Pham Do LawPham Do LawPham Do Law

Đăng ký khuyến mại Sở công thương Hà Nội

Việc đăng ký khuyến mại là một hoạt động được các thương nhân quan tâm. Trong đó, có thương nhân thực hiện khuyến mại tại Hà Nội. Do đó, trình tự thủ tục đăng ký khuyến mại vấn đề khiến các thương nhân rất quan tâm. Vậy thủ tục đăng ký khuyến mại tại Sở công thương Hà Nội hồ sơ bao gồm những gì; và trình tự đăng ký như thế nào? Pham Do Law xin đưa ra ý kiến của mình đối với vấn đề này.

dang-ky-khuyen-mai-so-cong-thuong-ha-noi

 

Cơ sở pháp lý

Luật Thương mại 2005;

Nghị định 81/2018/NĐ-CP;

Khi nào phải đăng ký khuyến mại với Sở Công thương Hà Nội?

Thương nhân phải thực hiện đăng ký khuyến mại với Sở Công thương Hà Nội khi thỏa mãn 02 điều kiện sau:

1/ Thương nhân thực hiện chương khuyến mại mang tính may rủi;

2/ Hoạt động khuyến mại diễn ra tại Hà Nội.

Như vậy, thương nhân thực hiện hoạt động khuyến mại và hoạt động này diễn ra tại Hà Nội thì phải đăng ký khuyến mại với Sở Công thương Hà Nội.

Hồ sơ đăng ký khuyến mại

Theo quy định tại khoản 4 Điều 19 Nghị định 81/2018/NĐ-CP hồ sơ gồm:

1/ Giấy chứng nhậnn đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp hiện hành;

2/ Đơn đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại;

3/ Thể lệ của chương trình khuyến mại theo quy định của pháp luật;

4/ Mẫu bằng chứng xác nhận trúng thướng hoặc mô tả chi tiết về bằng chứng xác định trúng thưởng;

5/ Bản sao không cần chứng thực giấy tờ về chất lượng của hàng hóa khuyến mại theo quy định pháp luật.

Thủ tục đăng ký khuyến mại với Sở Công thương Hà Nội

Cách thức nộp hồ sơ đăng ký khuyến mại

Việc nộp thủ tục đăng ký khuyến mại thương nhân được lựa chọn một trong các hình thức sau:

1/ Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Công thương Hà Nội. Địa chỉ: Số 331, Đường Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.

2/ Nộp hồ sơ qua đường bưu điện đến Sở Công Thương Hà Nội. Mã bưu chính Sở Công thương Hà Nội: 10141.

3/ Nộp hồ sơ trực tuyến qua thư điện tử, thông báo thực hiện khuyến mại phải kèm chữ ký điện tử hoặc kèm bản scan thông báo thực hiện khuyến mại có chữu ký và đóng dấu của thương nhân đến địa chỉ thư điện tử đã được Sở Công thương Hà Nội công bố.

4/ Nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Sở Công thương Hà Nội

Xem thêm: Đăng ký khuyến mại Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh.

 Quy trình nộp hồ sơ đăng ký khuyến mại

Quy trình nộp hồ sơ đăng ký khuyến mại được thực hiện theo trình tự sau:

1/ Thương nhân nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký khuyến mại đến Sở Công thương Hà Nội;

2/ Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công thương Hà Nội có văn bản yêu cầu doanh nghiệp bổ sung trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ;

3/ Sở Công thương Hà Nội thẩm định và xác nhận đăng ký khuyến mại trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ (căn cứ theo ngày ghi nhận trên vận đơn bưu điện trường hợp gửi qua bưu điện; căn cứ theo ngày ghi trên giấy tiếp nhận hồ sơ trường hợp nộp trực tiếp; căn cứ theo ngày ghi nhận trên hện thuống trong trường hợp nộp qua hệ thống dịch vụ công trưc tuyến). Trường hợp không xác nhận, phải nêu rõ lý do theo quy định của pháp luật.

Thời gian giải quyết

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ; Sở Công thương Hà Nội thẩm định và xác nhận đăng ký khuyến mại.

Về thông tin chương trình khuyến mại mà thương nhân đã thông báo phải được cơ quan quản lý nhà nước công khai công khai bằng các hình thức phù hợp và không sớm hơn thời gian bắt đầu của chương trình khuyến mại.

Chế độ báo cáo

Chế độ báo cáo trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày hết thời hạn trao giải thưởng của chương trình khuyến mại.

Đối với trường hợp phải trích nộp 50% giá trị giải thưởng không có người trúng thưởng vào ngân sách nhà nước thì:

1/ Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo của thương nhân, cơ quan quản lý nhà nước ra Quyết định thu nộp 50% giá trị đã công bố của giải thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại;

2/ Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được quyết định thu nộp của cơ quan quản lý nhà nước, thương nhân có trách nhiệm nộp khoản tiền 50% giá trị đã công bố của gỉai thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại;

3/ Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nộp ngân sách nhà nước, thương nhân có trách nhiệm gửi văn bản báo cáo cho cơ quan quản lý nhà nước ra quyết định thu nộp.

>> Xem thêm: Thủ tục đăng ký khuyến mại

Câu hỏi thường gặp về thủ tục đăng ký khuyến mại

1.   Đăng ký chương trình khuyến mại tại Sở Công thương Hà Nội có thể đăng ký trực tuyến được không? Thủ tục thế nào?

Thương nhân thực hiện hoạt động khuyến mại tại Sở Công thương HN có thể thực hiện đăng ký trực tuyến;

Căn cứ theo điểm c Khoản 3 Điều 17 Nghị định 81/2018/NĐ-CP. Việc đăng ký bằng hình thức trực tuyến có những cách thực hiện sau:

1/ Thương nhân đăng ký khuyến mại trực tuyến gửi thông báo khuyến mại qua thư điện tử kèm chữ ký điện tử hoặc kèm bản scan thông báo thực hiện khuyến mại có chữ ký và đóng dấu cửa thương nhân đến địa chỉ thư điện tử của Sở Công thương Hà Nội.

2/ Thương nhân có thể đăng ký chương trình khuyến mại qua cổng dịch vụ công trực tuyến của Sở Công thương Hà Nội.

2.   Khi nào thì Sở Công Thương Hà Nội sẽ từ chối cho đăng ký chương trình khuyến mại?

Sở Công thương Hà Nội từ chối khi thương nhân thực hiện các hành vi bị cấm trong hoạt động khuyến mại. Điều này được quy định tại Điều 100 Luật Thương mại 2005.

1. Khuyến mại cho hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá chưa được phép lưu thông, dịch vụ chưa được phép cung ứng.

 1. Sử dụng hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại là hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa chưa được phép lưu thông, dịch vụ chưa được phép cung ứng.
 2. Khuyến mại hoặc sử dụng rượu, bia để khuyến mại cho người dưới 18 tuổi.
 3. Khuyến mại hoặc sử dụng thuốc lá, rượu có nồng độ cồn từ 30 độ trở lên, để khuyến mại dưới mọi hình thức.
 4. Khuyến mại thiếu trung thực hoặc gây hiểu lầm về hàng hoá, dịch vụ để lừa dối khách hàng.
 5. Khuyến mại để tiêu thụ hàng hoá kém chất lượng; làm phương hại đến môi trường, sức khoẻ con người và lợi ích công cộng khác.
 6. Khuyến mại tại trường học, bệnh viện, trụ sở của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân.
 7. Hứa tặng, thưởng nhưng không thực hiện hoặc thực hiện không đúng.
 8. Khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh.
 9. Thực hiện khuyến mại mà giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại vượt quá hạn mức tối đa hoặc giảm giá hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại quá mức tối đa theo quy định pháp luật.”

Thương nhân không thực hiện; hoặc thực hiện không đúng; hoặc không đầy đủ các nội dung trong thể lệ chương trình khuyến mại đã đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về thương mại có thẩm quyền.

Dịch vụ của Phạm Đỗ Law

Khách hàng cần cung cấp

1/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp hiện hành;

2/ Thể lệ của chương trình khuyến mại theo quy định pháp luật. Mẫu bằng chứng xác nhận trúng thưởng;

3/ Bản sao không cần chứng thực giấy tờ về chất lượng của hàng hóa khuyến mại.

Phạm vi công việc

1/ Tạo hồ sơ theo đúng quy định và trình khách hàng ký trong thời gian nhanh nhất.

2/ Sau khi hồ sơ đã được hoàn thiện và được ký kết, chúng tôi sẽ gửi đến cơ quan nhà nước phù hợp.

3/ Trực tiếp theo dõi dữ liệu từ chuyên viên tiếp nhận, hoàn thành các yêu cầu của chuyên viên.

4/ Kiểm tra thông tin của đối tác và nhận kết quả.

5/ Gửi kết quả cho đối tác.

 Trên đây là toàn bộ ý kiến tư vấn của Pham Do Law về Đăng ký khuyến mại Sở công thương Hà Nội. Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực vào thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
0901 752 679