Pham Do LawPham Do LawPham Do Law
(Tư vấn miễn phí 24/7)
info. phamdo@gmail.com
P. 11, quận Bình Thạnh
Pham Do LawPham Do LawPham Do Law

Dịch vụ xin cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ hàng hóa

Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ hàng hóa là một khâu quan trọng để đảm bảo cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động bán lẻ hàng hóa. Để được cấp giấy chứng nhận, nhà đâu tư phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật. Vậy điều kiện và thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ bán lẻ như thế nào? Trước vấn đề trên, Phạm Đỗ Law xin được đưa ra những ý kiến của mình.

Cơ sở pháp lý

Luật Thương mại 2005;

Luật Đầu tư 2020;

Nghị định số 09/2018/NĐ-CP;

Thông tư 34/2013/TT-BTC.

Kinh doanh bán lẻ hàng hóa là gì?

Tại khoản 7 Điều 3 Nghị định 09/2018/NĐ-CP quy định:

“Bán lẻ là hoạt động bán hàng hóa cho cá nhân, hộ gia đình, tổ chức khác để sử dụng vào mục đích tiêu dùng.”

Đây là một dịch vụ thiết yếu trong cuộc sống và nằm trong nhóm ngành nghề có đóng góp lớn nhất về tăng trưởng GDP.

Giấy phép kinh doanh bán lẻ hàng hóa

dich-vu-xin-cap-giay-phep-kinh-doanh-ban-le-hang-hoa

 

Khái niệm giấy phép kinh doanh bán lẻ hàng hóa

Giấy phép kinh doanh để thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa là giấy phép được cấp cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 09/2018/NĐ-CP.

Điều kiện được cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ hàng hóa

Phạm Đỗ Law xin được phép chia thành 3 trường hợp về điều kiện được cấp Giấy phép kinh doanh để thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa. Nhà đầu tư thuộc trường hợp nào sau đây thì phải đáp ứng các điều kiện tương ứng trong trường hợp đó.

Một là, trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thuộc nước, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có cam kết mở cửa thị trường cho hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoa:

1/ Nhà đầu tư đáp ứng điều kiện về tiếp cận thị trường tại Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;

2/ Nhà đầu tư có kế hoạch về tài chính để thực hiện hoạt động đề nghị cấp giấy phép kinh doanh;

3/ Nhà đầu tư không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã thành lập tại Việt Nam từ 01 năm trở lên.

Hai là, trường hợp nhà đầu tư nước ngoài không thuộc nước, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên:

1/ Nhà đầu tư có kế hoạch về tài chính để thực hiện các hoạt động đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh;

2/ Nhà đầu tư không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã thành lập tại Việt Nam từ 01 năm trở lên;

3/ Đảm bảo phù hợp với mức độ cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước trong cùng lĩnh vực hoạt động;

4/ Phù hợp với những quy định của pháp luật chuyên ngành;

5/ Có khả năng tạo việc làm cho lao động trong nước;

6/ Có khả năng và mức độ đóng góp cho ngân sách nhà nước.

Ba là, trường hợp nhà đầu tư bán lẻ hàng hóa các loại hàng như: gạo, đường, vật phẩm đã ghi hình, sách báo, tạp chí: xem xét cấp phép thực hiện quyền phân phối bán lẻ cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã có cơ sở bán lẻ dưới hình thức siêu thị, siêu thị mini, cửa hàng tiên lợi để bán lẻ tại các cơ sở đó.

Hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ hàng hóa

Một là, đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh (Mẫu số 01 tại Phụ lục Nghị định 09/2016/NĐ-CP).

Hai là, bản giải trình có nội dung bao gồm:

1/ Giải trình về các điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh;

2/ Kế hoạch kinh doanh gồm: Mô tả nội dung, phương thức thực hiện hoạt động kinh doanh; trình bày kế hoạch kinh doanh và phát triển thị trường; nhu cầu về lao động; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của kế hoạch kinh doanh;

3/ Kế hoạch tài chính gồm: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm gn nhất trong trường hợp đã thành lập ở Việt Nam từ 01 năm trở lên; giải trình về vốn, nguồn vốn và phương án huy động vốn; kèm theo tài liệu về tài chính;

4/ Tình hình kinh doanh; tình hình tài chính của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tính tới thời điểm đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh; Tài liệu của cơ quan thuế minh chứng không còn nợ thuế quá hạn.

Ba là, bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa (nếu có).

5/ Tài liệu về tài chính của nhà đầu tư.

Quy trình cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ hàng hóa

Thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ hàng hóa

Thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ hàng hóa thuộc thẩm quyền của Sở Công thương tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức kinh tế có vốn đàu tư nước ngoài đặt trụ sở chính.

Trình tự thủ tục

Phạm Đỗ Law xin được chia thành 02 trường hợp:

Trường hợp cấp Giấy phép bán lẻ hàng hoá không phải là gạo; đường; vật phẩm đã ghi hình; sách, báo, tạp chí:

1/ Công ty nộp 01 bộ hồ sơ;

2/ Cơ quan có thẩm quyền cấp phép: Sở Công Thương;

Trường hợp Cấp giấy phép bán lẻ hàng hoá là gạo; đường; vật phẩm đã ghi hình; sách, báo và tạp chí:

1/ Công ty nộp: 03 bộ hồ sơ;

2/ Cơ quan có thẩm quyền cấp phép: Sở Công Thương;

3/ Cơ quan cho ý kiến: Bộ Công Thương, Bộ quản lý ngành;

Thời gian giải quyết

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ; Cơ quan cấp phép kiểm tra và yêu cầu sửa đổi, bổ sung nếu hồ sơ chưa hợp lệ.

Trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ; Cơ quan cấp phép kiểm tra việc đáp ứng các điều kiện của nhà đầu tư. Nếu không đủ điều kiện cơ quan có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

1/ Trường hợp hoạt động bán lẻ hàng hóa không phải là gạo; đường; vật phẩm đã ghi hình; sách, báo, tạp chí. Nếu đủ điều kiện thì cơ quan cấp phép cho nhà đàu tư. Như vậy sau khoảng 15 ngày nhà đầu tư sẽ nhận được Giấy phép kinh doanh bán lẻ hàng hóa đối với loại hàng hóa trong trường hợp này.

2/ Trường hợp hoạt động bán lẻ hàng hóa là gạo; đường; vật phẩm đã ghi hình; sách, báo, tạp chí; thì cơ quan cấp phép lấy ý kiến của Bộ Công thương và Bộ quản lý ngành.

Trong 15 ngày làm việc để trả lời chấp thuận. Nếu không chấp thuận sẽ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận, cơ quan cấp phép cấp giấy phép kinh doanh cho nhà đầu tư. Vậy, sau khoảng 18-25 ngày nhà đầu tư sẽ nhận được Giấy phép kinh doanh bán lẻ hàng hóa đối với hàng hóa trong trường hợp này.

Cách thức nộp hồ sơ

Hồ sơ xin cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ hàng hóa có thể nộp trực tiếp; hoặc qua đường bưu chính; hoặc qua mạng điện tử đến cơ quan cấp giấy phép.

Kết quả của quy trình

Trường hợp hàng hóa bán lẻ không phải là gạo; đường; vật phẩm đã ghi hình; sách, báo, tạp chí; thì sau 15 ngày làm việc kể từ tời điểm nhận đủ hồ sơ hợp lệ nếu đáp ứng đủ điều kiện sẽ được cấp phép.

Trường hợp hóa bán lẻ là gạo; đường; vật phẩm đã ghi hình; sách, báo, tạp chí thì sau 18-25 ngày làm việc kể từ tời điểm nhận đủ hồ sơ hợp lệ nếu đáp ứng đủ điều kiện sẽ được cấp phép.

Thời hạn của giấy phép

Thời hạn của Giấy phép kinh doanh bán lẻ hàng hóa là 05 năm kể từ ngày được cấp.

Câu hỏi thường gặp 

1/ Trường hợp nào thì không phải cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ hàng hóa?

Theo quy tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 09/2018/NĐ-CP quy định những trường hợp không phải xin cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ hàng hóa.

“1. Ngoài các hoạt động thuộc trường hợp phải cấp Giấy phép kinh doanh quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định này, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế thuộc trường hợp quy định tại điểm b và c khoản 1 Điều 23 Luật đầu tư được quyền thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định này sau khi đăng ký thực hiện các hoạt động đó tại các giấy tờ có liên quan theo quy định của Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp.”

Vậy trong những trường hợp này, chủ đầu tư không phải xin giấy phép kinh doanh bán lẻ hàng hóa.

2/ Trường hợp nào cơ quan cấp phép phải lấy ý kiến của Bộ Công thương, bộ quản lý ngành?

Trường hợp tổ chức kinh tế có vốn đàu tư nước ngoài kinh doanh hàng hóa là gạo; đường; vật phẩm đã ghi hình; sách, báo, tạp chí; thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép lấy ý kiến Bộ Công Thương và Bộ quản lý ngành trước khi cấp.

Dịch vụ xin giấy phép kinh doanh bán lẻ hàng hóa của Pham Do Law

Khách hàng cần cung cấp

1/ Giấy chứng nhận đăng ký doang nghiệp;

2/ Bản giải trình: tình hình kinh doanh; kế hoạch kinh doanh; tình hình tài chính của nhà đàu tư tại thời điểm đề nghị cấp.

Phạm vi công việc

1/ Tạo hồ sơ theo đúng quy định và trình khách hàng ký trong thời gian nhanh nhất.

2/ Sau khi hồ sơ đã được hoàn thiện và được ký kết, chúng tôi sẽ gửi đến cơ quan nhà nước phù hợp.

3/ Trực tiếp theo dõi dữ liệu từ chuyên viên tiếp nhận, hoàn thành các yêu cầu của chuyên viên.

4/ Kiểm tra thông tin của đối tác và nhận kết quả.

5/ Gửi kết quả cho đối tác.

Trên đây là toàn bộ ý kiến tư vấn của Pham Do Law về Dịch vụ xin kinh doanh bán lẻ hàng hóa. Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực vào thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác.

0901 752 679