì ngành, nghề đó phải thuộc ngành nghề mà doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh. Trường hợp chưa có trong danh sách ngành nghề đã đăng ký, Công ty phải thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Doanh nghiệp trước, sau đó mới thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh cho chi nhánh.

>> Xem thêm: Hướng dẫn thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh 2020

Trình tự, thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh cho chi nhánh

Hồ sơ bổ sung ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh

Bao gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh (mẫu Phụ lục II-13 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT);
 • Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (mẫu Phụ lục II-19 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT) đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Cách thức nộp hồ sơ

Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Thời hạn thực hiện

Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng đăng kí kinh doanh sẽ trả lời về tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ, Doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng kí hoạt động chi nhánh mới. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, sẽ nhận được yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Lệ phí

 • Miễn lệ phí đối với hồ sơ đăng kí qua mạng điện tử.
 • 100.000 đồng/lần Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Dịch vụ thay đổi ngành nghề kinh doanh cho chi nhánh của PhamDoLaw

PhamDoLaw cung cấp dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh cho chi nhánh nhanh chóng, tận tình thông qua các công việc:

 • Tư vấn cho khách hàng về mã số và tên ngành nghề muốn bổ sung
 • Tư vấn cho khách hàng những tài liệu cần thiết để bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh;
 • Soạn hồ sơ thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh cho khách hàng;
 • Hỗ trợ khách hàng sao y các tài liệu cần thiết;
 • Nộp hồ sơ yêu cầu thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh;
 • Đại diện cho khách hàng chi trả các loại lệ phí nhà nước;
 • Thay mặt khách hàng nhận kết quả;
 • Tư vấn cho khách hàng điều kiện, thủ tục xin cấp Giấy phép con với một số ngành nghề kinh doanh;
 • Đại diện khách hàng nộp hồ sơ xin giấy phép con;
 • Đại diện khách hàng tiếp đoàn thanh tra, thẩm định (nếu có);
 • Nhận kết quả và bàn giao cho khách hàng

PhamDoLaw luôn tự hào là công ty cung cấp dịch vụ tư vấn giải pháp pháp lý cho doanh nghiệp. Với kinh nghiệm đó, chúng tôi tự tin cung cấp dịch vụ thay đổi ngành nghề kinh doanh cho chi nhánh.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
0901 752 679