Pham Do LawPham Do LawPham Do Law

Thủ tục công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

Thực phẩm trước khi được đưa vào thị trường tiêu thụ cần phải thực hiện công bố. Công bố là nghĩa vụ bắt buộc cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Pham Do Law là đơn vị chuyên tư vấn về Thủ tục công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm. Bài viết dưới đây sẽ giúp cho tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực thực phẩm hiểu hơn về quy định này.

Cơ sở pháp lý quy định về công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

 • Luật An toàn thực phẩm
 • Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm

Khái niệm công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

Khái niệm an toàn thực phẩm được quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật An toàn thực phẩm như sau:

 An toàn thực phẩm là việc bảo đảm để thực phẩm không gây hại đến sức khỏe, tính mạng con người.

Công bố là thủ tục bắt buộc dành cho tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm trước khi đưa ra thị trường lưu thông.

Như vậy, công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm là thủ tục thông báo thực phẩm đạt chất lượng theo quy định.

Các sản phẩm phải thực hiện công bố an toàn thực phẩm

Tổ chức, cá nhân sẽ được tự công bố hoặc đăng ký bản công bố tùy vào thực phẩm mình kinh doanh.

Điều 6 Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định về thực phẩm phải thực hiện công bố, đó là:

 1. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt.

 2. Sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.

 3. Phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm không thuộc trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm hoặc không đúng đối tượng sử dụng do Bộ Y tế quy định.

Các bước chuẩn bị để công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

Kiểm tra chất lượng sản phẩm

Chỉ tiêu kiểm nghiệm cho thực phẩm được chia thành 02 nhóm:

Nhóm sản phẩm có QCVN riêng:

– Sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ em

 • QCVN 11-2:2012/BYT đối với sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích y tế đặc biệt cho trẻ đến 12 tháng tuổi;
 • QCVN 11-1:2012/BYT đối với sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ đến 12 tháng tuổi;
 • QCVN 11-4:2012/BYT đối với sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ ngũ cốc cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi;
 • QCVN 11-3:2012/BYT đối với sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi.

– Phụ gia thực phẩm

 • QCVN 4-24:2020/BYT về  Calci cyclamat;
 • QCVN 4-25:2020/BYT về Natri cyclamat;
 • QCVN 4-26:2020/BYT về  Calci saccharin;
 • QCVN 4-27:2020/BYT về  Kali saccharin;
 • QCVN 4-28:2020/BYT về  Natri saccharin;
 • QCVN 4-29:2020/BYT về  Sucralose.
 • QCVN 4-30:2020/BYT về  Alitam.
 • QCVN 4-31:2020/BYT về muối Aspartam-acesulfam.
 • QCVN 4-32:2020/BYT về  Siro polyglycitol.
 • QCVN 4-33:2020/BYT về  Siro sorbitol.

Nhóm sản phẩm chưa có QCVN

 • Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT về “Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm”
 • QCVN 8-1:2011/BYT QCVN đối với giới hạn ô nhiễm độc tố vi nấm trong thực phẩm
 • QCVN 8-2:2011/BYT QCVN đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm
 • QCVN 8-3:2012/BYT QCVN đối với ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm
 • Tiêu chuẩn kỹ thuật (TCVN) đối với từng sản phẩm cụ thể.

Hồ sơ công bố an toàn thực phẩm

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ công bố gồm các tài liệu sau:

 • Bản công bố theo mẫu số 02;
 • Giấy chứng nhận lưu hành tự do/Giấy chứng nhận xuất khẩu/Giấy chứng nhận y tế;
 • Phiếu chứng nhận kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của thực phẩm còn thời hạn;
 • Bằng chứng khoa học chứng minh công dụng sản phẩm;
 • Giấy chứng nhận GMP/Giấy chứng nhận tương đương.

Quy trình công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

Cơ quan có thẩm quyền

02 cơ quan sau đây sẽ là cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ công bố

1/ Bộ Y tế sẽ tiếp nhận hồ sơ cho:

 • Thực phẩm bảo vệ sức khỏe;
 • Phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới;
 • Phụ gia thực phẩm chưa có trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định.

2/ Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do UBND cấp tỉnh chỉ định tiếp nhận hồ sơ cho:

 • Thực phẩm dinh dưỡng y học;
 • Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt;
 • Sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi

Trình tự thực hiện

 • Bước 1: Tổ chức, cá nhân tiến hành nộp hồ sơ công bố tại cơ quan đúng thẩm quyền.
 • Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thẩm định hồ sơ kể từ khi nhận đủ hồ sơ.
 • Bước 3: Hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền yêu cầu bổ sung. Yêu cầu bổ sung phải lập thành văn bản và nêu rõ cơ sở pháp lý yêu cầu bổ sung.
 • Bước 4: Sau khi nhận hồ sơ bổ sung hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền thẩm định và có văn bản trả lời.

Cách thức thực hiện

Có 03 phương thức để nộp hồ sơ công bố thực phẩm:

 1. Nộp trực tiếp;
 2. Nộp qua đường bưu điện;
 3. Nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Thời hạn giải quyết

Hồ sơ nộp ban đầu hợp lệ: giải quyết trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được bộ hồ sơ đầy đủ;

Ngoại trừ thực phẩm bảo vệ sức khỏe: giải quyết trong vòng 21 ngày làm việc.

Hồ sơ bổ sung hợp lệ: giải quyết trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được bộ hồ sơ bổ sung đầy đủ.

Kết quả

Hồ sơ hợp lệ/hồ sơ sau khi bổ sung hợp lệ: cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.

Khoản 5 Điều 8 NĐ 15/2018/NĐ-CP quy định như sau:

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm có trách nhiệm thông báo công khai tên, sản phẩm của tổ chức, cá nhân đã được tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm trên trang thông tin điện tử (website) của mình và cơ sở dữ liệu về an toàn thực phẩm

Hồ sơ không được bổ sung theo như yêu cầu: trong vòng 90 ngày kể từ ngày thông báo yêu cầu bổ sung, hồ sơ không còn giá trị.

xác nhận công bố hợp quy định an toàn thực phẩm

Những lưu ý khi tiến hành công bố an toàn thực phẩm

 1. Nếu tổ chức, cá nhân sản xuất nhiều loại thực phẩm thuộc quản lý của 02 cơ quan có thẩm quyền, thì nộp hồ sơ tại đâu?

Luật hướng dẫn: tổ chức, cá nhân được quyền lựa chọn cơ quan giải quyết. Vì vậy, trong trường hợp nộp tại Bộ Y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền được chỉ định đều được.

 1. Nếu tổ chức, cá nhân sản xuất một sản phẩm tại 02 cơ sở sản xuất trở lên thì nộp tại đâu?

Ngoại trừ, các sản phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế, thì luật hướng dẫn trường hợp này như sau:

– Lựa chọn 01 cơ quan quản lý nhà nước được chỉ định để thực hiện công bố.

– Các lần tiếp theo sẽ thực hiện công bố tiếp tục tại cơ quan đó, không được nộp qua cơ quan quản lý khác.

 1. Yêu cầu bổ sung, sửa đổi hồ sơ công bố chỉ được yêu cầu 01 lần duy nhất.

Câu hỏi pháp lý thường gặp

Khi nội dung công bố an toàn thực phẩm có sự sai sót về nội dung sản phẩm cần thực hiện những thủ tục gì?

Trường hợp có sự sai sót về nội dung sản phẩm công bố, sẽ có 02 trường hợp xảy ra:

– Nếu sai sót về tên, xuất xứ, thành phần cấu tạo của sản phẩm: tiến hành công bố lại;

– Nếu sai sót nội dung khác: gửi thông báo đến cơ quan có thẩm quyền.

Trường hợp doanh nghiệp chưa đủ tiêu chuẩn an toàn thực phẩm mà đơn vị kiểm nghiệm không phát hiện ra thì khi có kiểm tra an toàn thực phẩm, doanh nghiệp có bị xử phạt vấn đề đó không đủ tiêu chuẩn an toàn thực phẩm hay không?

Khi kiểm tra an toàn thực phẩm, doanh nghiệp chưa đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm sẽ bị xử phạt.

Theo khoản 1 Điều 6 Luật An toàn thực phẩm có quy định như sau:

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường và khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật.

Như vậy, dù lỗi của đơn vị kiểm nghiệm không phát hiện ra sản phẩm chưa đạt tiêu chuẩn nhưng khi có kiểm tra doanh nghiệp vẫn sẽ bị xử lý.

Vì vậy, tổ chức, cá nhân phải chọn các đơn vị kiểm nghiệm uy tín. Các đơn vị này phải đảm bảo các quy định, chứng chỉ nhà nước yêu cầu.

Dịch vụ tư vấn công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm của Pham Do Law

Pham Do Law cung cấp dịch vụ tư vấn công bố thực phẩm như sau:

 • Tư vấn quy định pháp luật về công bố an toàn thực phẩm;
 • Thực hiện quy trình kiểm nghiệm thực phẩm;
 • Soạn, nộp hồ sơ công bố tại CQQLNN;
 • Làm việc trực tiếp với cơ quan có thẩm quyền trong quá trình xin xác nhận;
 • Hoàn thành và trả kết quả là xác nhận công bố phù hợp an toàn thực phẩm.

Trên đây là toàn bộ ý kiến tư vấn của Pham Do Law về Thủ tục công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm. Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực vào thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
0901 752 679